Novembermodules

Voor alle opleiders die in juni niet naar de meerdaagse konden komen óf in juni Leergang 2 hebben afgerond, organiseren we de novembermodules.

Wiki-nieuws

Inmiddels bestaat de nieuwe wiki al een tijdje en alles wat je wilt weten over onderwijs en de verplichtingen in de verschillende stages kun je hier vinden. Verder is de wiki handig voor het maken van onderwijs.

Inloggen ePortfolio

Na de update van het e-portfolio is inloggen via de oude link…

‘Noodpijl’ huisartsen: Kwetsbare patiënt dupe van falende regie

Het actiecomité Het Roer Moet Om kondigt voor dit najaar een publiek debat aan over structurele problemen in de zorg: Na de aanvankelijke brede maatschappelijke steun voor ‘Het Roer Moet Om’ blijkt anno 2019 de noodzaak voor deregulering en capaciteitsuitbreiding is onverminderd groot. Het Roer Moet Om roept daarom op steun te betuigen aan het onderstaande pamflet. De huisartsopleiding VUmc steunt deze oproep van harte! Met vriendelijke groet, Nettie Blankenstein & Harry Schleypen

Compensatie ANW-diensten door aios

Let op: ANW-diensten mogen pas gecompenseerd worden nadat de dienst is gedaan. Diensten mogen niet worden gecompenseerd door structureel een hele of een halve dag vrij te zijn.