Links

Huisartsopleiding Nederland
De taak van Huisartsopleiding Nederland is het stimuleren van kennisuitwisseling, goed onderwijs, goede toetsing, kwaliteit van opleiders en de vorming van netwerken tussen instituten en opleidingspraktijken. Hier vind je informatie over de accreditering, scholing en professionalisering.

RGS
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Langdurige ziekte, verhuizingen en praktijkveranderingen kunnen van invloed zijn op je erkenning. Neem hiervoor contact op met Sylvia el Gannouti.

Praktijkaccreditering
Praktijkaccreditering is een voorwaarde voor je opleiderschap.

SBOH
De SBOH is de werkgever van de aios en keert de vergoeding uit aan opleiders. Hier vind je informatie over de opleidersovereenkomst, vergoeding en de cao van de aios.

LHOV
Landelijke huisartsen opleiders vereniging. HAOVU is de lokale vereniging van de huisartsopleiders aan HOVUmc.

Canvas
De digitale leeromgeving van VU/VUmc. Hier vindt de communicatie en opleidingsactiviteiten plaats tussen aios, opleiders en docenten. Vragen over Canvas stel je aan canvas-ho@vumc.nl

Make-a-match
Koppelingsplatform voor stages van HOVUmc. Actualiseer hier je opleidersprofiel en leerwerkplan. Ook voer je hier adreswijzigingen in.

VU bibliotheek online
Alle opleiders kunnen toegang krijgen tot de VU bibliotheek online. Hiervoor heb je een VUmc account nodig of ben je je inloggegevens kwijt lees verder.