25 maart – Aanvragen ZOOM-account bij Huisartsopleiding Nederland

Huisartsopleiding Nederland biedt landelijk ZOOM-accounts aan, aan teams binnen de instituten. Hieronder staat in stappen beschreven hoe een account aangevraagd kan worden. De voorkeur gaat ernaar uit dat ieder account gedeeld wordt door een team.

Het aanvragen zelf is gemakkelijk en snel, het zal maximaal één werkdag kosten om uw aanvraag af te handelen.

Lees verder


16 maart – Groepsvideofaciliteit

Beste collega’s,

GERION en de Huisartsopleiding hebben gekozen om gezamenlijk op te trekken wat betreft de groepsvideofaciliteit ter vervanging van TKD en stafbijeenkomsten. In overleg tussen de hoofden en de ICT’ers zijn we uitgekomen op het volgende:

Lees verder


16 maart – Beperkende maatregelen blijven geldig

Beperkende maatregelen uit de vorige corona berichten blijven geldig zonder einddatum, dus tot nader order. Dus: als regel thuis werken, geen groepsbijeenkomsten.

Scholen sluiten tot de paasvakantie. De kans is groot dat ook wij tot Pasen geen bijeenkomsten kunnen houden.

Teamleiders beslissen of team-overleggen doorgaan, en in welke vorm. Zie bericht ‘groepsvideo faciliteit’.


16 maart – Thuiswerken voorlopig nog zonder TIQR

Na overleg met de leidinggevende van de centrale ICT service desk hebben wij inmiddels de toezegging dat de INVOERING VAN DE TIQr-ACTIVATIE VOOR THUISWERKEN BUITEN VIEW IS UITGESTELD i.v.m. de corona-uitbraak.

Dus in tegenstelling tot het eerdere bericht van de centrale ICT desk blijft thuiswerken vanuit je VUmc account buiten VIEW ook na 16 maart nog mogelijk.


12 maart – Beleid huisartsopleiding VUmc

Beste aios en ama’s, opleiders en staf van Huisartsopleiding VUmc,

We hebben besloten het groepsonderwijs aan aios huisartsgeneeskunde VUmc en AMC na vanmiddag stop te zetten. In ieder geval de komende twee weken, bij VUmc is dat tot en met 27 maart. We doen dit om het risico op verspreiding onder zorgverleners te minimaliseren. Immers we hebben de zorgverleners komende tijd hard nodig.
Ook de Federatie van Medisch Specialisten, KNMG en vier andere huisartsopleidingen hanteren dit beleid. Het Amsterdam UMC is tevens bezig het samenscholingsverbod te intensiveren en komt vandaag of morgen met een aangescherpt beleid.

Lees verder