Selectienieuws

Aan de komst van het nieuwe cohort aios kleeft een corona-jasje. We ontvangen nl. in september 40 aios die niet geselecteerd zijn na STARR-interviews. Wat gaan we daarvan merken?

Vanwege het bijzondere voortraject zal deze lichting met extra interesse gevolgd worden. Huisartsopleiding Nederland start een cohortonderzoek waaraan wij graag meewerken. Opleiders en docenten vragen we om extra alert te zijn. We bezinnen ons op de vraag welke extra steun daarbij nodig is.

De landelijke evaluatie van de plaatsingsronde laat zien dat er in totaal 379 aios zijn geplaatst, waarvan 89,2% op hun eerste voorkeur, 5,5% op hun tweede voorkeur en 2,4% op hun derde voorkeur. Bij ons zijn 35 aios geplaats op hun eerste keuze en 5 aios op hun tweede voorkeur. Daar zijn we blij mee. Er is een, al slinkende, buffer van 88 niet geplaatste kandidaten. Tot november 2020 kunnen zij in aanmerking komen voor opengevallen opleidingsplekken.

Hoe reageren we op het dreigende tekort aan huisartsen? Het capaciteitsorgaan heeft op basis van de raming van het aantal benodigde  huisartsen gevraagd om het totaal aantal opleidingsplaatsen in 2021 te verhogen naar 800. Voor de taakstelling in de Randstad verandert er niets. Hier worden nu al meer aios opgeleid in verhouding tot de inwonersaantallen. De taakstelling bij locatie VUmc blijft dan ook gelijk met 84 opleidingsplaatsen. Voor de locatie Twente mikken we op een kleine stijging naar 13 aios. De extra opleidingsplekken worden hopelijk gevonden bij de locaties Utrecht, Leiden, Eindhoven, Nijmegen en Zeeland (dependance van Rotterdam).

De selectiegesprekken voor de kandidaten die in maart 2021 met de opleiding starten zullen, anders dan in april jl., nu wel plaatsvinden en wel online. Miriam Jager, Sylvia Vlak en ondergetekende zijn gestart met de voorbereidingen van de procedure. Wij hebben er vertrouwen in dat dankzij onze toegenomen Zoom-expertise wij erin zullen slagen om alle kandidaten goed in beeld te krijgen.

Harry Schleypen
Voorzitter selectiecommissie