Over HAOVUmc

De HAOVUmc is de Huisartsopleidersvereniging van het VU medisch centrum. Hierin participeren de huisartsopleiders die aios in hun praktijk begeleiden.

De HAOVUmc streeft naar een kwalitatief goede huisartsopleiding, vooral bezien vanuit het perspectief van de huisarts(opleider). Vanuit die hoedanigheid participeren diverse leden in commissies van HOVUmc. Voor de huisartsenopleiders kan de vereniging een aanspreekpunt zijn voor huisartsopleiders die problemen ervaren met de opleiding. Landelijk is het HAOVUmc gelieerd aan de LHOV (Landelijke Huisarts Opleiders Vereniging).

Hans Burggraaff,
Voorzitter

Activiviteiten binnen de huisartsopleiding

Hao-team

Marian de Lange
Het hao-team van HOVUmc houdt zich bezig met de scholing, begeleiding en kwaliteitsbewaking van de huisartsopleiders van de HOVUmc. Naast div stafmedewerkers zitten er 2 opleiders in het hao-team om de opleiders te vertegenwoordigen.

Aios op de HAP

Vacature
Het is belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn voor het opleiden van de aios op de HAP en dat het mogelijk is tijd te besteden aan een leergesprek, zo nodig aan de hand van een video-opname van consulten van de aios.

Breed overleg

Hans Burggraaff, & Tessa van Mierop
Er is tweemaal per jaar een overleg met het instituut, met het hoofd Nettie Blankenstein, een vertegenwoordiger van de aio’s, de ROVAH en wij als vertegenwoordigers van de opleiders, de HAOVUmc. In principe kunnen alle onderwerpen besproken worden. Een leuk driehoek overleg . Overleg met hoofd huisartsopleiding, Aios van de VU en Hao’s van de VU over onderwerpen die aanpassing behoeven, niet lekker lopen en over veranderingen.

COMO

Abram Rutgers
Commissie van de VU die zich bezig houdt met de kwaliteit van de huisartsopleiders. We beoordelen de jaarlijkse evaluaties van de aios en docenten over de opleiders. Er wordt gekeken waar de opleider tegen aan loopt en wat deze nodig heeft om goed verder te kunnen. In het geval deze hulp geen resultaten heeft wordt soms afscheid genomen van een opleider. De opleider krijgt altijd bericht als hij/zij in deze commissie besproken is. Hierin zitten mensen van de staf (Gerda, Jolijn, Lili, Angelique, Helle). Vergaderen 5x per jaar.

Landelijke activiviteiten

Overleg met LHOV (AB en DB)

Overleg met LHOV (AB en DB)
Er wordt gesproken over de kwaliteit en belangen van huisartsopleiders in NL. We missen daar nu een bestuurslid. Wel staat Mirella Buurman het HAOVUmc-bestuur in contact.

Algemeen Bestuur van HAOpleiding Nederland

Hans Burggraaff
Dat is een overleg met bestuursverantwoordelijkheid tussen de hoofden en de landelijke huisartsopleiders.

NPA

Hans Burggraaff, Mirella Buurman,
Overleg over Praktijk Accreditatie

Werkgroep Toetsing

Vacature
Er is tweemaal per jaar een overleg met het instituut, met het hoofd Nettie Blankenstein, een vertegenwoordiger van de aio’s, de ROVAH en wij als vertegenwoordigers van de opleiders, de HAOVUmc. In principe kunnen alle onderwerpen besproken worden. Een leuk driehoek overleg . Overleg met hoofd huisartsopleiding, Aios van de VU en Hao’s van de VU over onderwerpen die aanpassing behoeven, niet lekker lopen en over veranderingen.

Visitatie

Hans Burggraaff en Abram Rutgers

GEAR

Mirella Buurman

Aandachtspunten en speciale items

Regeling alarmerende geluiden over een opleider

Voltallig bestuur
Het komen tot duidelijker afspraken tussen opleidingen en inspectie naar aanleiding van incidenten

HAOVU Bestuur

Een deel van het bestuur, vlnr: Tessa van Mierop, Mirella Buurman, Katinka Prince, Hans Burggraaff, Marjan de Lange, Abram Rutgers.

