Regeling forfaitaire accrediteringspunten

Volgens de Landelijke regeling toekenning forfaitaire accrediteringspunten ontvangt een huisartsopleider die een aois opleidt per jaar maximaal 20 forfaitaire punten voor de opleidingsactiviteiten en het volgen van de scholing, 5 punten per kwartaal waarin je opleidt.
De punten worden in één keer en uiterlijk eind januari van het opvolgende kalenderjaar verwerkt.