Wil jij basisartsen opleiding tot professionele huisartsen?

De driejarige huisartsopleiding bestaat uit twee fases waarin een aios vijf stages volgt.

Een aios werkt vier dagen per week in de praktijk, op een stageplek. Daarnaast volgt een aios één dag per week onderwijs op de terugkomdag op het instituut, in vaste groepen van ca. 14 aios. Een groep heeft twee vaste docenten per fase: een huisarts en een gedragswetenschappelijk docent.

1e fase: 1e huisartsstage (12 maanden) en Klinische stage (6 maanden)

2e fase: CZ-stage (3 maanden), GGZ-stage (3 maanden) en 2e huisartsstage (12 maanden)

De rol van docent

Als duo begeleid je een groep aios, gedurende de 1e of 2e fase van de opleiding. Daarnaast begeleid en beoordeel je individuele aios uit de eigen onderwijsgroep.
Ook help je opleiders zich te (blijven) bekwamen in hun rol als begeleider en beoordelaar.
De samenwerking tussen docent, aios en opleider noemen wij ‘werken in de driehoek’.

De kerntaken van de docent zijn: vakinhoudelijk expert, leerbegeleider, toetser en ondersteuner van het leren in de opleidingspraktijk.
Je begeleidt het leerproces op basis van de opleidingseisen zoals verwoord in het Landelijk opleidingsplan en Protocol Toetsing en beoordeling.

Waarom zou je docent worden?

Wat maakt het docentschap een interessante baan? Veelgehoorde antwoorden van docenten zijn:

  • je werkt mee aan de toekomst van het huisartsenvak
  • het houdt je fris en scherp
  • je werkt met enthousiaste jonge mensen
  • je hebt veel ruimte en tijd voor reflectie
  • je leert veel bij, o.a. over communicatie en samenwerken
  • je werkt dicht bij de wetenschap
  • je krijgt intervisie

Lees hier het verhaal van huisartsdocent Joline.

Wat heb je nodig om docent te worden?

Huisartsdocent: je bent praktiserend huisarts met minstens 3 jaar ervaring. Daarnaast heb je affiniteit met onderwijs aan professionals.

Gedragswetenschappelijk docent: je bent een ervaren gedragswetenschapper (zoals psycholoog, psychotherapeut, pedagoog) met minimaal 3 jaar werkervaring en aantoonbare affiniteit met onderwijs aan professionals. Ervaring in de patiëntenzorg strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij?

Als groepsdocent krijg je een dienstverband van 14 uur per week. Je wordt ingewerkt door een ervaren collega.

Daarnaast bieden we maandelijks onderwijs in docentprofessionalisering, een intervisiegroep voor docenten en, indien gewenst, externe landelijke scholing.