Artikelen door Huisartsopleiding VUmc

Inloggen ePortfolio

Na de update van het e-portfolio is inloggen via de oude link niet meer mogelijk. De nieuwe url is https://hn.parantion.nl/login/ Deze url is ook aangepast bij de informatie over het e-portfolio op onze website. Inloggegevens zijn niet gewijzigd.

‘Noodpijl’ huisartsen: Kwetsbare patiënt dupe van falende regie

Het actiecomité Het Roer Moet Om kondigt voor dit najaar een publiek debat aan over structurele problemen in de zorg: Na de aanvankelijke brede maatschappelijke steun voor ‘Het Roer Moet Om’ blijkt anno 2019 de noodzaak voor deregulering en capaciteitsuitbreiding is onverminderd groot. Het Roer Moet Om roept daarom op steun te betuigen aan het onderstaande pamflet.
De huisartsopleiding VUmc steunt deze oproep van harte!

Met vriendelijke groet,

Nettie Blankenstein & Harry Schleypen

Verschuiving in taken en nieuwe functie

Wegens uitbreiding van de taken van de teamleiders is ervoor gekozen de bijzondere aiostrajecten bij één persoon onder te brengen, de als coördinator bijzondere aiostrajecten (CBA). Rinel van Beest neemt deze taak op zich.
De afgelopen vier jaar was ze teamleider, eerst van jaar 1 en sinds enige tijd van fase 1. Die functie wordt sinds 1 mei jl. uitgevoerd door Jeroen Woertman.

Nieuwe teamleider fase 1: Jeroen Woertman

Sinds 1 mei werk ik bij de huisartsopleiding van VUmc als teamleider van de eerste fase. De afgelopen weken heb ik me gestort op de wiki (fantastisch wat er allemaal op te vinden is; heel nuttig en overzichtelijk voor mij als nieuwe collega), vele nieuwe termen en afkortingen geleerd en een eerste kennismaking gehad met diverse stafleden.

Jan van Esprijs

Ieder jaar wordt tijdens de NHG-Wetenschapsdag de Jan van Esprijs uitgereikt aan de aios met de beste Critically Appraised Topic (CAT)-presentatie. De acht opleidingen in ons land mogen daartoe elk hun twee beste kandidaten voordragen. Vorig jaar was Maartje Schouwenburg één van onze kandidaten, zij bracht het tot de laatste ronde. Haar CAT over het […]

Nieuwe Leidraad Diensten beschikbaar

Bericht van Huisartsopleiding Nederland Zowel in de eerste als in de tweede opleidingsperiode in de huisartspraktijk doet de aios minimaal 20 diensten om de bekwaamheidsverklaringen voor de diverse rollen op de huisartsenpost, consult-, visite- en telefoonarts te verwerven. De Leidraad Diensten beschrijft de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de opleiding op de huisartsenpost door […]

Mantelzorg

Naar aanleiding van de goed ontvangen voorstelling de Mantelzorgmonologen, tijdens de meerdaagse afgelopen november, heeft docent Anouk Bogers een aantal handige links voor jullie: https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/samenwerken-met-de-zorg-en-de-gemeente/samenwerken-met-de-huisarts-8-tips www.mezzo.nl http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/dossier-huisartsenzorg.html https://www.lhv.nl/service/toolkit-mantelzorg https://www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/langdurige-zorg/mantelzorg/  

LHK voor opleiders?

Zoals jullie weten maken de aios twee keer per jaar de Landelijke Huisartsgeneeskunde Kennistoets (LHK) onder examenomstandigheden. Wellicht is enige examenstress bij je aios je niet ontgaan rondom de LHK. Het is een voortgangstoets om de kennis van aios te meten. De LHK is echter niet alleen een toetsmiddel voor aios, het kan ook voor […]

Verslag Cuba-reis 2018

Met een wat uitgedunde club van vijf opleiders vertrokken we voor het derde jaar op rij naar Cuba. Havana had wel flink wateroverlast gehad van de heftige orkaan in het najaar van 2017, maar daar zagen we nu niets meer van terug.