Aios – Bericht van de teamleiders (16 maart)

Beste aios,

Gezien de recente ontwikkelingen sturen we je hierbij een update.

De terugkomdagen worden tot nader order afgelast. In plaats van de terugkomdag werk je in principe op de opleidingsplek.

In alle situaties geldt: veiligheid voor jullie zelf en de zorgverlening voor patiënten gaan in deze omstandigheden vóór opleiding/onderwijs.

Hoewel onderwijs dus geen voorrang krijgt, vermoeden we dat er zeker in deze situatie behoefte is aan reflectie, uitwisseling en het stellen van vragen. Dit kan binnen de eigen onderwijsgroep online worden georganiseerd:

  • Docenten inventariseren de behoefte in hun eigen groep.
  • Afhankelijk van de behoefte wordt een tijdstip gepland voor een reflectie- of uitwisselingsronde.
  • Aios en opleider stemmen onderling af dat de aios deel kan nemen aan deze beperkte vorm van onderwijs.
  • Voor deze online uitwisseling kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld Skype, Zoom of Whatsapp.

Let op: deel online geen privacygevoelige gegevens (bijvoorbeeld als je casuïstiek bespreekt).

Zoals gebruikelijk zijn de docenten ook deze weken zowel voor jullie als voor jullie opleiders de contactpersonen vanuit het instituut.

Tot slot: door de ICT  service desk was aangekondigd dat per 16 maart gebruik van de TIQR-app noodzakelijk is voor gebruik van de zakelijke mail of Office 365-toepassing op telefoon, laptop, tablet of computer thuis. Dit wordt uitgesteld tot nader bericht. Je kunt dus zonder TIQR-app gebruik blijven maken van deze toepassingen.

Tot zover voor nu. We verwijzen je ook graag naar de update van de SBOH en de Q&A op de website van SBOH. Houd daarnaast je mail en onze website in de gaten voor verdere updates.

We wensen iedereen sterkte in deze spannende en ook leerzame tijd.

Hartelijke groet,

Jeroen Woertman, Teamleider Fase 1 en AMA groep
Hendrien Duijnhouwer, Teamleider Fase 2