Masterclass Coachen

Masterclass Coachen van aios

Cursusdagen
Woensdag/donderdag 20 en 21 november

Aantal deelnemers
9-18 deelnemers

Competenties
0.0, 2.1, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3 (uit het competentieprofiel voor opleiders)

Inhoud
Soms gaat het opleiden van een aios als vanzelf en is er een vanzelfsprekende groei naar meer zelfstandigheid. Soms gaat dat wat lastiger en is het als opleider hard werken. Hoe zorgt u ervoor dat de aios zich goed ontwikkelt, u niet teveel probleemeigenaar wordt, maar de aios met een coachende stijl kunt begeleiden? Niemand wordt een ervaren coach door een coachboek te lezen. In deze masterclass krijgt u dan ook diverse coachingsmodellen of tools aangereikt en waarmee vervolgens geoefend wordt

Na deze training voelt u zich competenter in het opleiden van uw aios en vergroot dit tevens uw plezier in opleiden.  De focus van de training ligt op het leren coachen van aios als begeleidingsmethodiek die past bij de huidige gedachte van opleiden: aios in the lead en individualisering van opleiding.

Werkwijze
In de cursus wordt veel gewerkt met eigen casuïstiek. Daarbij kan het gaan over de aios waar u hoofdpijn van krijgt, de aios waar u eigenlijk weinig beeld van krijgt of de aios waarvan u achteraf denkt “er had veel meer ingezeten”. Kortom het kan over elke aios gaan.

Tijdens de cursus starten we met de succesfactoren van coachen worden verschillende coachingstechnieken geïntroduceerd en er wordt mee geoefend.

Coachervaring betekent doen: gesprekken voeren en van uw aios leren. En vooral van missers maken, daarover reflecteren, ervan leren en opnieuw uitproberen. De toegevoegde waarde van een training in coachen is dat u als opleider nieuwe “tools” krijgt voor opleiden feedback krijgt op uw eigen stijl die zijn eigen sterke en minder sterke kanten zal hebben. Keuzes te maken in welke coachingstechnieken bij u passen en dit effectief en efficiënt toe te passen.

Ouderengeneeskunde

Ontwikkelingen in de eerstelijns ouderengeneeskunde

Cursusdagen

  • Een eigen ‘stage’ dag (of twee halve dagen), waarin je zelf meeloopt en gaat kijken bij een Specialist Ouderen in de eerste lijn én een dag (deel) bij de WMO consulent dan wel het wijkteam.
  • Een dag in Doorn (donderdag 21 november) met de groep waarin we ervaringen uitwisselen en waarin een ieder een plan opzet hoe de (opgedane) kennis rondom ouderenzorg met de aios te delen.

Inhoud
Kennis van en samenwerking met Specialist Ouderen Gemeente, sociaal wijkteam, WMO.
Een cursus waarin je zelf op pad gaat. De data en afspraken daarvoor moet je zélf regelen vóór 21 november.
Op donderdag 21 november word je verwacht in Doorn, waar Annet Wind (huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde) en Jolijn de Graaff (huisartsdocent) het programma van de terugkomdag zullen verzorgen.

Een voorovernachting in Doorn is mogelijk.