Missie

Vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen opleiden en samen met Huisartsopleiding Nederland ervoor zorgdragen dat er voor iedereen in Nederland een huisarts beschikbaar blijft.

Huisartsopleiding VUmc is een opleiding waar alle aios welkom zijn, ongeacht hun geloofsovertuiging, politieke voorkeur, huidskleur, migratieachtergrond, seksuele voorkeur en gender. Het dragen van zichtbare geloofsuitingen is toegestaan, behoudens in die situaties waarin de beroepsuitoefening, inclusief het professioneel huisartsgeneeskundig handelen, wordt belemmerd. Wij verwachten van opleiders dat zij dit beleid hanteren.

Onze visie

De huisarts die wij afleveren is vertrouwd met het huisartsenvak in de volle breedte en:

 • is vakbekwaam en communicatief vaardig
 • staat naast de patiënt
 • durft een eigen koers te varen
 • staat met beide benen in de maatschappij
 • is gericht op de toekomst
 • blijft altijd leren

Ons onderwijs

Ons onderwijs is ervaringsgericht en:

  • steunt op de deskundigheid van opleiders en de kwaliteit van de leeromgeving
  • begeleidt actief het formuleren van leerdoelen
  • biedt constructieve feedback op basis van frequente observatie & toetsing
  • is competentiegericht en toenemend zelfsturend
  • benadrukt arts-patiëntcommunicatie en persoonlijke professionaliteit

Onze organisatie

 • streeft naar een professionele cultuur
 • geeft vorm aan transparantie in bestuur en management
 • kiest duidelijke prioriteiten
 • maakt optimaal gebruik van de talenten binnen onze organisatie
 • zoekt actief naar feedback en leert daarvan