Bijzondere stageplek: CZ op Aruba

Wij zijn bevoorrecht om een CZ-stage te kunnen aanbieden op Aruba. Een stage op een tropisch eiland met vrijwel altijd zon waar de mensen vooral buiten leven. Eén van de belangrijkste redenen om deze in het buitenland te doen, is om een uitgebreider inzicht te krijgen in andere rituelen rondom zorg, sterven en rouw. Familie heeft hier een grote invloed op het beleid van de patiënt. En patiënten lopen een groot risico om in de laatste levensfase al stervende naar het ziekenhuis te worden gebracht. Levensverlengend handelen is wat men kent. Puur alleen lijden-verlichtend handelen is veel minder bekend en daardoor minder bemind.

Verpleeghuis

De laagbouw van het verpleeghuis S.A.B.A. bevindt zich in een tuin vol met bloemen en fruitbomen. De gebouwen zijn eenvoudig en de voorzieningen beperkt, maar de brede veranda’s aantrekkelijk en koel. Ze omringen de tuin en overal staan oude schommelstoelen die de mensen van thuis hebben meegebracht.

De aios van onze huisartsopleiding werkt samen met een Arubaanse aios. Het samenwerken is leerzaam voor beide partijen en het overbrengen van het vakgebied een uitdaging. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een rol te spelen bij het vormgeven van de ouderenzorg in de 1e lijn. Er is vooral nog veel winst te behalen op het gebied van preventie in de fase voordat er besloten wordt tot opname in het verpleeghuis. De stage richt zich in het bijzonder op diabeteszorg, wondzorg, contractuurpreventie, begeleiding bij de eerste fase van de verschillende dementiebeelden, het voeren van beleidsgesprekken (bv wel of niet naar een ZH, wel of niet een PEG-sonde) en het voorkomen van en omgaan met polyfarmacie. Verder is er veel aandacht voor ethisch beladen onderwerpen waarbij je een weg moet vinden binnen de Arubaanse cultuur en mogelijkheden.

Bevolking

De Arubaanse bevolking wordt ervaren als warm en betrokken. De multiculturele samenleving maakt het leven op Aruba rijk en boeiend maar soms ook ingewikkeld omdat je met allerlei achtergronden en gewoonten rekening moet houden. De meeste Arubanen zijn viertalig, wat ook in de visites tot uiting komt en soms voor grappige situaties zorgt. De zorg voor ouderen is dierbaar. De middelen en voorzieningen zijn beduidend minder dan in Nederland maar als je ziet hoe ouderen betrokken worden bij de samenleving, hoe er gedanst, gezongen en gelachen wordt bij iedere gelegenheid dan kan je niet zeggen dat ouderen hier ongelukkig zijn.

Terugkomdag

Je volgt wekelijks onderwijs samen met de aios van de huisartsopleiding op Aruba. Ook de LHK wordt op Aruba gemaakt. Tevens houd je presentaties en geef je les aan de verpleegkundigen en verzorgenden van S.A.B.A.

Lees op onze Wiki onder het kopje Keuzestage: CZ-stage op Aruba het verslag van één van onze aios die haar CZ-stage op Aruba gedaan heeft.