15 april – Bericht voor opleiders

Beste opleiders,

Onderstaande bericht is onlangs naar de aios verstuurd. In de bijlage vinden jullie ook twee bijgewerkte versies van “Q&A inzet aios” en “inhoudelijke checklist aios op de hap”.

We hebben contact gezocht met een aantal opleiders om te vragen of er behoefte is aan extra begeleiding vanuit het instituut om de opleiding vorm te geven. Alle opleiders die we spraken, zowel beginnende opleiders als de meer ervaren, gaan erg creatief om met de situatie en weten een leerbare situatie voor de aios te behouden. Complimenten!

We krijgen het signaal dat er geen behoefte is aan extra begeleiding vanuit het instituut. Daarom gaan we ervan uit dat updates zoals deze, de speciale Covid-19-wikipagina en de paralleldagen via Zoom, voor nu, voldoende inspiratie geven.
Wij zullen regelmatig blijven polsen bij willekeurige (beginnende) opleiders of dit voldoende is. Mocht je op enig moment van onze kant extra hulp en/of begeleiding nodig hebben, dan horen we het graag.

Veel succes en gezondheid gewenst!

Met vriendelijke groet,
Mark Deves en Sylvia el Gannouti


24 maart – Behoefte aan advies en ondersteuning bij ethische vragen in de zorg rondom corona?

Geachte relatie, beste huisarts,
Wellicht heeft u er de afgelopen tijd al mee te maken gehad, maar de komende tijd kunt u in toenemende mate worden geconfronteerd met ethische vraagstukken die te maken hebben met de uitbraak van het Coronavirus.

Vragen over wie u wel en niet ziet in de reguliere zorg, de spoedzorg en de zorg voor zorgmijders. Over wie er wel wordt verwezen naar het ziekenhuis en wie niet. Over het omgaan met het gebrek aan beschermingsmateriaal, en tal van andere onderwerpen.

In veel ziekenhuizen bestaat er al een mogelijkheid tot ethische counseling, variërend van een individueel gesprek tot moreel beraad met een groep. Vanuit de afdelingen Ethiek van het Amsterdam UMC bieden wij vanaf maandag 23 maart die mogelijkheid tot counseling ook aan huisartsen aan. Individueel en met een groep. Bijvoorbeeld met uw hagro, of als huisarts(en) samen met de thuiszorg.

Wij bieden deze mogelijkheid aan die huisartsen aan die deel uitmaken van de Academische Huisartsennetwerken van het AMC en VUmc; maar kent u een collega die ook behoefte heeft aan ons advies en steun, deel dit bericht dan gerust.

Lees verder

20 maart – Aios, wat als de opleider COVID-positief is?

In het geval van uitvallen van (allebei) de opleider(s) door ziekte zijn de opleidingscondities in het geding. De opleider meldt zich ziek bij het opleidingsinstituut. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar:

Lees verder


16 maart – Prioriteiten bij aios-trajecten

Aios en (stage)opleiders bellen en mailen met regelmaat over lastige afwegingen, wat mag je van een aios vragen in deze uitzonderlijke tijden? Opleiders willen aios overplaatsen met name in de klinische stages, naar locaties waar meer zorg nodig is

Als prioriteitenvolgorde hanteer ik:
1e veiligheid van de aios
2e zorg bieden die nu nodig is
3e het leren van de aios

Voor alle drie deze prioriteiten heeft de aios een beschikbare opleider nodig, maar noodgedwongen mag de opleider dit nu wel eens delegeren.

Nettie Blankenstein, hoofd huisartsopleiding VUmc


16 maart – LHV-advies voor huisartsen

De LHV raadt huisartsen en hun ondersteunend personeel af om in deze drukke tijd externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Op deze manier wordt de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk gemaakt en wordt de transmissie naar patiënten zo veel mogelijk voorkomen.

In de regio kan de directeur publieke geneeskunde (GGD/GHOR) per veiligheidsregio tot aangescherpte maatregelen komen.

De LHV-huisartsendag is verplaatst van zaterdag 18 april naar zaterdag 19 september 2020.


16 maart – SBOH – aanpassing taken aios

Vrijdag 13 maart 2020 van KEES ESSER (SBOH) over AANPASSING TAKEN AIOS n.a.v. corona

Naar aanleiding van onze vele contacten met hoofden, bedrijfsartsen, aios en opleiders lijkt het ons goed de volgende lijn af te spreken.

De aard van de werkzaamheden in praktijken en ziekenhuizen zijn de verantwoordelijkheid van de hoofden. Zij weten welke werkzaamheden wel en niet aan de aios kunnen worden opgedragen en wat de afspraken hierover zijn met de opleiders.

Lees verder


12 maart – Informatie voor opleiders

Beste opleider,

Zoals bekend worden alle scholingsactiviteiten de komende twee weken stopgezet. Dit geldt ook voor de scholingsactiviteiten voor opleiders.

De aios hebben bericht ontvangen over het beleid en de consequenties voor de opleiding de komende twee weken. Zie de nieuwsberichten op deze website.
Zouden jullie samen met de aios de mogelijkheden binnen de opleidingsplek willen verkennen?

Met vriendelijke groet,

Mark Deves
Teamleider opleidersteam


12 maart – Beleid Huisartsopleiding VUmc

Beste aios en ama’s, opleiders en staf van huisartsopleiding VUmc,

We hebben besloten het groepsonderwijs aan aios huisartsgeneeskunde VUmc en AMC na vanmiddag stop te zetten. In ieder geval de komende twee weken, bij VUmc is dat tot en met 27 maart. We doen dit om het risico op verspreiding onder zorgverleners te minimaliseren. Immers we hebben de zorgverleners komende tijd hard nodig.
Ook de Federatie van Medisch Specialisten, KNMG en vier andere huisartsopleidingen hanteren dit beleid. Het Amsterdam UMC is tevens bezig het samenscholingsverbod te intensiveren en komt vandaag of morgen met een aangescherpt beleid.

Lees verder