Regeling forfaitaire accrediteringspunten

De Landelijke regeling toekenning forfaitaire accrediteringspunten stelt dat voor het opleiden van een aois, de hao 20 forfaitaire punten ontvangt voor de opleidingsactiviteiten en het volgen van de terugkomdagen, of naar rato bij gedeeltelijke invulling. Per kwartaal ontvangt de opleidende hao 5 punten.