Artikelen door Huisartsopleiding VUmc

Aios – update van teamleiders (14 mei)

Beste aios, Hierbij sturen we jullie weer een update. De updates volgen elkaar wat minder snel op, het lijkt erop dat we in iets rustiger vaarwater komen. Dit rustiger vaarwater gebruiken we o.a. om scenario’s voor de komende tijd te maken. Hieronder informeren we jullie over deze ontwikkeling en over een aantal praktische zaken. Scenario’s […]

Aios – update van teamleiders (23 april)

Beste aios, Hieronder treffen jullie weer een uitgebreide update aan. We zien op veel stageplekken beweging om de reguliere patiëntenzorg weer op te starten en verder uit te bouwen. Al zal het ongetwijfeld nog een tijd duren voordat alles weer ‘normaal’ is, we proberen waar dat mogelijk is mee te bewegen met deze ontwikkeling. Zelfstandige […]

COVID-19 meldknop nu beschikbaar in ZorgDomein

Overzicht van COVID-zorg van huisartsen ontbreekt In deze coronaepidemie is veel aandacht voor COVID-19 patiënten in ziekenhuizen en op de IC’s. Een landelijk overzicht van de intensieve en palliatieve COVID-zorg die huisartsen buiten het ziekenhuis leveren ontbreekt echter. Dat geldt ook voor het aantal overlijdens door COVID-19 waarbij geen PCR-diagnostiek is gedaan. Het Consortium Huisartsgeneeskunde […]

COVID-19 registratie HIS: valide data nu en in de toekomst

Registratieafspraken In deze bijzondere tijden zijn we ons vanuit het academisch huisartsennetwerk Amsterdam aan het oriënteren hoe we achteraf kunnen analyseren en onderzoeken hoe de zorg voor corona patiënten in de eerste lijn en transmuraal verlopen is. We zijn daarbij afhankelijk van de registratie van zorggegevens. Om nu en later een correct en volledig overzicht […]

Aios – update van teamleiders (16 april)

Beste aios, Hierbij sturen we jullie weer een update: Opnemen van vakantie In onze vorige update meldden we jullie dat je vakantie die je nu door de omstandigheden niet kunt opnemen kunt meenemen naar een volgende stage. De SBOH heeft na onze update hierover een ander standpunt ingenomen, en dat standpunt is leidend: opgebouwd vakantieverlof […]

Aios – update van teamleiders (8 april)

Beste aios, We hopen dat het jullie allen goed gaat en sturen jullie hierbij weer een update waarin we jullie informeren over nieuwe ontwikkelingen en allerlei binnengekomen vragen beantwoorden. Externe stages per 1 juni starten zoals gepland Voor aios die in het tweede jaar van de huisartsopleiding in verband met de crisis tijdelijk andere werkzaamheden […]

Aios – update van teamleiders (25 maart)

Beste aios, Hierbij weer een nieuwe, uitgebreide update. Er zijn veel vragen binnengekomen die we ook proberen te beantwoorden in dit bericht. De onderwerpen die in deze mail aan bod komen zijn: alternatieve werkzaamheden registratie van werkzaamheden diensten gevolgen voor de lengte van de opleiding/verlenging de situatie waarin de opleider ziek is onderwijs de komende […]

Medewerkers – Aanvragen ZOOM-account bij Huisartsopleiding Nederland

Huisartsopleiding Nederland biedt landelijk ZOOM-accounts aan, aan teams binnen de instituten. Hieronder staat in stappen beschreven hoe een account aangevraagd kan worden. De voorkeur gaat ernaar uit dat ieder account gedeeld wordt door een team. Het aanvragen zelf is gemakkelijk en snel, het zal maximaal één werkdag kosten om uw aanvraag af te handelen. Eenmalige […]

Aios – wat als de opleider COVID-positief is?

In het geval van uitvallen van (allebei) de opleider(s) door ziekte zijn de opleidingscondities in het geding. De opleider meldt zich ziek bij het opleidingsinstituut. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar: Bij een solopraktijk: De opleider schakelt een waarnemer in en de aios voert samen praktijk met de waarnemer. De praktijk gaat dicht en de […]

Aios – Arbeidsvoorwaarden

Het is nog niet te overzien wat de impact van het Coronabeleid is op de opleiding. We doen een beroep op de flexibiliteit en de professionele attitude van onze aios, docenten en opleiders. We reageren vooralsnog afwijzend op vragen over aanpassing van werktijden en/of deeltijdfactor op grond van de gevolgen van de bijzondere omstandigheden. Over […]

Onderwijs

Op maandag 23 maart hebben docenten en teamleiders overleg over een alternatieve invulling van het onderwijs. Veel docenten hebben al  een eerste onderwijsbijeenkomst via zoom gehouden en we zijn bezig meer online onderwijs beschikbaar te stellen en ook expertonderwijs online te gaan aanbieden. Voor sommige onderdelen wordt dat lastig omdat de experts nu extreem druk […]

Aios – Bericht van de teamleiders (16 maart)

Beste aios, Gezien de recente ontwikkelingen sturen we je hierbij een update. De terugkomdagen worden tot nader order afgelast. In plaats van de terugkomdag werk je in principe op de opleidingsplek. In alle situaties geldt: veiligheid voor jullie zelf en de zorgverlening voor patiënten gaan in deze omstandigheden vóór opleiding/onderwijs. Hoewel onderwijs dus geen voorrang krijgt, vermoeden […]

Medewerkers – Groepsvideofaciliteit

Beste collega’s, GERION en de Huisartsopleiding hebben gekozen om gezamenlijk op te trekken wat betreft de groepsvideofaciliteit ter vervanging van TKD en stafbijeenkomsten. In overleg tussen de hoofden en de ICT’ers zijn we uitgekomen op het volgende: Videobijeenkomsten in het TKD onderwijs/stafoverleg Als je iets hebt wat werkt, blijf dat vooral gebruiken (FaceTime, WhatsApp, Skype […]