Suriname, een bijzondere uitnodiging!

Congres Opleiders naar Suriname
1 t/m 10 oktober 2020

Beste opleider,

graag nodigen we je uit om in oktober 2020 mee naar Suriname te gaan. Voor de ervaren huisartsopleiders geldt deelname aan deze reis als een alternatief voor de vierdaagse cursus in leergang 5.
Het is inmiddels de 13e keer dat het congres in Suriname wordt georganiseerd. Uitgenodigd voor het congres zijn alle huisartsen van Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland. Inmiddels is dit congres een begrip geworden in Suriname. Er is dan ook veel belangstelling voor. De laatste jaren schommelde het aantal deelnemers tussen de 80 en 110. Veel huisartsopleiders uit Nederland zijn al mee geweest. Vooral vanuit VUmc en VOHA Nijmegen. De waarderingen waren steeds zeer positief.

In Suriname bestaat sinds vier jaar een erkende huisartsopleiding; HISURI (Huisartseninstituut Suriname). Vanuit de VOHA Nijmegen zijn er de afgelopen jaren intensieve contacten geweest. Dit bestond uit het meedraaien van huisartsopleiders en stages van aios bij opleidingspraktijken van de Surinaamse huisartsopleiding. Tevens heeft er een docentenreis met workshops plaatsgevonden. Ten tijde van het komende congres zullen er ook Nijmeegse aios in Paramaribo zijn voor een stage.

Het eerste deel van de reis zullen we een nascholing geven. We bereiden dit voor sámen met een aantal Surinaamse en Antilliaanse collega’s. De onderwerpen worden in nauw overleg met de huisartsopleiding in Suriname geselecteerd.
Het tweede deel van de reis reizen we het binnenland van Suriname in.

Het congres wordt, net als vorige keren, georganiseerd door Alfons Olde Loohuis, Damiaen van Doorninck en Wouter van Kempen. Alfons en Damiaen zijn oud-stafleden van de VOHA, en nog steeds nauw betrokken bij de ontwikkelingen bij de Surinaamse huisartsenopleiding.
Wouter van Kempen is huisartsopleider geweest in Haarlem en heeft nadien enkele jaren op de Antillen gewerkt. Hij is destijds gestart met deze opleidersreizen en is goed bekend met de huisartsenwereld in Suriname. 

Wat houdt het in?

 • De deelnemende huisartsen verzorgen, in een groepje samen met Surinaamse en Antilliaanse collega’s, een workshop tijdens een tweedaags congres in Suriname. Met de overzeese collega`s wordt tevoren via mail of WhatsApp overleg gevoerd.
 • In de maanden voor het vertrek worden 2-3 avondbijeenkomsten georganiseerd om het programma in kleine teams met elkaar te maken. Hierbij is uiteraard begeleiding aanwezig.
 • Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij cultuurverschillen die ons zowel op medisch als op ander vlak te wachten staan.

 De reis

 • Donderdag 1 oktober 2019: vertrek naar Suriname.
 • Vrijdag 2 oktober: ’s ochtends een rondleiding door Paramaribo, ’s middags een afspraak met jouw Surinaamse/Antilliaanse workshopcollega’s om de laatste puntjes op de i te zetten wat betreft de nascholing en ook om elkaar “fysiek” te leren kennen.
 • Zaterdag 3 en zondag 4 oktober: op beide dagen het congres, van 08.30 – 17.30 uur. Naast je eigen onderdeel kun je ook de presentaties van collega’s volgen.
 • Maandag 5 oktober: overdag individueel bezoek aan een huisartsenpraktijk in en rond Paramaribo. Hier kunt u meekijken met het spreekuur, zelf ook enkele patiënten behandelen en soms ook het leergesprek met de aios volgen.
 • Maandagavond: mixed-voetbalwedstrijd tegen het Surinaamse artsen elftal met uigebreide 3de helft, we hebben wat goed te maken!
 • Dinsdag 6 oktober: vertrek naar het binnenland van Suriname met bus en boot naar een eco-resort aan de rivier om daar te genieten van het oerwoud en te evalueren; ook wordt een medische post bezocht.
 • Vrijdag 9 oktober: terugreis naar Paramaribo en afsluitend diner op een mooie locatie met onze Surinaamse collega’s.
 • Zaterdag 10 oktober: ‘s ochtends de mogelijkheid deel te nemen aan een fietstocht langs oude plantages. Daarna vertrekken we naar het vliegveld voor de terugreis.
 • Zondag 11 oktober: circa 09.00 uur aankomst in Amsterdam.

