Editie september 2018

Voorwoord

In deze proVU onder andere aandacht voor de herijking van de kernwaarden van het huisartsenvak, WONCA 2018, toegang tot de digitale VU-bibliotheek en de extern beoordelaars. Ook wil ik jullie graag meenemen in de toekomst van de proVU.

Ik wil beginnen met de meerdaagse. De organisatie van de meerdaagse lag de afgelopen keer bij Sylvia el Gannouti en mij. Hierdoor kan het zijn dat er enkele dingen in de aanloop naar de meerdaagse anders zijn gelopen dan jullie gewent zijn. Uit de evaluaties is in elk geval op te maken dat de meerdaagse goed is bevallen. Gelukkig is het hao-team weer bijna in de vertrouwde samenstelling. En ligt de organisatie weer bij degene die het altijd doen. We hierbij krijgen hulp van Kirtsy Weijkamp-de Wilde, de nieuwe ondersteuner in Twente.

Hoofdzaken

In de komende maanden worden de drie kernwaarden van de huisartsenzorg, (1) persoonsgericht, (2) generalistisch en (3) continu, landelijk onder de loep genomen, op zoek naar een toekomstbestendige invulling.

HAOVU

Het bestuur van Huisartsopleiding Nederland heeft besloten een extern adviseur in te huren om advies uit te brengen over de structuur en bestuurlijke samenstelling van Huisartsopleiding Nederland. Wij vinden het belangrijk jullie daarvan op de hoogte te brengen, omdat het belangrijk is voor alle huisartsopleiders.

Wisseling van de wacht

Per 1 september is Angela Weesie gestopt als teamleider van fase 2. Angela heeft besloten om na 5 jaar per september een nieuwe functie als gedragswetenschappelijk docent te aanvaarden.

Hoe vind ik een artikel?

Je zat met een vraag naar aanleiding van een patiënt, hebt daar de PICO-methode op losgelaten, slim gezocht in het voor iedereen toegankelijke PubMed, en warempel een recent artikel gevonden dat je vraag lijkt te beantwoorden. Maar de samenvatting wekt je nieuwsgierigheid: je zou graag het volledige artikel bekijken. Hoe moet dat?

Extern beoordelaars gesignaleerd!

Onder onze opleiders worden steeds meer zogenaamde 'externe beoordelaars' gesignaleerd. Wie zijn dat en wat doen ze, vraag je je misschien af. Dit stukje wil daar wat meer over vertellen.

WONCA 2018

Vanuit alle huisartsopleidingen werden ook dit jaar opleiders uitgenodigd deel te nemen aan de SBOH-reis naar het WONCA-congres, dat dit jaar plaatsvond in Krakau. Het congres zelf, de stad Krakau en het ontmoeten en spreken van veel collega’s met verschillende nationaliteiten was heel bijzonder om mee te maken.

Gezamenlijk onderwijs in het gezondheidscentrum

Wekelijks hebben wij in het gezondheidscentrum een uur gezamenlijk leergesprek met de vier huisartsopleiders en hun aios. Een van de opleiders of aios bereidt dit uur voor met een presentatie voor de rest van de groep. Dit zijn heel uiteenlopende onderwerpen van (recente) NHG-standaarden tot een kleine-kwalenquiz en van het leergesprekspel tot een (wetenschappelijk) vraagstuk waar we in de praktijk tegenaan lopen.