Hoe temmen we het Evidence Beest?

Hoe temmen we het Evidence Beest? 

Cursusdagen
Woensdag/donderdag 17 en 18 juni, 18 en 19 november 2020

Aantal deelnemers
8 – 12 deelnemers

Competenties
0.0, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2 (uit het competentieprofiel voor opleiders)

Inhoud
In de cursus maken we nader kennis met diverse onderdelen van Evidence Based Medicine. Hoe vertaal je een probleem uit de dagelijkse praktijk in een gestructureerde vraag? Welke databronnen staan ter beschikking als je op zoek wilt naar wetenschappelijk bewijs? Gegeven een bepaalde vraag, wat is dan de beste onderzoeksopzet om naar te zoeken voor een bruikbaar antwoord? Hoe beoordeel je of een onderzoek goed is opgezet? Waar moet je op letten bij het beoordelen van systematische reviews en richtlijnen? Hoe kun je zelf bijdragen aan het vullen van kennislacunes? Hoe integreer je een wetenschappelijke attitude in de opleidingssituatie?

 

Thema’s

 • Van praktijkprobleem naar gestructureerde vraag
 • Hiërarchie van bewijs
 • Handig zoeken op internet
 • Onderzoeksdesigns
 • Interpretatie van diagnostische tests
 • Kritisch lezen
 • De opleidingssituatie
 • Zelf onderzoek doen, wat zijn de mogelijkheden?

Werkwijze
We beginnen met inventariseren wat er in de opleidingssituatie gebeurt aan wetenschappelijke vorming. Dat is wellicht meer dan je denkt, bijv. in een leergesprek over beargumenteerd afwijken van de NHG-standaarden, een discussie over hoe je risico’s op hart- en vaatziekten aan patiënten uitlegt en hoe je uitslagen van een diagnostische test interpreteert.

Interactieve voordrachten worden afgewisseld met oefeningen. Daarbij wordt aangesloten bij de concrete leerbehoeften van de deelnemers en voorbeelden uit de eigen praktijksituatie.Zoals de vraag van een patiënt die wil weten hoe zeker de negatieve uitslag is van de test na een tekenbeet, of wat de waarde is van glucosamine voor artrosepijn.

We gaan oefenen met zoeken van antwoorden op de praktijkvragen van de deelnemers, bespreken het leesgedrag, gaan abstracts maar ook een volledig artikel beoordelen en gevonden bewijs uitleggen aan de patiënt.

Tussen juni en november ga je aan de slag met nieuwe activiteiten rond EBM met jouw aios en ga je werken aan een Critically Appraised Topic (CAT).

In november bouwen we voort op de opgedane ervaringen, presenteer je je CAT en gaan we in op de vraag hoe je wetenschappelijke vorming leuk en leerzaam maakt en houdt voor jou en de aios.

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Cursusdagen
Dinsdag/woensdag 16 en 17 juni, 17 en 18 november 2020

Inhoud
De meerdaagse over Klinisch Redeneren wordt de nieuwe uitdaging.

Wat is bekend?

 • Veel beginnende aios hebben moeite met klinisch redeneren.
 • Opleiders hebben door hun ervaring een andere manier van klinisch redeneren.
 • Aios voelen zich niet altijd in hun onzekerheid gesteund door de opleider.
 • De opleider heeft alleen zijn/haar éigen manier van reageren bij problemen met klinisch reageren…

Wat is onbekend?

 • Hoe kan een aios geholpen worden bij klinisch redeneren?
 • Welke verschillende aanvliegroutes kent ‘klinisch redeneren’?
 • Hoe verloopt klinisch redeneren bij ervaren huisartsen (opleiders)?
 • Hoe kan een opleider zijn/haar docenten-trukendoos aanvullen?
 • Kan je als opleider expert worden in ‘klinisch redeneren’?

