Langdurig zieke aios

Wat betekent het voor de opleidingspraktijk als jouw aios langer ziek is

Met wie heb jij als opleider contact bij langer verzuim
Als jouw aios ziek is, en je merkt dat dat langer gaat duren, heb je in het begin contact met de groepsdocenten en teamleider. Als blijkt dat het langer dan twee weken gaat duren komt de Coördinator Bijzondere Aiostrajecten (CBA), Rinel van Beest, in beeld.

Wel of geen nieuwe aios
Als je voor een langere periode geen aios hebt, doordat je aios langer uitvalt, kun je bij ons aangeven of je graag een nieuwe aios in de praktijk wilt, voor een kortdurend traject (laatste stuk stage na een verlof bijv.) of, als het zo uitkomt, meedoen in de koppelingsprocedure voor het eerstvolgende startmoment.

Wat is jouw rol
Door je betrokkenheid met de aios kan het zijn dat je contact wilt onderhouden, realiseer je echter dat de aios over zijn/haar ziek-zijn al contact heeft met de bedrijfsarts en casemanager van de SBOH en de ARBO-contactpersoon van de Huisartsopleiding, Simone van den Hil. Contact met de aios opnemen is natuurlijk geen probleem, maar beperk dat tot af en toe een kaartje/bloemetje/beterschapswens. Vraag de aios vooral wat zijn/haar wensen zijn.

Consequenties voor de praktijk
Zodra jouw aios langer dag zes weken afwezig is door ziekte, vervalt de maandelijkse vergoeding van de SBOH. Als de aios voor zwangerschapsverlof de praktijk verlaat, vervalt de vergoeding direct.

Wat betekent het als een aios in de praktijk re-integreert
Als er een aios in jouw praktijk komt voor een re-integratietraject, dan word je daarbij begeleid door de Coördinator Bijzondere Aiostrajecten.
De aios maakt samen met de ARBOcp een plan van aanpak n.a.v. het advies van de bedrijfsarts over de opbouw van de uren. Dat plan wordt ook met jou besproken. De ARBOcp heeft eens in de twee weken een afspraak met de aios (bel of live) en volgt de opbouw op voet.
Zodra opleidbaarheid in zicht komt, neemt de CBA contact op met jou om de opleidbaarheid vast te stellen. Lees de regels hiervoor (en nog veel meer informatie over langdurige ziekte bij aios) op onze onderwijswiki.