Elk jaar starten er circa 96 aios met de huisartsopleiding bij locatie VUmc van Amsterdam UMC, verdeeld over twee startmomenten: maart (Amsterdam en dependance Twente) en september (Amsterdam). Van 1 juni t/m 31 juli solliciteer je voor een plek in maart, van 1 december t/m 31 januari voor een plek in september.

Naast de bijzondere huisartsstage op Texel en een bijzonder CZ-stage op Aruba bevinden onze vaste opleidingsplekken zich van Den Helder tot Alphen aan den Rijn en van Bloemendaal tot Lelystad. Voor de dependance in Hengelo zijn er opleidingsplekken in de regio Twente.

Bij het solliciteren kun je aangeven bij welk(e) opleidingsinstit(u)t(en) jij de opleiding wilt doen. Twente is daarvoor een aparte locatie, dus vink die zeker (ook) aan als je graag de opleiding daar wilt doen.

Solliciteren

Als je wilt solliciteren voor een opleidingsplek, dan doe je dit via de website van Huisartsopleiding Nederland.
Daar vindt je tevens alles met betrekking tot de selectie- en plaatsingsprocedure: regelgeving, feiten en fabels, veelgestelde vragen, de planning per instroommoment en informatie over de opleiding en het huisartsenvak.

De selectieprocedure bestaat uit drie opeenvolgende, verplichte, onderdelen:
Schriftelijke sollicitatie
Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets
Twee interviews volgens de STARR-methode

NB voor de selectieprocedure voor instroommoment maart 2022 zal de procedure alleen bestaan uit een schriftelijke sollicitatie en één online interview volgens de STARR-methode.