Artikelen door Nettie Blankenstein

Hoofdzaken

In de komende maanden worden de drie kernwaarden van de huisartsenzorg, (1) persoonsgericht, (2) generalistisch en (3) continu, landelijk onder de loep genomen, op zoek naar een toekomstbestendige invulling.

Hoofdzaken

Sociale ongelijkheid en gezondheidsverschillen Onze afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde VUmc pakt sociale ongelijkheid en de invloed hiervan op gezondheid op als afdelingsthema. We willen hier aandacht aan besteden in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.

Hoofdzaken

Sociale ongelijkheid en gezondheidsverschillen Onze afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde VUmc pakt sociale ongelijkheid en de invloed hiervan op gezondheid op als afdelingsthema. We willen hier aandacht aan besteden in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.

TKD in de tweefasenstructuur: fase 1 dinsdag, fase 2 donderdag

Zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen is, brengt de invoering van de tweefasenstructuur met zich mee dat alle eerstejaars aios op dinsdag naar het instituut gaan komen, en alle derdejaars aios op donderdag. Dat is nodig om het groepsoverstijgende middag-onderwijs voor alle aios beschikbaar te maken. Dit geldt ook voor de koppel- en paralleldagen. […]