Vanuit de COMO zijn er voor dit bulletin een aantal zaken te bespreken. Vooral uit jaar één zijn er veel ontkoppelingen te melden. Meer dan we gewend zijn. Wij proberen in het gesprek, dat we altijd hebben met de hao naar aanleiding van de ontkoppeling, de hao te ondersteunen en te onderzoeken wanneer deze weer in staat en bereid is weer te gaan opleiden. Regelmatig is er een periode nodig voor de opleider om het gebeuren te laten bezinken, vaak kort, soms wat langer. Uiteraard gaan we op het instituut ook kijken of er structurele factoren ten grondslag liggen aan dit grote aantal ontkoppelingen. Zo is de selectieprocedure recent veranderd. Zit daar iets? Overigens zullen die gegevens niet makkelijk te achterhalen zijn. Of hebben we hier stomweg te maken met toeval??

Een ander punt is de LEOh. Zoals eerder gemeld hebben we daarvan verreweg het merendeel binnengekregen het laatste jaar. Daar zijn we heel blij mee! Wat ik graag onder de aandacht wil brengen is dat er aan het eind (na de handtekeningen) ook ruimte voor jullie is ingeruimd om te reageren. Die ruimte wordt nog heel weinig benut. Ik wil jullie bij deze graag motiveren dat wel te doen! Het komt regelmatig voor dat ik naar aanleiding van de bespreking in de COMO-vergadering iemand aan de telefoon heb die vervolgens zegt: “Jazeker, daar had de aios een punt en ik heb dat al veranderd”. Had ik dat geweten dan zou ik niet gebeld hebben. Maar aarzel ook niet iets op te schrijven wanneer je het niet eens bent met de feedback van de aios. Ook dat heeft informatiewaarde.

Als laatste iets van meer zakelijke aard. Als hao ben je verplicht een aantal zaken aan het instituut of aan de RGS te melden. Dat wil ik graag laten weten, omdat het soms achterwege blijft. Tegelijkertijd kan het wel gevolgen hebben voor de erkenning van de hao of voor het traject van de aios. – Als het gaat om ziekte van de hao langer dan 2 weken: dit graag melden bij Sylvia el Gannouti (s.elgannouti@vumc.nl). Alleen melden bij de docenten is onvoldoende. Wij kijken dan of de oplossing die docenten, hao en aios voorstellen voldoet aan de formele eisen die de RGS stelt. – Verhuizing van de praktijk (de RGS geeft een erkenning op de locatie af) en dissociatie moeten door de hao zelf rechtstreeks bij de RGS gemeld worden. Wij kunnen dat als instituut niet melden. Daarnaast graag ook melden bij Sylvia el Gannouti (s.elgannouti@vumc.nl), zodat de gegevens ook in onze systemen aangepast kunnen worden. Bij een dissociatie wordt er bekeken of de nieuwe situatie nog klopt met wat er formeel geregeld is met de erkenning van de hao en de opleidingsplek (zijn er bv. genoeg patiënten over?/de deeltijdfactor van de overgebleven hao kan een rol spelen).