Artikelen door Nettie Blankenstein

TKD in de tweefasenstructuur: fase 1 dinsdag, fase 2 donderdag

Zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen is, brengt de invoering van de tweefasenstructuur met zich mee dat alle eerstejaars aios op dinsdag naar het instituut gaan komen, en alle derdejaars aios op donderdag. Dat is nodig om het groepsoverstijgende middag-onderwijs voor alle aios beschikbaar te maken. Dit geldt ook voor de koppel- en paralleldagen. […]