Deelname
Deze opleidersreis vraagt enige voorbereiding, omdat ieder medeverantwoordelijk is voor een workshop. Iedere deelnemer is dus ook docent! Dit bevordert de kwaliteit en het succes van het congres voor zowel de Nederlandse als de Surinaamse deelnemers. Dit wordt uitgebreid begeleid en besproken tijdens de 2-3 voorbereidingsavonden. Aan de reis kunnen ook opleiders van elders in het land deelnemen.

Onderwerpen
Na ieder congres in Suriname wordt er uitgebreid geëvalueerd. Er worden dan ook suggesties gedaan voor onderwerpen voor het volgende congres. De volgende onderwerpen zijn genoemd en daar zullen we in de voorbereidingen zeker rekening mee houden. Tijdens de eerste bijeenkomst in Nederland wordt echter ook geïnventariseerd wat de Nederlandse deelnemers graag zouden willen presenteren.

 1. Praktijkorganisatie
 2. Seksuologie, waaronder gender gerelateerde aspecten
 3. Kindergeneeskunde, waaronder orthopedie en astma
 4. Kleine kwalen in de huisartspraktijk
 5. Oncologie in Suriname (vervolg op 2019)
 6. Dermatologie inclusief een quiz
 7. Vaardigheden: infiltratie gewrichten en andere injecties
 8. Onderzoek in de huisartspraktijk
 9. Epidemiologie in Suriname
 10. LUTS/BPH
 11. Interactie bij geneesmiddelen, maar ook bij ‘huismiddelen’ (oso dresi)
 12. NHG standaard Angina pectoris (recent nogal gewijzigd!)
 13. Werken op de huisartsenpost (recent gestart in Suriname)
 14. Etiologie en management van (griep)pandemieën.
 15. Afbouwen van maagmiddelen? Hoe en wat levert het op?
 16. Invloed van het microbioom van onze darmen op ons lichaam (auto-immuunziekten/gewicht/diabetes)
 17. Vervolg op het onderwerp nierinsufficiëntie en de relatie met voeding en diabetes.

Er is echter ruimte voor 8 verschillende workshops en 3-4 plenaire lezingen. Er wordt dus met elkaar een keuze gemaakt.

Leerdoelen
Zoals beschreven, zullen de (hao-)deelnemers een nascholing geven én volgen. Dit project biedt de kans de door ervaren HAO’s verworven didactische competenties uit te breiden en in te zetten. Doel: geven van een interactieve workshops met twee HAO’s , maar in nauwe samenwerking met een Surinaamse of Antilliaanse collega, waarbij de deelnemers op een actieve, motiverende en effectieve manier hun professionele competenties vergroten door praktisch te oefenen en met elkaar uit te wisselen.

Competenties
1.3, 2.2, 5.1, 5.2 (competentieprofiel van de huisartsopleider)

Tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten in Nederland wordt gewerkt aan effectieve vormen van interactief en competentiegericht leren, do’s en don’t’s voor presentaties, feedback op de opzet van de eigen workshop en hoe men de eigen didactische prestaties met de deelnemers wil evalueren. Dit kan ook helpen bij het begeleiden van een aios, het opzetten van nascholing en de kritische beoordeling van (na)scholing.

In Suriname is er tijdens de workshops, de pauzes en de maaltijden veel ruimte om uit te wisselen met collega’s. Op de maandag na het congres is er voor de Nederlandse deelnemers gelegenheid een dag(deel) mee te lopen in de praktijk van een Surinaamse collega.

Kosten
De kosten van deze congresreis zijn nog niet helemaal bekend (afhankelijk van het aantal deelnemers en de brandstofprijzen), maar het zal naar schatting 2600 euro p.p. bedragen voor de reis, congres, de binnenlandse reis en het grootste deel van de maaltijden. Bij inschrijving wordt een aanbetaling van 250 euro gevraagd.

Het minimum aantal deelnemers is 16 en het maximum aantal deelnemers is 30, mede gezien de mogelijkheden om individueel een Surinaamse huisartspraktijk te bezoeken. Inschrijving of verzoeken om nadere informatie graag per mail naar: mail@woutervankempen.nl

Let op!
Gezien de intensieve voorbereidingen moet de inschrijving vóór 1 april bij ons binnen zijn. Na deze datum kunnen wij inschrijving niet garanderen en zal de inschrijving 100 euro duurder zijn.

Dat is ook de uiterste datum waarop besloten wordt of deze reis doorgaat. Als wij 15 inschrijvingen binnen hebben, laten wij het de geïnteresseerden eerder weten dat de reis zeker doorgaat.

