Extern beoordelaars gesignaleerd!

Onder onze opleiders worden steeds meer zogenaamde ‘externe beoordelaars’ gesignaleerd. Wie zijn dat en wat doen ze, vraag je je misschien af. Dit stukje wil daar wat meer over vertellen.

In 2016 is de eerste leergang Basisconsultvoeringstoets gegeven. Daaraan hebben 13 opleiders meegedaan. 12 daarvan zijn doorgegaan als ‘externe beoordelaars’ van de Basisconsultvoeringstoets die met ingang van september 2017 is ingevoerd in jaar 1. In 2017 volgde een tweede leergang en ook daarvan zijn 12 van de 13 opleiders doorgegaan als ‘externe beoordelaars’. Wat doen die beoordelaars en waarom noemen we ze ‘extern’?

Al sinds jaar en dag leveren de aios tijdens beide huisartsstages videoconsulten in ter beoordeling. Tot voor kort waren het altijd de docenten die deze beoordeling deden en de aios feedback gaven. In de 2e huisartsstage is dat nog steeds zo. In de 1e huisartsstage is dit veranderd. Nu beoordelen getrainde beoordelaars de videoconsulten en zij geven de aios feedback. Dit is in lijn met het Landelijk Opleidingsplan van de huisartsopleidingen. De beoordelaar is een opleider die de leergang BCT heeft gevolgd (of volgt) en die de aios niet kent. Vandaar ‘extern’. Het idee daarachter is dat een onbekende beoordelaar de aios met een frisse blik bekijkt en zo een extra bron van feedback voor de aios vormt. De externe beoordelaar kan de aios objectiever beoordelen dan iemand die de aios kent.

In de leergang BCT worden de beoordelaars getraind in het gebruik van de MAAS-Globaal. Het gaat in de 1e huisartsstage immers om de basisconsultvaardigheden die de aios moet leren en in de BCT moet laten zien in eenvoudige consulten. Als de aios met 6 maanden opleiding (dan is de BCT) laat zien dat zij/hij de basisconsultvaardigheden beheerst, gaan we daarna als opleiders en docenten de aios verder begeleiden in het voeren van complexere consulten, waarin de aios bewust moet kiezen welke vaardigheden nodig zijn. Dus meer de contextspecifieke inzet van vaardigheden.

Ervaringen in de leergang BCT zijn dat de opleiders veel baat en plezier hebben in het uiteenrafelen van alle verschillende consultvaardigheden van een aios. Meestal kijk je als opleider bij je eigen aios wat globaler naar een (video)consult. De MAAS-Globaal dwingt je om naar de details te kijken, waardoor aan een op het eerste oog ‘goed consult’ soms ineens meerdere manco’s blijken te zitten. Want was de hulpvraag bijvoorbeeld nu eigenlijk wel zo helder, heeft de aios gevraagd aan de patiënt wat die vond van de diagnose, was er wel sprake van gedeelde besluitvorming over het beleid? Opleiders geven ons terug dat ze veel plezier en profijt hebben van het twee keer per jaar beoordelen van en feedback geven op videoconsulten van eerstejaars aios.

Momenteel loopt er een derde leergang BCT (lees in de papieren proVU de impressie van een van de deelnemers, red.). We zijn heel blij met de 15 deelnemers die we in juni mochten ontvangen! In 2019 zal er geen zijn, omdat er dan naar verwachting voldoende externe beoordelaars zijn om de gemiddeld zo’n 50 aios per half jaar te beoordelen.

Mocht je vragen hebben over de BCT of het extern beoordelaarschap, dan kun je contact opnemen met Mariël Jacobs (m.jacobs@vumc.nl).

Hartelijke groet van Geurt Essers en Mariël Jacobs (trainers van de leergang BCT)