Met een groep ervaren opleiders gaan we onder leiding van Henk de Vries het onderwerp ‘klinisch redeneren voor (beginnend) aios huisartsgeneeskunde’ bestuderen. Hoe verloopt klinisch redeneren bij mijn aios en hoe doe ik het eigenlijk zelf? Wat zijn mogelijke interventies en welke zijn wanneer behulpzaam? We gaan oefenen en vragen jou als opleider ook om eigen video-opnames.

Aan het einde van deze vier dagen kan je jezelf ‘expert’ noemen!

Henk de Vries is huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde (sinds een jaar met pensioen). Henk geeft al jaren onderwijs in klinisch redeneren (aan medisch studenten én aan onze aios).
In 2012 aanvaarde hij het ambt van hoogleraar met een rede met als titel: De dokter in dubio; omgaan met diagnostische onzekerheid .

Kortom : deze vierdaagse is een nieuwe uitdaging.

Henk de Vries,  Yeun Ying Wong, alumnus en Jolijn de Graaff, huisartsdocent

De kracht van ons stresssysteem... Hoe behoud je de veerkracht?

De kracht van ons stresssysteem… Hoe behoud je de veerkracht?
Training over stresspreventie en -interventie

Cursusdagen
Woensdag/donderdag 17 en 18 juni, 18 en 19 november

Aantal deelnemers
8 – 14 deelnemers

Competenties
0.0, 1.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.3 (uit het competentieprofiel voor opleiders)

Inhoud
Veel huisartsen kampen met stress! Aldus het onderzoek van Movir, dat geciteerd is in de Volkskrant en Huisarts en Wetenschap, november 2012 en in 2017. Hoe is dat voor jou? Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018 blijkt dat 17,3% van alle werknemers in Nederland chronische stressklachten ervaart.
Wij zien dat het aantal psyche meldingen onder de bij ons verzekerde huisartsen sterk is gestegen. De stijging bedraagt 64% over de periode van 2013-2018. Aldus MOVIR.

Jonge zorgprofessionals, onder wie artsen en fysiotherapeuten, krijgen vaker een burn-out. Van de doctoren onder de 35 jaar kampt 20 procent nu met dit soort klachten, tegenover 13 procent twee jaar geleden.

Deze forse toename van jonge artsen met burn-outklachten is een van de uitkomsten van de tweejaarlijkse QuickScan Bezieling van zorgverlenersorganisatie VvAA. Aan het onderzoek nam een representatieve groep van ruim tweeduizend zorgprofessionals deel, onder wie medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en dierenartsen.
Eén op de zeven artsen gaf aan ooit zelf te zijn uitgevallen vanwege burn-outklachten (ruim 14%). Dit aantal komt overeen met cijfers van onder meer het RIVM en TNO over werknemers met burn-outklachten. De FMS (Federatie Medisch Specialisten) noemt het zorgelijk dat een derde van de respondenten aangeeft bijna te zijn uitgevallen door burn-outklachten.

De opleider heeft met het onderwerp gezonde-ongezonde stress en burn-out vanuit verschillende rollen, perspectieven en situaties, te maken.
• Als persoon in relatie tot werk/privé. Herken en onderken je je eigen signalen van stress, hoe ga je ermee om en hoe bied jij jezelf de ruimte gezond en met plezier in je vak te staan?
• Als opleider. Steeds meer aios lijken te stranden door de combinatie privé en opleiding. Je bent werkgever, beoordelaar en voor je het weet hulpverlener. Hoe ga je hiermee om?
• Als werkgever. Hoe voorkom je dat werknemers ziek thuis komen te zitten? Kun je hierin preventief regie geven? Of hoe zorg je dat je op tijd signaleert als er sprake is van ongezonde stress bij je medewerker, en kun je dit bespreekbaar maken en vervolgen?
• Als huisarts met patiënten. Een op de tien werknemers wordt geconfronteerd met een (dreigende) burn-out/overbelasting. Je komt deze problematiek vaak tegen in je spreekkamer. Herkennen we de signalen bij de ander, wat doet dat met je als professional en hoe breng je dit over op je aios?

