Beschikbare hao-mentoren

Waarom?

Waarom hao-mentoren?

Een hao-mentor is te beschouwen als hao-expert op het gebied van het begeleiden van een aios. Hij of zij is laagdrempellig beschikbaar ter ondersteuning van collega-hao’s op het gebied van hun taak en professionalisering als opleider.

Onze ervaring leert dat hao’s soms vragen tegenkomen in het begeleiden of beoordelen van een aios die ze met een onafhankelijke collega-opleider willen bespreken. Daarom faciliteren we sinds 2002 het hao-mentorschap als ter ondersteuning van onze hao’s.

Wij nodigen u van harte uit gebruik te maken van ons hao-mentoren aanbod.

Simone van den Hil
Mark Deves

Functie 1: Consultatie

Functie 1: Vrijblijvende consultatie door alle opleiders

Vanuit het instituut kunnen er verschillende redenen zijn om een opleider te verzoeken zich door een hao-mentor te laten begeleiden:

 • Er is behoefte aan individueel maatwerk, naast de structurele scholing.
 • Begeleiding op korte termijn is wenselijk.
 • Begeleiding in de praktijksetting is wenselijk

In het geval van een gericht begeleidingstraject, heeft het instituut de doelen met de betreffende hao besproken. Hierin is men tot overeenstemming gekomen.

De begeleiding kan gericht zijn op de taakgebieden 2, 3 en 5 van het competentieprofiel van de hao: het didactische handelen, samenwerken en professionaliteit.

De hao-mentor werkt vanuit een gerichte vraag van een hao-collega of het instituut. De begeleiding gaat uit van omschreven doelen – gerelateerd aan het competentieprofiel voor opleiders en is gericht op concrete resultaten.

De huisartsopleiding vraagt de hao-mentor de resultaten van de begeleiding te beoordelen. Alles wat de mentor hierover aan informatie geeft, hoort uiteraard eerst besproken te zijn met de betrokken opleider zelf.

Een mentor zal zeker aansluiten bij de leerbehoefte van de collega, maar zal ook rekening houden met de opleidingswensen van het instituut en de eigen inschatting. Een begeleidingstraject geïnitieerd door het instituut is dan ook niet vrijblijvend.

Functie 2: Begeleiding

Functie 2: Gerichte begeleiding op verzoek van het instituut

In het geval van vrijblijvende consultatie ligt het initiatief tot het contact met de mentor bij de hao. De aard van het contact kan sterk verschillen: een telefoontje, een verkennend bezoek in de praktijk of (wederzijdse) observatie van een leergesprek. Het kan een eenmalig gesprek zijn of een traject van meerdere gesprekken. Het instituut is niet op de hoogte van deze consultaties en uiteraard valt alles wat tijdens deze contacten wordt besproken onder de privacyregels. Inhoudelijk kan het gaan om:

 • Praktische vragen, zoals organisatorische aanpassingen in de praktijk, b.v. wanneer leergesprekken in de betreffende praktijk het beste in te plannen, hoe taken efficiënt te verdelen als meerdere huisartsen bij de opleiding betrokken zijn, hoe de assistente(s) optimaal bij de opleiding te betrekken.
 • Twijfels,vragen of problemen in de samenwerking met de aios of het instituut, b.v. bij een (dreigende) ontkoppeling tussen aios en opleider.
 • Toetsing en aanscherping van eigen ideeën en normen met een ervaren collega die niet direct betrokken is.
 • Competenties betreffende het begeleiden en beoordelen van een leerproces, motivatieproblematiek.
Functie 3: Voortgangsgesprekken

Functie 3: Voortgangsgesprekken met startende opleiders

Met onze beginnende opleiders voeren wij structureel minimaal twee voortgangsgesprekken. Hier betrekken we ook onze hao-mentoren bij. De koppeling tussen mentor en hao vindt plaats door de voorzitter van COMO (Commissie Ondersteuning en Monitoring Opleiders). Van deze gesprekken worden korte verslagen gemaakt die door beide partijen ondertekend in hao-dossier worden bewaard. De huisartsopleiding VUmc faciliteert het werk van onze hao-mentoren door:

 • Twee stafleden als contactpersonen beschikbaar te stellen, die minimaal een bijeenkomst per jaar organiseren voor intercollegiaal mentorenoverleg en daarbij desgewenst bijscholing aanbieden.
 • Reiskosten en extra werkuren van de mentoren te vergoeden (voor zover deze niet vallen onder leergang 5).
 • Recente informatie in woord en beeld op de website te plaatsen.
 • Opleiders te informeren over de mogelijkheid met een hao-mentor te werken.