Editie juni 2019

Beste opleiders,

Om te beginnen wijs ik jullie graag op de vacatures die we momenteel hebben voor huisartsdocent fase 2, huisartsdocent Algemeen Militair Arts en een gedragswetenschappelijk docent.

Sinds 1 mei hebben wij een nieuwe teamleider voor de eerste fase: Jeroen Woertman. Hij stelt zich hieronder voor. Jeroen heeft deze functie overgenomen van Rinel van Beest, die zelf meer vertelt over haar nieuwe functie coördinator bijzondere aiostrajecten.

We zijn altijd op zoek naar huisartsen die opleider willen worden, vooral in de regio Amsterdam. In Twente is veel animo, maar daar hebben we helaas onvoldoende aios
voor alle geïnteresseerde huisartsen. In Amsterdam e.o. zitten we krapper in de opleidingsplekken.

lees verder

Het komt voor dat een opleider (even) geen aios heeft, maar we hebben die buffer nodig voor onverwachte omstandigheden (ontkoppelingen, zieke opleiders etc.). Op dit moment is de buffer te klein. En elk jaar stoppen er ook weer een aantal opleiders, omdat ze met pensioen of gaan afbouwen. In het kort: ken je een collega die graag wil opleiden of daar meer informatie over wil? Verwijs hem/haar door naar ons!
De volgende oriëntatiecursussen voor geïnteresseerde huisartsen zijn op 9 /10 september en 27/28 januari. Zie tevens de hao-agenda.

Nettie Blankenstein legt uit hoe het zit met aios die parttime werken en compensatie van diensten. Wat kan er wel en wat mag echt niet? De SBOH heeft hiervoor regels opgesteld.

Mark Deves

Compensatie ANW-diensten door aios

Let op: ANW-diensten mogen pas gecompenseerd worden nadat de dienst is gedaan. Diensten mogen niet worden gecompenseerd door structureel een hele of een halve dag vrij te zijn.

Verschuiving in taken en nieuwe functie

Wegens uitbreiding van de taken van de teamleiders is ervoor gekozen de bijzondere aiostrajecten bij één persoon onder te brengen, de als coördinator bijzondere aiostrajecten (CBA). Rinel van Beest neemt deze taak op zich. De afgelopen vier jaar was ze teamleider, eerst van jaar 1 en sinds enige tijd van fase 1. Die functie wordt sinds 1 mei jl. uitgevoerd door Jeroen Woertman.

Nieuwe teamleider fase 1: Jeroen Woertman

Sinds 1 mei werk ik bij de huisartsopleiding van VUmc als teamleider van de eerste fase. De afgelopen weken heb ik me gestort op de wiki (fantastisch wat er allemaal op te vinden is; heel nuttig en overzichtelijk voor mij als nieuwe collega), vele nieuwe termen en afkortingen geleerd en een eerste kennismaking gehad met diverse stafleden.

proVU juni 2019

Beste opleiders, Om te beginnen wijs ik jullie graag op de vacatures die we momenteel hebben voor huisartsdocent fase 2, huisartsdocent Algemeen Militair Arts en een gedragswetenschappelijk docent.