Inloggen ePortfolio

Na de update van het e-portfolio is inloggen via de oude link…

‘Noodpijl’ huisartsen: Kwetsbare patiënt dupe van falende regie

Het actiecomité Het Roer Moet Om kondigt voor dit najaar een publiek debat aan over structurele problemen in de zorg: Na de aanvankelijke brede maatschappelijke steun voor ‘Het Roer Moet Om’ blijkt anno 2019 de noodzaak voor deregulering en capaciteitsuitbreiding is onverminderd groot. Het Roer Moet Om roept daarom op steun te betuigen aan het onderstaande pamflet. De huisartsopleiding VUmc steunt deze oproep van harte! Met vriendelijke groet, Nettie Blankenstein & Harry Schleypen

Compensatie ANW-diensten door aios

Let op: ANW-diensten mogen pas gecompenseerd worden nadat de dienst is gedaan. Diensten mogen niet worden gecompenseerd door structureel een hele of een halve dag vrij te zijn.

Verschuiving in taken en nieuwe functie

Wegens uitbreiding van de taken van de teamleiders is ervoor gekozen de bijzondere aiostrajecten bij één persoon onder te brengen, de als coördinator bijzondere aiostrajecten (CBA). Rinel van Beest neemt deze taak op zich. De afgelopen vier jaar was ze teamleider, eerst van jaar 1 en sinds enige tijd van fase 1. Die functie wordt sinds 1 mei jl. uitgevoerd door Jeroen Woertman.

Nieuwe teamleider fase 1: Jeroen Woertman

Sinds 1 mei werk ik bij de huisartsopleiding van VUmc als teamleider van de eerste fase. De afgelopen weken heb ik me gestort op de wiki (fantastisch wat er allemaal op te vinden is; heel nuttig en overzichtelijk voor mij als nieuwe collega), vele nieuwe termen en afkortingen geleerd en een eerste kennismaking gehad met diverse stafleden.

proVU juni 2019

Beste opleiders, Om te beginnen wijs ik jullie graag op de vacatures die we momenteel hebben voor huisartsdocent fase 2, huisartsdocent Algemeen Militair Arts en een gedragswetenschappelijk docent.

Meer parkeerplekken voor fiets en auto bij de VU

Je fiets parkeren bij de VU is een stuk gemakkelijker geworden met de komst van het Nieuwe Universiteitsgebouw op de VU-campus. Vanaf 1 april kun je je auto of fiets stallen onder het gebouw. Parkeergarage P3 VU-campus biedt plaats aan 600 auto’s en maar liefst 1.600 fietsen.

Jan van Esprijs

Ieder jaar wordt tijdens de NHG-Wetenschapsdag de Jan van Esprijs…

Mantelzorg

Naar aanleiding van de goed ontvangen voorstelling de Mantelzorgmonologen,…

Sylvia Vlak over de proVU

Toen in ik augustus 2009 bij de HOVUmc kwam werken begon ik als onderwijsassistent jaar 1. Al snel bleek dat ik tijd overhield en een van de taken die ik erbij kreeg was redactielid van de hao-proVUssioneel.

LHK voor opleiders?

Zoals jullie weten maken de aios twee keer per jaar de Landelijke…

Verslag Cuba-reis 2018

Met een wat uitgedunde club van vijf opleiders vertrokken we voor het derde jaar op rij naar Cuba. Havana had wel flink wateroverlast gehad van de heftige orkaan in het najaar van 2017, maar daar zagen we nu niets meer van terug.