Artikelen door Huisartsopleiding VUmc

Aios – update van teamleiders (25 maart)

Beste aios, Hierbij weer een nieuwe, uitgebreide update. Er zijn veel vragen binnengekomen die we ook proberen te beantwoorden in dit bericht. De onderwerpen die in deze mail aan bod komen zijn: alternatieve werkzaamheden registratie van werkzaamheden diensten gevolgen voor de lengte van de opleiding/verlenging de situatie waarin de opleider ziek is onderwijs de komende […]

Medewerkers – Aanvragen ZOOM-account bij Huisartsopleiding Nederland

Huisartsopleiding Nederland biedt landelijk ZOOM-accounts aan, aan teams binnen de instituten. Hieronder staat in stappen beschreven hoe een account aangevraagd kan worden. De voorkeur gaat ernaar uit dat ieder account gedeeld wordt door een team. Het aanvragen zelf is gemakkelijk en snel, het zal maximaal één werkdag kosten om uw aanvraag af te handelen. Eenmalige […]

Aios – wat als de opleider COVID-positief is?

In het geval van uitvallen van (allebei) de opleider(s) door ziekte zijn de opleidingscondities in het geding. De opleider meldt zich ziek bij het opleidingsinstituut. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar: Bij een solopraktijk: De opleider schakelt een waarnemer in en de aios voert samen praktijk met de waarnemer. De praktijk gaat dicht en de […]

Aios – Arbeidsvoorwaarden

Het is nog niet te overzien wat de impact van het Coronabeleid is op de opleiding. We doen een beroep op de flexibiliteit en de professionele attitude van onze aios, docenten en opleiders. We reageren vooralsnog afwijzend op vragen over aanpassing van werktijden en/of deeltijdfactor op grond van de gevolgen van de bijzondere omstandigheden. Over […]

Onderwijs

Op maandag 23 maart hebben docenten en teamleiders overleg over een alternatieve invulling van het onderwijs. Veel docenten hebben al  een eerste onderwijsbijeenkomst via zoom gehouden en we zijn bezig meer online onderwijs beschikbaar te stellen en ook expertonderwijs online te gaan aanbieden. Voor sommige onderdelen wordt dat lastig omdat de experts nu extreem druk […]

Aios – Bericht van de teamleiders (16 maart)

Beste aios, Gezien de recente ontwikkelingen sturen we je hierbij een update. De terugkomdagen worden tot nader order afgelast. In plaats van de terugkomdag werk je in principe op de opleidingsplek. In alle situaties geldt: veiligheid voor jullie zelf en de zorgverlening voor patiënten gaan in deze omstandigheden vóór opleiding/onderwijs. Hoewel onderwijs dus geen voorrang krijgt, vermoeden […]

Medewerkers – Groepsvideofaciliteit

Beste collega’s, GERION en de Huisartsopleiding hebben gekozen om gezamenlijk op te trekken wat betreft de groepsvideofaciliteit ter vervanging van TKD en stafbijeenkomsten. In overleg tussen de hoofden en de ICT’ers zijn we uitgekomen op het volgende: Videobijeenkomsten in het TKD onderwijs/stafoverleg Als je iets hebt wat werkt, blijf dat vooral gebruiken (FaceTime, WhatsApp, Skype […]

SBOH – Aios en het coronavirus

Bericht van de SBOH aan aios. Per mail verzonden op maandagmiddag 16 maart. Naar aanleiding van de vele vragen van aios en opleiders hebben wij in overleg met de hoofden de volgende afspraken geformuleerd. De aard van de werkzaamheden in praktijken en instellingen zijn de verantwoordelijkheid van de opleiders. Krijg je werkzaamheden die je competentieniveau […]

Prioriteiten bij aios-trajecten

Aios en (stage)opleiders bellen en mailen met regelmaat over lastige afwegingen, wat mag je van een aios vragen in deze uitzonderlijke tijden? Opleiders willen aios overplaatsen met name in de klinische stages, naar locaties waar meer zorg nodig is Als prioriteitenvolgorde hanteer ik: 1e veiligheid van de aios 2e zorg bieden die nu nodig is […]

Medewerkers – Beperkende maatregelen blijven geldig

Beperkende maatregelen uit de vorige corona berichten blijven geldig zonder einddatum, dus tot nader order. Dus: als regel thuis werken, geen groepsbijeenkomsten. Scholen sluiten tot de paasvakantie. De kans is groot dat ook wij tot Pasen geen bijeenkomsten kunnen houden. Teamleiders beslissen of team-overleggen doorgaan, en in welke vorm. Zie bericht ‘groepsvideo faciliteit’.

LHV-advies voor huisartsen

Woensdag 11 maart De LHV raadt huisartsen en hun ondersteunend personeel af om in deze drukke tijd externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Op deze manier wordt de kans […]

SBOH – aanpassing taken aios

Vrijdag 13 maart 2020 van KEES ESSER (SBOH) over AANPASSING TAKEN AIOS n.a.v. corona Naar aanleiding van onze vele contacten met hoofden, bedrijfsartsen, aios en opleiders lijkt het ons goed de volgende lijn af te spreken. De aard van de werkzaamheden in praktijken en ziekenhuizen zijn de verantwoordelijkheid van de hoofden. Zij weten welke werkzaamheden […]

Schola Medica -STARtclass ná 16 maart geannuleerd

Zondag 15 maart 2020 van MARRIT SMIT, directeur Schola Medica over STARTclass: Maandag 16 maart 2020 is de laatste dag van de STARTclass Huisartsgeneeskunde jaar 2. Deze cursusdag gaat door. Wij hopen hiermee dat de aios met een deel-certificaat mogelijk op een aangepaste manier de ziekenhuisstage kunnen doen. Vanaf dinsdag 17 maart 2020 wordt er voorlopig geen […]