Oriëntatiecursus

29 mei 2018

Vrijblijvende, geaccrediteerde en kosteloze cursus voor belangstellende huisartsen die huisartsopleider willen worden: op 29 en 30 mei van 15.00 tot 15.00 uur in Conferentiecentrum Zonheuvel in Doorn, inclusief overnachting. Meer informatie bij Sylvia Vlak (s.vlak@vumc.nl).

Startersdagen

30 mei 2018

Startersdagen voor nieuwe opleiders die in september 2018 met hun eerste aios starten: 30 mei en 27 juni.

Meerdaagse 2018

12 juni 2018

De leergangen zijn in 2018 van 12-14 juni en van 20-22 november.

POH-middag

20 juni 2018

Middag (13.00-16.30 uur) voor POH-somatiek. Thema: persoonsgerichte zorg.

Praktijkassistentendag

21 juni 2018

Voor de praktijkassistenten van de derdejaars groep die op 1 december gestart is.

POH-middag

1 oktober 2018

Middag (13.00-16.30 uur) voor POH-somatiek. Thema: persoonsgerichte zorg.

Maatjesmiddag II

10 oktober 2018

Maatjesmiddag voor gevorderde maatjes.

POH-middag

29 oktober 2018

Middag (13.00-16.30 uur) voor POH-GGZ. Thema’s: De aios en de opleiding en Begeleiden van patiënten met SOLK.

LHK voor opleiders 2018

1 november 2018

In de maanden mei en november is de LHK die de aios in de voorafgaande maand gemaakt hebben online beschikbaar voor huisartsopleiders. Informatie en inloggegevens via Huisartsopleiding Nederland.

NHG-congres 2018

9 november 2018

Het NHG-Congres op 9 november 2018 in Den Haag heeft als onderwerp ‘Dokter, kijk eens tussen mijn oren! Psychische klachten in de huisartsenpraktijk’.

Maatjesmiddag I

14 november 2018

Maatjesmiddag voor beginnende maatjes.

Meerdaagse 2018

20 november 2018

De leergangen zijn in 2018 van 12-14 juni en van 20-22 november.

Meerdaagse 2019

18 juni 2019

De leergangen zijn in 2019 van 18-20 juni en van 19-21 november.

Meerdaagse 2019

19 november 2019

De leergangen zijn in 2019 van 18-20 juni en van 19-21 november.