Accreditering
Voor de 2 congresdagen worden 12 accreditatiepunten aangevraagd.

Met enthousiaste groet,

Wouter van Kempen

mede namens:
Alfons Olde Loohuis en
Damiaen van Doorninck

Literatuurreis: Medelijden, empathie en compassie in Wenen 2020

Deze cursus zal aan de hand van romans en filosofische inzichten de rol van medelijden, empathie en compassie voor het menselijk bestaan in het algemeen en in de medische praktijk in het bijzonder bespreken.
Het bijzondere is dat we dit gaan doen in Wenen, met romans die zich in Wenen afspelen. Dat biedt ons ook de gelegenheid om plaatsen uit de romans te bezoeken.

Wanneer
17-21 juni 2020

Docenten
Arko Oderwald en Coes Delprat

Cursusmateriaal

Boeken die besproken (en gelezen moeten) worden zijn:

 • Irvin Yalom: Nietzsche’s tranen
 • Thomas Bernhard: De neef van Wittgenstein
 • Stefan Zweig: Ongeduld
 • Arthur Schnitzler: Juffrouw Elze & Droomnovelle
 • Michael Kumpfmüller: De heerlijkheid van het leven

Plaats
Hotel Regina in Wenen

Kosten
1-persoonskamer 1150 euro pp
2-persoonskamer 1025 euro pp

Dit zijn de kosten bij 10 deelnemers. De prijs kan enigszins aangepast worden als er minder (minimaal 8) of meer (maximaal 12) deelnemers zijn.

Inbegrepen in de prijs: hotel, 3x diner, 3x lunch, openbaar vervoer in Wenen, verder vervoer.
Niet inbegrepen: vervoer naar en van Wenen (ongeveer 180 euro met de KLM), 1x lunch en 1x diner.

Programma

woensdag 17 juni
13.30 – 17.30 uur

introductie en boekbespreking
diner in het hotel

donderdag 18 juni
9.00 – 12.30 uur

boekbespreking
na 12.30 uur
lunch op eigen gelegenheid
15.00 – 18.00 uur
wandeling door het voormalig Algemeines Krankenhaus van Wenen
diner in het hotel

vrijdag 19 juni
9.00 – 12.30 uur
boekbespreking
lunch in hotel
14.30 uur
wandeling over het Zentral Friedhof
17.30 – 19.30 uur
rondleiding Baumgärtner Höhe/Am Steinhof
diner op eigen gelegenheid

zaterdag 20 juni
9.30 – 12.30 uur
boekbespreking
lunch in hotel
14.00 uur
bezoek sterfhuis van Kafka
wandeling van Bellevue Höhe naar de begraafplaats van Grinzing
slotdiner in een Heurige (wijnhuis) in Grinzing

Werkgroepen/commissies

Als je vanuit de hao-functie als lid deelneemt aan een structurele werkgroep of commissie, zoals het hao-team, de curriculumcommissie, het landelijk overleg voor hao-coördinatoren, de werkgroep APC of praktijkmanagement, kan je hiermee de vier dagen van de meerdaagse compenseren.

STARclass spoedzorg in de huisartspraktijk

De STARclass richt zich op wat kan voorkomen in de huisartspraktijk overdag en de diensten op de huisartsenpost. De spoedeisende omstandigheden worden zo realistisch mogelijk nagebootst.

Alle relevante informatie is te vinden op de website van Schola Medica.

Supervisie

Wij juichen het toe als opleiders supervisie gaan volgen! (Mocht je supervisie willen volgen terwijl je in leergang 1-4 zit, vragen wij je toch deel te nemen aan je vierdaagse en je supervisie te ‘verzilveren’, zodra je leergang 5 hebt bereikt.)

Houd hierbij rekening met de onderstaande richtlijnen:

 • De supervisie richt zich niet alleen op het huisarts-zijn, maar ook op het opleider-zijn.
 • De supervisor is LVSC- en/of NHG-geregistreerd.
 • De supervisieserie duurt minimaal 10 bijeenkomsten, in principe om de 14 dagen. Voor individuele supervisietrajecten voor opleiders die supervisie-ervaring hebben kan een serie van 8 gesprekken voldoende zijn.
 • Minimale duur van elke bijeenkomst is: individueel 1 uur, 2-tal 1½ uur, 3-tal 2 uur.
 • De kosten van de supervisie worden door de deelnemers zelf gedragen.

Voor elk contactuur supervisie kan een NHG-geregistreerde supervisor een accrediteringspunt aanvragen naast de forfaitaire punten.