We bieden theorie, oefeningen om inzicht te verkrijgen en praktische handvatten, waar jij direct mee aan de gang kan gaan als mens, huisarts én als opleider. Jouw materiaal en inbreng staan centraal. Je gaat onderzoeken wie je bent als mens, zodat je dat kunt toepassen in je rol als huisarts, collega en opleider. Je gaat aan de slag met je drijfveren en gedrag die tot ongezonde stress kunnen leiden en je gaat kijken welke overtuigingen en waarden voor jou van belang zijn, zodat je de balans gezond kunt houden. We onderzoeken met de groep wat jullie al inzetten om de balans goed te houden voor jezelf en voor de praktijk.
De kern is je bewust maken van je mogelijkheden en valkuilen, zodat je vrijer kunt kiezen hoe om te gaan met jezelf, de ander, situaties en vraagstukken. Het resultaat is dat je met meer plezier, zingeving en een betere gezondheid in je leven en werk staat.

Thema’s

 • Wat is gezonde en ongezonde stress?
 • Vanuit de psychobiologie gaan we in op ons stresssysteem en hoe dit geweldige systeem ons elke dag helpt te doen wat we willen. Helaas kan dit systeem zich bij voortdurende belasting ook tegen ons keren en allerlei klachten veroorzaken.
 • Herkennen van stressbronnen en klachten van stress. Hoe kun je dit aankaarten als het een collega of jezelf betreft?
 • Het optimaliseren van de balans tussen inspanning en herstel.
 • Medewerkers in de zorg horen op de eerste plaats te staan. Hoe zorg jij voor jezelf en kun je ook ruimte geven aan collega’s en aios om voor zichzelf te zorgen? Bij goede zelfzorg kun je betrokken blijven bij je werk en je patiënten, kun je vernieuwen in de zorg en neemt de patiëntveiligheid toe.
 • Als huisarts en opleider heb je te maken met collega’s en de zorgsystemen om je heen om goed te kunnen functioneren. Er is dus een wederzijdse afhankelijkheid. Een goede samenwerking, vertrouwen en verbinding zijn allemaal factoren die stress reducerend werken.
 • Hoe kun je persoonlijk invulling geven aan de rol die je hebt als arts, opleider en collega? Hoe kun je de eisen die aan je werk gesteld worden en wat persoonlijk bij jou past op éen lijn krijgen? Hoe houd je de regie? Je gaat met een persoonlijk stappenplan naar huis.
 • Praktische thema’s zoals multitasken, de effecten van de digitalisering, timemanagement, grenzen stellen.

Werkwijze
Juni staat in het teken van reflectie op je huidige situatie. Waar zit je op koers en wat zou je anders willen? Wat is jouw energielek en hoe neem je weer regie? Theorie, zelfonderzoek en ervaringsoefeningen wisselen elkaar af. Je eindigt deze dagen met een concreet persoonlijk plan en handvatten om verder te gaan.

In november zien we hoe het ieder is vergaan. Wat werkt? Wat nog niet? We kijken wat er verder nodig is om de goede balans te behouden en daar je regie in te pakken. We bieden nieuwe onderwerpen aan rondom inspanning en herstel en nemen jullie vragen en wensen daarin mee.
We verdiepen en werken verder aan wat in juni in beweging is gezet. Je rondt de training af met een plan om het geleerde vast te houden.

Didactische vaardigheden voor gevorderden

Didactische vaardigheden voor gevorderden

Cursusdagen
Woensdag/donderdag 17 en 18 juni, 18 en 19 november 2020

Aantal deelnemers
deelnemers

Inhoud
volgt

Thema’s
volgt

Werkwijze
volgt

Complexe ouderenzorg

Complexe ouderenzorg

Cursusdagen
Woensdag/donderdag 17 en 18 juni, 18 en 19 november 2020

Aantal deelnemers
deelnemers

Inhoud
volgt

Thema’s
volgt

Werkwijze
volgt

The Gym, ontwikkeling door variatie!

The Gym, ontwikkeling door variatie!

