Workshoponderwijs

Eén keer per fase van de opleiding wordt er op een paralleldag in de middag een workshop voor de hao’s en stage-opleiders gegeven. Voor groepen die in maart en juni zijn gestart worden de paralledagworkshop in het najaar van dat jaar gegeven. Groepen die in september en december starten hebben hun paralleldagworkshop in het voorjaar van het jaar daarop. Inde  ProVU is concrete informatie over de data te vinden.

Doel van het geven van een workshop is het aanreiken van kennis, oefenen van een vaardigheid of ervaren van een werkvorm, om in je rol als opleider gevoed te worden èn om dit vervolgens weer te kunnen inzetten in het begeleiden van je aios in de praktijk.

De onderwerpen zijn divers, per jaar wordt een programma gemaakt dat in beide fases aangeboden wordt. Programma’s worden, afhankelijk van de beoordelingen, eens in de paar jaar herhaald. Voorbeelden van onderwerpen zijn: omgaan met fouten, het pluis-/niet-pluisgevoel, intervisie, visie op eerstelijns oogheelkunde, uitlopende spreekuren. Vaak wordt een externe inhoudsdeskundige gevraagd om bij te dragen. Indien er meerdere workshops op een middag georganiseerd worden bestaat de mogelijkheid je voorkeur aan te geven voor een van de workshops. Tegelijkertijd is het aantal opleiders per workshop gemaximeerd waardoor het soms zo kan zijn dat je niet bij je eerste voorkeur geplaatst kan worden.

Wij staan uiteraard open voor suggesties om deze workshopmiddag zo effectief mogelijk te laten zijn voor jullie en impliciet ook de aios. Indien je als opleider een wens hebt voor een onderwerp voor deze paralleldagworkshop, neem dan contact op met de assistent teamleider van het huisartsopleidersteam, Roos Parti, r.i.parti@amsterdamumc.nl en maak je wens kenbaar. We zullen dan inventariseren of er meer behoefte voor jouw onderwerp is onder de opleiders èn we onderzoeken of we hiervan een programma kunnen maken.

Vaste programma’s

2015:

EBM

Evidence Based Medicine 2015

Rol van praktijkassistente en praktijkondersteuner in de opleiding

OWP
Bijlage

2013 (voor zover niet gegeven in 2012):

Vaardigheden onderwijs

Efficient zoeken naar evidence

Praktijkmanagement

Praktijkmanagement voor hao’s
Overzicht: Wat in welk jaar?
Presentatie: De Huisartsgeneeskunde veranderd

2012:

Vaardigheden onderwijs

Efficient zoeken naar evidence

Praktijkmanagement

Praktijkmanagement voor hao’s
Overzicht: Wat in welk jaar?
Presentatie: De Huisartsgeneeskunde veranderd

2011:

Vaardigheden onderwijs

Docentversie
Presentatie: Hoe draag je een vaardigheid over?

Voor zover niet gegeven in 2010:

Silverman voor hao’s

Docentversie
Haoversie
Presentatie

ICPC Coderen en registreren

Presentatie
Toelichting

Oefenen voortgangsgesprekken

Met aios
Zonder aios

Ondersteuning praktijkopdrachten

Docentversie
Presentatie
Facultatieve programma’s
Evaluatie