Activiteiten HAOVU

Activiteiten binnen de Huisartsopleiding VUmc

hao-team Katinka Prince Het hao-team van HOVUmc houdt zich bezig met de scholing, begeleiding en kwaliteitsbewaking van de huisartsopleiders van de HOVUmc. Naast div stafmedewerkers zitten er 2 opleiders in het hao-team om de opleiders te vertegenwoordigen.
aios op de post vacature Het is belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn voor het opleiden van de aios op de HAP en dat het mogelijk is tijd te besteden aan een leergesprek, zo nodig aan de hand van een videopname van consulten van de aios.
Breed Overleg Hans Burggraaff & Halbo Mulder Er is tweemaal per jaar een overleg met het instituut, met het hoofd Nettie Blankenstein, een vertegenwoordiger van de aio’s, de ROVAH en wij als vertegenwoordigers van de opleiders, de HAOVU. In principe kunnen alle onderwerpen besproken worden. Een leuk driehoek overleg . Overleg met hoofd huisartsopleiding, Aios van de VU en Hao’s van de VU over onderwerpen die aanpassing behoeven, niet lekker lopen en over veranderingen.
COMO (voorheen HaDiDoc) Abram Rutgers Commissie van de VU die zich bezig houdt met de kwaliteit van de huisartsopleiders. We beoordelen de jaarlijkse evaluaties van de aios en docenten over de opleiders. Er wordt gekeken waar de opleider tegen aan loopt en wat deze nodig heeft om goed verder te kunnen. In het geval deze hulp geen resultaten heeft wordt soms afscheid genomen van een opleider.
De opleider krijgt altijd bericht als hij/zij in deze commissie besproken is. Hierin zitten mensen van de staf (Gerda, Jolijn, Lili, Angelique, Helle). Vergaderen 5x per jaar.

Landelijke activiteiten

Overleg met LHOV (AB en DB) Contact loopt via Mirella Buurman Er wordt gesproken over de kwaliteit en belangen van huisartsopleiders in NL. We missen daar nu een bestuurslid. Wel staat Mirella Buurman het HAOVU bestuur in contact.
Algemeen Bestuur van HAOpleiding Nederland Hans Burggraaff Dat is een overleg met bestuursverantwoordelijkheid tussen de hoofden en de landelijke huisartsopleiders.
NPA Katinka Prince & Hans Burggraaff overleg over Praktijk Accreditatie
Werkgroep van Huisartsopleiding Nederland die zich bezig houdt met de kwaliteit van de huisartsopleiders. Hierin zitten van alle instituten de coördinatoren. In deze commissie wordt het scholings- en toetsplan voor opleiders ontwikkeld en op dit moment is de werkgroep druk om alle regelgeving rond opleiders op elkaar af te stemmen en te vereenvoudigen.
Werkgroep Toetsing Katinka Prince & vacature Werkgroep van Huisartsopleiding Nederland die zich bezig houdt met toetsing van AIOS. De platformgroep bestaat uit de toetscoördinatoren van alle 8 instituten. In zowel kerngroep als platformgroep zijn de opleiders vertegenwoordigd, om toetsing vooral ook realistisch en haalbaar te laten zijn.
Visitatie Hans Burggraaff & Abram Rutgers
Gear Maarten Bergeijk

Aandachtspunten en speciale items

Regeling alarmerende geluiden over een opleider Voltallig bestuur Het komen tot duidelijker afspraken tussen opleidingen en inspectie naar aanleiding van incidenten.

Contact HAOVU

haovuadam@gmail.com

Secretariaat: Universitaire Huisartsenpraktijk VUmc, Katinka Prince, De Boelelaan 1117, locatie: ZH -1 D 161, 1081 HV Amsterdam

Tel: 020 – 444 14 01 (praktijk)