Cursusdagen
Woensdag/donderdag 17 en 18 juni, 18 en 19 november 2020 (onder voorbehoud)

Inhoud
volgt

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid: kijken en (samen)werken vanuit een breder perspectief vergroot de (veer)kracht en het plezier van patiënt en hulpverleners!

Cursusdagen
Dinsdag/woensdag 16 en 17 juni, 17 en 18 november 2020

Aantal deelnemers
9 – 12 deelnemers

Competenties
0.0, 2.1, 2.2, 3.1, 4.3, 5.2 (uit het competentieprofiel voor opleiders)

Inhoud
Gezondheid is een groot goed. Een van de kostbaarste en waardevolste zaken in een mensenleven. Wie is verantwoordelijk voor gezondheid? En wat verstaan we (patiënt en hulpverlener) onder gezondheid? In hoeverre brengen we deze vragen open en onderzoekend ter sprake als een patiënt op je spreekuur komt?

Machteld Huber; zelf huisarts, introduceerde in 2012 het begrip Positieve Gezondheid in Nederland. Onder andere n.a.v. haar eigen ervaring als huisarts en in de rol van patiënt, vond zij de oude WHO-definitie van gezondheid niet meer houdbaar.
In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

De steeds complexere problematiek in de huisartspraktijk vraagt om een brede kijk op gezondheid en samenwerken. Machteld deed hier wetenschappelijk onderzoek naar.
Inmiddels zijn hieruit vele succesvolle initiatieven voortgekomen. Hans Peter Jung en Karolien vd Brekel werken inmiddels een aantal jaren met dit concept in hun huisartspraktijk en ook samen met anderen in de wijk. Het resultaat is minder doorverwijzingen naar de tweede lijn en meer “ervaren gezondheid van de patiënt” en, niet onbelangrijk, meer werkplezier voor de huisarts!

Thema’s
• Concept en achtergrond Positieve Gezondheid (PG).
• Ervaren wat PG en zelfcompassie aan energie en werkplezier kunnen opleveren.
• Rol en taakopvatting huisarts rond gezondheid en ziekte huisarts.
• Vaardigheden (oplossingsgericht denken, uitbreiden van luistervaardigheden – ‘het andere gesprek’ -, compassievol begeleiden) trainen die het werken met het PG-concept mogelijk maken.
• Het concept toepassen op de huidige situatie in je werk als huisarts en opleider.
• Het spinnenweb multi-dimensioneel meenemen in de samenwerking met patiënt, aios.
• Samenwerking met collega’s in de praktijk en in de wijk (wijkgericht werken staat centraal in november).
• Ervaringsleren, leren van best practices.

Werkwijze
Juni focust op de huisarts als mens met eigen drijfveren voor het vak. Wat beweegt jou in het vak, wat stel je jezelf als doel? Wanneer ben je waardevol bezig?
Je maakt eerst kennis met het concept, vervolgens met het spinnenweb door het eerst op jezelf toe te passen en elkaar hierop te bevragen. Daarnaast breiden we enkele gespreksvaardigheden uit. Juni biedt je handvatten om verder te gaan op micro- en mesoniveau en de vertaalslag naar patiënten, opleiden en samenwerking met anderen te maken tussen juni en november.

In november verdiepen we vanuit die ervaringen. We leren en inspireren elkaar. Hoe kun je in de praktijk PG als team (micro en meso) verder succesvol kan maken. Hoe leer je van praktijk naar wijk en vice versa samen te werken rond een patiënt? Hoe vergroot je het positieve effect en plezier? Hoe vertaal je dit naar een team, hoe enthousiasmeer je elkaar en hoe spreek je dezelfde taal. Wat zijn voorwaardenscheppende factoren om ook na de leergang mee verder te gaan?

Jouw materiaal en inbreng staan centraal. We werken vraaggestuurd en ervaringsgericht. Soms plenair maar meestal in kleine groepjes. De kern is je bewust maken van je mogelijkheden, zodat je vrijer kunt kiezen en regie nemen in de organisatie van zorg voor anderen en jezelf.