Editie september 2017

Voorwoord hao-ProVUssioneel september 2017

Dit najaar gaat Eddy Reijnders met pensioen. Eddy heeft jaren voor de HOVUmc gewerkt als opleider, als docent en ook als coördinator van het hao-team. Waarschijnlijk mis ik nog werkzaamheden. Eddy is zeer ervaren, dat is altijd mooi om mee te maken. We zitten bij elkaar op de kamer en regelmatig stel ik hem vragen over wat ik ben tegengekomen. Bij iemand met zoveel ervaring en een duidelijke mening, hoef je niet lang te wachten op een antwoord. Vaak monden mijn vragen uit in interessante gesprekken die verder gaan dan de oorspronkelijke vraag. Maar de huisartspraktijk en management zijn altijd leidend in onze gesprekken. Dit zal ik
missen.

Afgelopen juni gaven Eddy en ik de leergang 5 Veranderen in de opleidingspraktijk. De naam van de leergang verklapt al iets over de inhoud. De deelnemers was gevraagd om een presentatie te geven over een verandering die ze willen doorvoeren of al hebben doorgevoerd in de praktijk. Abram Rutgers bracht een verandering in waar ze nog mee bezig zijn; hoe een patiënt met een licht verstandelijke beperking (LVB) te herkennen? Een patiënt met een LVB vraagt om een andere benadering en wellicht ook een aangepast beleid. Door mijn ervaring bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heb ik wat ervaring op het gebied van LVB. Het onderwerp spreekt me aan en ik ben me erin gaan verdiepen. Hierbij enkele bevindingen.

lees verder

Om te spreken van een LVB moet er sprake zijn van een IQ tussen 85 en 50/55 en beperkt sociaal aanpassingsgedrag op verschillende leefgebieden (waaronder het leefgebied gezondheid). Het herkennen van iemand met een LVB is lastig. Er zijn geen uiterlijke kenmerken of gedragskenmerken die onderscheidend werken. Daarnaast wordt het herkennen bemoeilijkt doordat mensen met een LVB erg goed zijn in het verbergen van hun gebreken. Doordat een LVB lastig te herkennen is bestaat het risico van overvraging, zelfoverschatting. Naar schatting heeft 16% van de Nederlandse bevolking een IQ lager dan 85. Als je uitgaat van een normpraktijk met 2168 patiënten, dan kunnen er 347 mensen met een LVB in je patiëntenbestand zitten. Maar hoe kun je die patiënten herkennen en hoe kun je je benadering het beste aanpassen? Via DJI ben ik in contact gekomen met dr. Hendrien Kaal; zij heeft een QuickScan voor DJI ontwikkeld. Hendrien Kaal heeft me met andere experts en ervaringsdeskundigen in contact gebracht. Interessant om verder uit te zoeken.

Op 26 juni was er een Coffee & Research bijeenkomst voor HOVUmc-medewerkers met een thema dat een aantal raakvlakken met LVB heeft: sociale ongelijkheid en gezondheidsverschillen. Een belangrijk thema dat aansluit op de missie en visie van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde. Een thema dat door Nettie Blankenstein verderop in deze proVU nader wordt toegelicht en dat mogelijk een vervolg krijgt.

Ook in deze proVU: onder meer een verslag van derdejaars aios Esther Guijt over Optimale zorg, dappere dokters, een verslag van de Cuba-reis van hao-internationaal door Carine den Boer, een stuk over maatjes in de opleidingspraktijk en een artikel van Rien van Hemert (landelijk coördinator opleiders bij Huisartsopleiding Nederland) over de thema’s en KBA’s.

Hoofdzaken

Sociale ongelijkheid en gezondheidsverschillen Onze afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde VUmc pakt sociale ongelijkheid en de invloed hiervan op gezondheid op als afdelingsthema. We willen hier aandacht aan besteden in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.
5 september 2017/door Nettie Blankenstein

COMO

COMO is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het verwerken van alle evaluaties. Gesprekken zijn gevoerd naar aanleiding van die evaluaties, maar ook de gebruikelijke gesprekken na een ontkoppeling of een moeilijk traject dat veel van een opleider gevraagd heeft.
5 september 2017/door Gerda Visser

Het opleiden beschreven in thema’s en activiteiten

De beschrijving van de werkzaamheden van de huisarts in thema’s en beroepsactiviteiten is bedoeld om het opleiden te verbeteren. De opleider zal als huisarts zijn werkzaamheden zonder meer herkennen in de thema’s, terwijl hij als opleider geholpen wordt door de structurering.
5 september 2017/door Rien van Hemert

Op de opleidingspraktijk – de rol van opa en oma

Opleiden doe je nooit alleen. De opleiders worden in de opleidingspraktijk bijgestaan door praktijkassistenten, praktijkondersteuners en andere huisartscollega’s. In deze rubriek zullen we steeds aandacht besteden aan één onderdeel van de opleidingspraktijk. Deze keer zijn dat de maatjes.
5 september 2017/door Huisartsopleiding VUmc

Cuba

Hao-internationaal, een groep opleiders van VUmc, heeft eind maart 2017 voor de tweede keer Cuba bezocht.
5 september 2017/door Carine den Boer

Optimale zorg, dappere dokters

Vanuit de opleiding werd ik gevraagd of ik mee wilde doen aan een onderdeel van het project Dappere Dokters. Het streven van het project is om niet-zinnige, overbodige medische handelingen terug te dringen, wat moet leiden tot optimale zorg.
5 september 2017/door Esther Guijt

RGS-Erkenning voor opleiders

Via deze weg informeren we jullie over de procedure m.b.t. de RGS-erkenning voor opleiders, zowel eerste erkenningen als het hernieuwen van bestaande erkenningen. Regelmatig merken we dat zaken niet op tijd geregeld zijn en dat geeft onnodige frustratie. Daarom hieronder een korte toelichting op de procedure bij het verkrijgen van de eerste erkenning en het hernieuwen van een bestaande erkenning. De informatie staat ook op onze website.
5 september 2017/door Sylvia el Gannouti