Aios – wat als de opleider COVID-positief is?

In het geval van uitvallen van (allebei) de opleider(s) door ziekte zijn de opleidingscondities in het geding. De opleider meldt zich ziek bij het opleidingsinstituut. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar:

Bij een solopraktijk:

  1. De opleider schakelt een waarnemer in en de aios voert samen praktijk met de waarnemer.
  2. De praktijk gaat dicht en de aios gaat helpen in een andere praktijk. Eventueel kan een aios die kort voor de afronding staan in overleg meer verantwoordelijkheid dragen.

Bij een groepspraktijk:

  1. De aios werkt onder supervisie van collega-huisartsen (bij voorkeur opleiders).
  2. Bij twijfel over de opleidingscondities overlegt de aios met de teamleider onderwijs.