Coronavirus – Beleid Huisartsopleiding VUmc (12 maart)

Beste aios en ama’s, opleiders en staf van huisartsopleiding VUmc,

We hebben besloten het groepsonderwijs aan aios huisartsgeneeskunde VUmc en AMC na vanmiddag stop te zetten. In ieder geval de komende twee weken, bij VUmc is dat tot en met 27 maart. We doen dit om het risico op verspreiding onder zorgverleners te minimaliseren. Immers we hebben de zorgverleners komende tijd hard nodig.
Ook de Federatie van Medisch Specialisten, KNMG en vier andere huisartsopleidingen hanteren dit beleid. Het Amsterdam UMC is tevens bezig het samenscholingsverbod te intensiveren en komt vandaag of morgen met een aangescherpt beleid.

We zullen samen bekijken hoe we onze rol als opleiding toch kunnen blijven waarmaken.

  • Voor onze aios betekent het dat zij op onderwijsdagen in de huisartsenpraktijk of bij stagepraktijken werkzaam zullen zijn, en dit natuurlijk in nauw overleg met hun opleiders.
  • Voor onze docenten betekent het dat zij geen terugkomdagen hebben en zelf kunnen kiezen of ze thuis of in OZW werken.
  • Voor onze ondersteuners betekent het dat ze in overleg met hun leidinggevende thuis of in het OZW kunnen werken.

Voor meer informatie of vragen zijn teamleiders, onderwijscoördinators en hoofd bereikbaar en zoveel mogelijk op OZW aanwezig.

Elke dag is er nieuw beleid rondom dit onderwerp. Uiteraard houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte.
Via mail en op www.hovumc.nl: Coronavirus – beleid huisartsopleiding VUmc.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Jettie Bont, hoofd huisartsopleiding AMC,
Nettie Blankenstein