Inleiding

Differentiatie Onderwijsvaardigheden

Als huisarts is het waardevol om te beschikken over onderwijsvaardigheden. Binnen deze differentiatie doe je ervaring op met lesgeven, begeleiden en beoordelen van studenten en co-assistenten en met het ontwikkelen van onderwijs. Maandelijks wordt een onderwijsbijeenkomst georganiseerd en daarnaast doe je onderwijservaring op bij je eigen UMC of bij andere instanties die medisch onderwijs aanbieden, zoals Hogescholen of nascholingsinstanties.

De differentiatie wordt door alle opleidingsinstituten lokaal aangeboden. Om een grotere groep te creëren en onderwijs van hoog niveau te realiseren werken de huisartsopleidingen samen door landelijke onderwijsbijeenkomsten op een centrale plaats aan te bieden.

De meerwaarde van de differentiatie

De differentiatie Onderwijs vormt een goede basis om als docent basiscurriculum aan de slag te gaan. Je doet kennis en ervaring op met allerlei onderwijsvormen, begeleiding en beoordeling van studenten en met het ontwikkelen van onderwijs. Daarnaast kun je de opgedane vaardigheden en kennis gebruiken bij het verzorgen van presentaties en onderwijs in onder andere de huisartspraktijk.

De differentiatie sluit aan bij de eindtermen van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), een verplicht certificaat voor universitair docenten. Tijdens deze differentiatie houd je een portfolio bij wat in overleg met het contactpersoon van het eigen UMC bij kan dragen aan het behalen van het BKO certificaat. De eindtermen van de differentiatie onderwijs vind je op de laatste pagina.

Opzet

Tijdens de 8 onderwijsbijeenkomsten van 6 uur komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • leren en motiveren
 • onderwijs geven binnen de opleiding geneeskunde en op de werkplek
 • begeleiden van individuele studenten en co-assistenten
 • begeleiden van groepen
 • toetsen en beoordelen
 • onderwijs ontwikkelen en werkvormen
 • nieuwe media en onderzoek van onderwijs
 • evalueren

Naast deze onderwijsbijeenkomsten is er een praktijkdeel wat je in overleg met jouw contactpersoon invult. Je kunt hierbij denken aan werkgroepenonderwijs, vaardigheidsonderwijs, co-assistentenonderwijs of het meewerken aan onderwijsontwikkeling of toetsing voor het basiscurriculum of de huisartsopleiding. De bedoeling is dat je ook in je opleidingspraktijk onderwijs verzorgt of ontwikkelt, zoals aan assistenten/ POH’ers en bij bijv. HAGRO/ FTO’s.

Het praktijkdeel verricht je bij het UMC waar je je huisartsopleiding volgt. Op verzoek kan dat ook een ander UMC zijn. Ieder deelnemend instituut heeft een eigen contactpersoon.

Wie?

Aios die affiniteit hebben met het geven en ontwikkelen van onderwijs en overwegen om het werken als huisarts later te combineren met het docentschap of met een rol in de scholing/deskundigheidsbevordering.

Waar?

 • Schola Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
 • LUMC, Onderwijsgebouw, Hippocratespad 21, 2300 RC Leiden
 • VUmc, OZW Gebouw 9e verdieping, 1081 HV Amsterdam

Dit is afhankelijk van welke instituten deelnemen en wordt tijdig bekend gemaakt.

Het praktijkdeel vindt plaats bij het eigen UMC.

Wanneer?

De onderwijsbijeenkomsten vinden plaats op 8 vrijdagen van 10:00 uur tot 16:00 uur, verspreid over de differentiatieperiode.

 • 19-apr 2019- LUMC
 • 24-mei-2019, Schola Medica, zaal 1.6
 • 14-jun 2019, VUmc
 • 05-jul 2019, Schola Medica, zaal 1.6
 • 20-sep-2019, Schola Medica, zaal 1.13
 • 18-okt-2019, Schola Medica, zaal 1.6
 • 15-nov-2019, Schola Medica, zaal 3.3
 • 13-dec-2019, locatie wordt nog bekend gemaakt

Uitvoerende docenten

Gabrielle Rademakers (LUMC) is de centrale docent van de differentiatie. In de onderwijsbijeenkomsten worden expertdocenten van de diverse instituten ingezet.

Voor informatie kun je contact opnemen met:

LUMC: Gabrielle Rademakers, g.m.rademakers@lumc.nl

AMC: Bernadette Snijders Blok, b.m.snijdersblok@amc.uva.nl

Erasmus MC: Marlies van der Meer, m.vandermeer@erasmusmc.nl

Maastricht University, Felix Punt, felix.punt@maastrichtuniversity.nl

Radboudumc: Guus Busser, guus.busser@radboudumc.nl

UMCU: Saime Firtana, s.firtana@umcutrecht.nl

VU: Angela Weesie, a.weesie@vumc.nl

UMCG: Helga Raghoebar, h.raghoebar-krieger@umcg.nl