Leergang 1 - De Duizendpoot

Beginnende opleiders die de startersdagen hebben gevolgd
en een aios of AMA opleiden

Cursusdagen
Start november 2019: dinsdag 17 en woensdag 18 november 2020
Start juni 2020 : dinsdag 17 en woensdag 18 november 2020, dinsdag 15 en woensdag 16 juni 2021

Competenties
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2 (competentieprofiel van de huisartsopleider)

Inhoud
Deze cursus is bedoeld als ondersteuning van hao’s die bezig zijn met hun eerste jaar als opleider. Op de eerste bijeenkomst neem je kennis van het onderwijs aan de HOVUmc en de gebruikte leermiddelen. De beoordelingsprocedure voor aios met de daarbij behorende evaluatieformulieren wordt besproken.
Aan hand van een opname van een eigen consult bespreken we wat we de aios leren over consultvoering en we gaan oefenen met het bespreken van consulten van de aios.
Met behulp van een casus gaan we observatie van het lichamelijk onderzoek oefenen. Daarnaast is er aandacht voor de organisatie van de praktijk: hoe stuur ik de patiëntenstroom.

In het tweede deel zullen we doorgaan op het thema leergesprekken waarbij we gebruik zullen maken van een scoringslijst, de ALVU. Hiervoor neem je een opname van een leergesprek mee. We gaan oefenen met het geven van lastige feedback en het voeren van een beoordelingsgesprek.
Naar analogie van het individueel ontwikkelingsplan (IOP) van de aios zul je een individueel ontwikkelingsplan voor jezelf opstellen: wat wil ik als opleider leren, hoe en wanneer?

Thema’s
• Het individueel ontwikkelingsplan van de aios en de hao.
• Voortgangskwalificatie en beoordelingsprocedure.
• Leergesprek over consultvoering.
• Kenmerken van: consultbespreking, dagrapportage en consultatie.
• Werken met video en directe observatie.
• Feedback: theorie en vooral oefenen.
• Leercondities in de eigen praktijk, knelpunten.

Werkwijze
We werken tijdens deze leergang afwisselend in de gehele groep en in kleinere groepen. Wij gaan daarbij uit van jullie werkervaring op dit moment en oefenen zoveel mogelijk met jullie eigen casuïstiek. Ervaren knelpunten zullen we aan de orde laten komen. Inleiding en nabespreking doen we plenair maar verder oefenen we vooral in kleine groepen.

Tijdens het tweede deel wordt gewerkt met eigen video-opnames van leergesprekken. We sluiten aan bij actuele leerwensen.