Leergang 3 - Expeditieleider

Gevorderde opleiders die leergang 1 en 2 hebben afgerond.

Cursusdagen
Er zijn twee groepen waarvan de cursusdagen zijn op dinsdag 17 en woensdag 18 november 2020 (en dinsdag 15 en woensdag 16 juni 2021) en er is een groep waarvan de cursusdagen zijn op woensdag 18 en donderdag 19 november 2020 (en woensdag 16 en donderdag 17 juni 2021). Indien je wilt weten in welke groep jij bent ingedeeld, dan kun je dit opvragen bij Roos Parti (r.i.parti@amsterdamumc.nl).

Competenties
0.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (competentieprofiel van de huisartsopleider)

Inhoud
Opleiden is een proces – vergelijkbaar met een expeditie: je gaat een tijd met elkaar op weg en bent op elkaar aangewezen zonder dat je elkaar van tevoren heel goed kent. Het doel staat vast, maar op de weg ernaartoe kan veel onverwachts gebeuren. Er zijn meer wegen naar Rome.
De aios heeft doelen die hij/zij wil bereiken, de opleider heeft die ook. Ieder heeft een eigen ‘meetlat’, eigen opvattingen, normen en waarden. Soms zijn ze het zelfde, soms ook niet. Wanneer stuur je, wanneer ben je volgend? Wanneer confronteer je? Hoe doe je dat alles?

In deze cursus krijg je vaardigheden en instrumenten aangereikt om bij te sturen waar dat passend is en om (nog) meer diepgang te bereiken in het contact met de aios. We bieden methoden om jouw persoonlijke rol in het leerproces van de aios te onderzoeken. We gebruiken daarbij o.a. elementen uit de theorie over leervoorkeuren, de stijlen van conflicthantering en de Transactionele Analyse.

Thema’s
• Begeleiden en sturen van een leerproces over een langere periode; verschillende interventiemogelijkheden.
• Leervoorkeuren en het omgaan met de verschillen.
• Kernkwaliteiten en allergieën.
• Diversiteit.
• Genogram.
• Eigen normen en waarden.
• Conflicterende meningen en belangen.
• Feedback geven en ontvangen.

Werkwijze
Uitgangspunt van de cursus zijn de persoonlijke ervaringen van de deelnemers tijdens de voorafgaande en lopende begeleidingstrajecten. Het werken aan de eigen doelen staat centraal en bepaalt mede welke theorieën ter ondersteuning worden aangeboden.
De meeste deelnemers kennen elkaar al uit de eerdere leergangen. Dat maakt het mogelijk ook persoonlijkere punten ter sprake te brengen.
We werken individueel, in twee- of drietallen, in de hele groep, soms in twee subgroepen en mogelijk ook samen met een parallelgroep. We maken gebruik van voorbereidingsopdrachten en eigen materiaal, theorieën en modellen, film- en video-opnames, paneldiscussies, veel praktische oefeningen (zoals rollenspelen met ‘echte’ aios).