Huisartsstage op Texel

Bijzondere opleidingsplek: Texel

Lang geleden had de huisartsopleiding een stageplek op Texel. Willem Vos was daar toen als huisarts in opleiding bezig zijn vaardigheden te ontwikkelen. Daarna verdween de stageplek, maar hij is weer beschikbaar. Nu treffen we zijn opvolgers, Fanneke en Grischa de Winter. Zij runnen de praktijk als echtpaar en leiden samen op. Grischa is opgegroeid op het eiland en kent er veel mensen. Na de huisartsopleiding in het zuiden van het land zijn Grischa en Fanneke naar het eiland gekomen om daar een praktijk over te nemen. Dat is de praktijk van Willem Vos geworden.

Speciaal

Werken op een eiland is heel speciaal. We werken grotendeels nog op de ouderwetse manier. Patiënten maken tijdens de diensturen wel een afspraak via de huisartsenpost in Den Helder, maar we draaien op het eiland nog gewoon bereikbaarheidsdiensten. Tijdens de dienst heb je de diensttelefoon op zak en weet je nooit wat er gaat gebeuren. Soms moet je ergens heen als first responder omdat er even geen ambulances op Texel zijn.
Tijdens de diensten ben je huisarts, doe je de zorg in het verpleeghuis en voor de gehandicaptenzorg en ben je forensisch arts. Bevallingen doen we niet, dat doen de verloskundigen op het eiland.
Texel heeft 13.400 inwoners en daar komen zomers nog zo’n 70.000 toeristen bij, kortom er is genoeg aanbod.

Korte lijnen

Er zijn wel duidelijke verschillen met bijvoorbeeld de grote stad: ‘Anders dan in de stad zijn er hier korte lijnen, met de apotheek, fysiotherapeuten, etc. Er zijn nog vier andere huisartspraktijken op het eiland en ook daarmee hebben we goed en regelmatig contact.

Het eiland

En verder is er natuurlijk het eiland zelf, met zijn natuur, zijn eigenheid en lokale gebruiken.
Het meest aansprekend is misschien wel de meierblis, een lokaal gebruik, sinds 1789, in de vorm van een groot vreugdevuur dat ontstoken wordt op 30 april. Men viert hiermee de overgang van de donkere winterperiode naar de zomer. Waarschijnlijk komt het woord meierblis van de naderende maand mei en blis, in de betekenis van vuur. Er zijn zeven openbare meierblissen die door dorpscommissies worden georganiseerd, vaak aan de rand van de dorpen. Zij worden tegen het vallen van de avond aangestoken door vertegenwoordigers van de dorpscommissies.

Genoeg te zien dus, voor de aios die het een uitdaging vindt om naar het noorden te trekken, het water om zich heen te voelen en alle facetten van het huisartsenvak te leren kennen in een unieke omgeving.

Verdere informatie

Aios die inhoudelijke informatie willen hebben over de opleidingsplek op Texel kunnen contact opnemen met Fanneke of Grischa de Winter.

Huisartsenpraktijk ’t Wad
Abbewaal 2
1791 WZ  Den Burg
0222 312023
praktijktwad@ezorg.nl

De wekelijkse terugkomdag voor de aios die een huisartsstage op Texel doet, is in Amsterdam. De kennismaking van de geïnteresseerde aios met Fanneke en Grischa is voorafgaand aan de reguliere koppelingsprocedure. Als er meerdere kandidaten zijn geeft uiteindelijk de keuze van de opleiders de doorslag.

In de CAO van de SBOH staat informatie over financiële vergoedingen van extra verblijfkosten. We kunnen tips geven over het vinden van huisvesting en/of je in contact brengen met aios die eerder een huisartsstage op Texel hebben gedaan.

CZ-stage op Aruba

Bijzondere stageplek: CZ op Aruba

Wij zijn bevoorrecht om een CZ-stage te kunnen aanbieden op Aruba. Een stage op een tropisch eiland met vrijwel altijd zon waar de mensen vooral buiten leven. Eén van de belangrijkste redenen om deze in het buitenland te doen, is om een uitgebreider inzicht te krijgen in andere rituelen rondom zorg, sterven en rouw. Familie heeft hier een grote invloed op het beleid van de patiënt. En patiënten lopen een groot risico om in de laatste levensfase al stervende naar het ziekenhuis te worden gebracht. Levensverlengend handelen is wat men kent. Puur alleen lijden-verlichtend handelen is veel minder bekend en daardoor minder bemind.

Verpleeghuis

De laagbouw van het verpleeghuis S.A.B.A. bevindt zich in een tuin vol met bloemen en fruitbomen. De gebouwen zijn eenvoudig en de voorzieningen beperkt, maar de brede veranda’s aantrekkelijk en koel. Ze omringen de tuin en overal staan oude schommelstoelen die de mensen van thuis hebben meegebracht.

De aios van onze huisartsopleiding werkt samen met een Arubaanse aios. Het samenwerken is leerzaam voor beide partijen en het overbrengen van het vakgebied een uitdaging. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een rol te spelen bij het vormgeven van de ouderenzorg in de 1e lijn. Er is vooral nog veel winst te behalen op het gebied van preventie in de fase voordat er besloten wordt tot opname in het verpleeghuis. De stage richt zich in het bijzonder op diabeteszorg, wondzorg, contractuurpreventie, begeleiding bij de eerste fase van de verschillende dementiebeelden, het voeren van beleidsgesprekken (bv wel of niet naar een ZH, wel of niet een PEG-sonde) en het voorkomen van en omgaan met polyfarmacie. Verder is er veel aandacht voor ethisch beladen onderwerpen waarbij je een weg moet vinden binnen de Arubaanse cultuur en mogelijkheden.

Bevolking

De Arubaanse bevolking wordt ervaren als warm en betrokken. De multiculturele samenleving maakt het leven op Aruba rijk en boeiend maar soms ook ingewikkeld omdat je met allerlei achtergronden en gewoonten rekening moet houden. De meeste Arubanen zijn viertalig, wat ook in de visites tot uiting komt en soms voor grappige situaties zorgt. De zorg voor ouderen is dierbaar. De middelen en voorzieningen zijn beduidend minder dan in Nederland maar als je ziet hoe ouderen betrokken worden bij de samenleving, hoe er gedanst, gezongen en gelachen wordt bij iedere gelegenheid dan kan je niet zeggen dat ouderen hier ongelukkig zijn.

Terugkomdag

Je volgt wekelijks onderwijs samen met de aios van de huisartsopleiding op Aruba. Ook de LHK wordt op Aruba gemaakt. Tevens houd je presentaties en geef je les aan de verpleegkundigen en verzorgenden van S.A.B.A.

Lees op onze Wiki onder het kopje Keuzestage: CZ-stage op Aruba het verslag van één van onze aios die haar CZ-stage op Aruba gedaan heeft.