Editie mei 2017

Voorwoord hao-ProVUssioneel mei 2017
Graag wil ik jullie informeren over de plannen voor het hao team en de COMO. Er zijn drie onderwerpen waar we mee bezig zijn; wat is kwaliteit, didactische vaardigheden & inhoud en één opleidingsteam. Hieronder een korte omschrijving, op de meerdaagse in juni licht ik ze toe.

Wat is kwaliteit
Het Hao team en de COMO zijn samen met de hao’s verantwoordelijk voor de kwaliteit van de didactische omgeving buiten het instituut. Het hao team is gericht op de ontwikkeling van de didactische vaardigheden van de huisartsopleider en de COMO staat voor de monitoring en ondersteuning bij de kwaliteit van de huisartsopleiders en de opleidingspraktijken.

Aan de basis hiervan ligt het antwoord op de vraag; wat is een kwalitatief goede opleider? Wat is een goede opleidingspraktijk? Om hier een eenduidig antwoord op te krijgen, besteden we hier aandacht aan. Als dit beeld scherp is, kunnen we deze naast de werking van het hao team en de COMO leggen. Dit geeft inzicht of de middelen en scholing die we inzetten, aansluiten met wat we willen bereiken; goede opleiders/opleidingsplekken voor onze aios.

lees verder

Didactische vaardigheden & inhoud
De focus van het huidige scholingsaanbod aan de hao’s ligt bij het aanleren van didactische vaardigheden. Van de competenties van een huisartsopleider krijgt ‘Handelen als expert’ vrij weinig aandacht. In een praktijkopleiding is handelen als expert essentieel en kan als een vehikel voor de didactische vaardigheden fungeren. Naarmate een huisartsopleider meer kennis over de KBA’s en toepassing van EBM heeft, kan hij/zij de aios daar beter in opleiden.

Eén opleidersteam
Met de invoering van een tweefasenstructuur willen we een aantal ambities realiseren: De aios leert gedurende de héle opleiding vanuit het perspectief van de toekomstige huisarts. Er is continuïteit in het leren van de aios door meer continue begeleiding en beoordeling. Op termijn vraagt dit om een meer gemeenschappelijke aanpak van huisartsopleiders en stageopleiders.

Gezien de ervaringen van het hao team en de COMO ligt het voor de hand de scholing en kwaliteitsmonitoring van de stageopleiders hieronder te laten vallen. Eén opleidingsteam wat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de didactische omgeving buiten het instituut.

Met alle drie de plannen is een begin gemaakt en worden de komende tijd verder uitgewerkt. We houden jullie op de hoogt en het spreekt voor zich dat ideeën welkom zijn.