Voor verdere informatie, hulp bij het vinden van een geschikte supervisor, het samenstellen van een supervisiegroepje of het contact leggen met collega’s die als opleiders supervisie-ervaring hebben opgedaan en daarover informatie willen verstrekken, kun je contact opnemen met Helle Poulsen (hv.poulsen@vumc.nl).

Intervisie

Deelname aan minimaal zeven bijeenkomsten van een intervisiegroep, begeleid of onbegeleid met hao-collega’s gedurende maximaal twee jaar.

Herhalen basisleergang

De inhoud van de basiscursussen is in de loop der jaren flink veranderd en nieuwe docenten zetten altijd weer eigen accenten. Als je denkt dat je toe bent aan het opfrissen van de thema’s van leergang 2, 3 of 4 dan ben je van harte welkom, mits er vrije plaatsen zijn.

Co-docentschap hao-basiscurriculum

Wie ervoor voelt en denkt didactische kwaliteiten te hebben kan zich bij de hao-coördinator opgeven als co-docent voor de startersdagen, leergang 1 of 2. Eventueel nodigen we je eerst uit voor een oriënterend gesprek.
Je zult altijd naast een staflid-docent werken. De hoofdverantwoordelijkheid zal altijd bij het staflid liggen; jouw activiteiten zijn van ondersteunende aard.

De cursussen zijn heel goed uitgewerkt en je kan volstaan met ongeveer één dag inlezen en voorbespreken. Zou het je meer werk kosten, dan kunnen extra tijd waarnemingskosten worden gedeclareerd.

Als je dit werk binnen je scholing als ervaren hao doet wordt je er niet voor betaald (wél betalen wij jouw verblijf in het conferentieoord en reiskosten). Valt je aios onverwacht uit, dan kun jij de contacturen wel declareren. Dit alternatief kun je maximaal 2 jaar achter elkaar kiezen.

Onderwijsontwikkeling en (co-)docentschap hao-keuzecurriculum

Als je zelf ideeën hebt voor het opzetten van een nieuwe didactisch gerichte cursus c.q. onderwijsactiviteit voor ervaren opleiders, dan nodigen we je graag uit om jouw ideeën met ons te bespreken. Wij zullen kijken of jouw ideeën passen in het kader van ons hao-curriculum en zo ja, hoe we jou kunnen ondersteunen bij het vormgeven ervan.
Denk je ook over didactische kwaliteiten te beschikken, dan zou je de cursus eventueel zelfs samen met een ervaren staflid of een gastdocent(e) kunnen geven. Daarvoor zullen wij je van tevoren uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Waarschijnlijk zal het ontwikkelen, geven en mee-organiseren je meer tijd kosten dan de vier scholingsdagen. Je kunt deze activiteiten dan voor twee jaren scholing laten tellen of voor de meertijd (in overleg) waarneemkosten declareren.

Als je dit werk binnen je scholing als ervaren hao doet, wordt je er niet voor betaald (wél betalen wij jouw verblijf in het conferentieoord en reiskosten). Valt je aios onverwacht uit, dan kun jij de contacturen wel declareren. Dit alternatief kun je maximaal 2 jaar achter elkaar kiezen.

Workshops voor aios en/of hao’s

Het geven van workshops voor hao’s of aios kan, als het gelijk staat aan vier dagen, een alternatief zijn voor onze meerdaagse cursussen. Je wordt dan voor deze activiteit niet betaald (behalve de reiskosten). Voor dit alternatief kun je maximaal twee achtereenvolgende jaren kiezen.

Eigen projecten

Misschien heb je alleen of samen met hao-collega’s een eigen idee hoe je jouw didactische scholing vorm zou willen geven. Bijvoorbeeld door het schrijven van een artikel, het doen van een onderzoek, het houden van een enquête, het organiseren van een reis voor en met hao-collega’s naar een andere huisartsopleiding, nationaal of internationaal. Het project(je) dient gerelateerd te zijn aan het competentieprofiel van de opleider.

Lever vooraf een korte beschrijving in bij de hao-coördinator en een kort berichtje, schriftelijk of mondeling achteraf.

Hao-mentorschap

Ervaren hao’s, die over langere tijd goed geëvalueerd zijn als opleider, kunnen zich opgeven als hao-mentor. Kijk voor meer informatie over deze functie op de website.
Hao-mentoren worden desgewenst ook ingeschakeld voor het voeren van voortgangsgesprekken met beginnende hao’s. Wij organiseren (scholings)bijeenkomsten voor het invullen van deze functie.

Na twee jaar achtereenvolgend mentorschap vragen we je wel om ook weer deel te nemen aan een vierdaagse of of ander alternatief.