Leergang 2 - Leergesprekken

Beginnende opleiders die leergang 1 hebben afgesloten
en een aios of AMA opleiden

Cursusdagen
Start november 2019: dinsdag 17 en woensdag 18 november 2020
Start juni 2020: woensdag 18 en donderdag 19 november 2020, woensdag 16 en donderdag 17 juni 2021

Competenties
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (competentieprofiel van de huisartsopleider)

Inhoud
In deze cursus staan de eigen leervragen en opnames van eigen leergesprekken van de deelnemers centraal. De cursus refereert aan de ervaringen als hao tot nu toe. Uitgangspunt zijn de door de hao’s ervaren ‘hobbels’ en succeservaringen bij het begeleiden en voeren van leergesprekken.
Hoe plan en structureer je leergesprekken? Wat zijn mogelijkheden om het leren en de interactie tussen hao en aios positief te beïnvloeden? Wat kan belemmeren? Hoe sluit je aan bij de aios? Hoe vind je de goede balans tussen achteroverleunen, luisteren, doorvragen en het inbrengen van je eigen opvattingen en doelen als ervaren huisarts en beginnende huisartsopleider?

Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers het eigen repertoire vergroot, weten zij wat op dit niveau van hen wordt verwacht en hebben zij concrete aandachtspunten voor de verdere professionalisering als hao.
De deelnemers maken de overgang van beginnend naar gevorderd hao.

Thema’s

• Plaats, vormen en functie van het leergesprek.
• Basisvaardigheden voor het voeren van leergesprekken, zoals het structureren, doorvragen en concretiseren van leervragen.
• De balans tussen leiden en volgen.
• Aandacht voor de beleving, de emotionele reflectie.
• De ALVU als hulpmiddel (een door HOVUmc i.s.m. hao’s ontwikkeld instrument voor de analyse van leergesprekken).
• Ondersteuning bij het klinisch reflecteren.
• De Roos van Leary.
• Persoonlijke valkuilen.
• Het geanimeerd bespreken van de ComBeL en andere ‘good practices’.
• Mogelijkheden van het leergesprekspel.
• Het individuele ontwikkelingsplan van de hao
• Aandacht voor het gezamenlijk spreekuur

Werkwijze
Wij gaan uit van de begeleidings- en leerervaringen tot nu toe. Centraal staan door cursisten meegenomen video-opnames van eigen leergesprekken. Deze leergesprekken zijn door de deelnemer van tevoren bekeken en voor het eigen leren relevante fragmenten zijn gekozen. Als het om een consult- of patiëntenbespreking gaat n.a.v. een consult van de aios is het handig als dit consult ook op video wordt meegenomen. Uitgangspunt zijn de eigen begeleidingservaring en casuïstiek.
Waar nodig bieden wij aanvullende theorieën aan die helpen interactie te analyseren en doelgericht bij te sturen.

In het tweede deel oefenen we met een acteur aan de hand van eigen casuïstiek.

We proberen in deze leergang maatwerk te leveren door goed te focussen op individuele leerwensen. We werken veel in kleine groepjes met intensieve docentbegeleiding.