Regeling forfaitaire accrediteringspunten

De Landelijke regeling toekenning forfaitaire accrediteringspunten stelt dat voor het opleiden van een aois, de hao 20 forfaitaire punten ontvangt voor de opleidingsactiviteiten en het volgen van de terugkomdagen, of naar rato bij gedeeltelijke invulling. Per kwartaal ontvangt de opleidende hao 5 punten.

Leerwerkplan huisartsopleider

De RGS vraagt voor de registratie als opleider en de verlenging ervan de invulling van een leerwerkplan en verwijst daarvoor naar de eigen website. Afgesproken is dat elk instituut eigen aanpassingen mag doorvoeren, daarom verzoeken wij u deze HOVUmc-versie van het leerwerkplan te gebruiken.

Het Leerwerkplan maakt deel uit van het Landelijke gecombineerde Profiel/Leerwerkplan. Dit is voor onze opleiders in te vullen op Make-a-Match.