Eerste curriculumconferentie goed uitgepakt

Eerste curriculumconferentie goed uitgepakt: IOP uit strakke keurslijf!

Op 28 oktober vond de eerste curriculumconferentie plaats. Doel van de conferenties is om ca twee keer per jaar, met opleiders, aios en docenten, een controversieel onderdeel van de opleiding onder de loep te nemen en bij te stellen.
Deze eerste curriculumconferentie ging over het Individueel Ontwikkelingsplan, het IOP. Aanleiding was de steeds slechte beoordelingen van het IOP in de NIVE-enquêtes.  De conferentie was de afsluiting van een heel aantal bijeenkomsten in het afgelopen half jaar waarin het IOP onderwerp van gesprek was. HAOVU, LOVAH en docenten waren hier steeds bij betrokken.
Tijdens deze curriculumconferentie zijn de uitkomsten van alle vorige overleggen gedeeld en is een afsluitende discussie gevoerd met ca 13 aios, ca 11 opleiders en ca 11 docenten/stafleden. Na een half jaar discussies over het IOP zijn tijdens de curriculumconferentie conclusies getrokken.

De conclusies in het kort:

Koerswijziging IOP
Waar we mee willen stoppen:

  • Verplicht format om leerdoelen in vast te leggen zoals adartn.
  • Te vroeg vragen naar leerdoelen, met name in de eerste vier maanden van de eerste fase.
  • Verplicht uitwisselen met docent van leerdoelen die aios en opleider hebben vastgesteld.

Waar we (o.a.) mee door willen gaan cq wat we willen stimuleren:

  • IOP/focus in het leren laten voortkomen uit de verschillende (Combel-)besprekingen met opleider en met docent; leerdoelen alleen gericht op dat wat je niet als vanzelf leert in de praktijk.
  • Laagdrempelig initiëren van een gesprek in de driehoek (door aios, opleider of docent) bij signalen dat het leren van de aios suboptimaal verloopt.

De eerste twee stop-punten waren ook al eerder door veel docenten als verbeterpunt benoemd. Het derde punt berust op een duidelijke wens van aios en opleiders maar roept bij de docenten vragen op. Met name raakt dit punt aan hoe de docenten de aios voldoende in beeld kunnen krijgen, mede met het oog op de beoordeling van het leren. Dit gesprek wordt vervolgd.

We kijken terug op een reeks van constructieve bijeenkomsten naar aanleiding van een duidelijk pijnpunt in onze opleiding: onze omgang met het IOP. En we zijn erin geslaagd om met een ruime afvaardiging van opleiders, aios en docenten een aantal conclusies te trekken. Nu is het aan ons allen om die conclusies ook uit te voeren in de hoop dat de aios en opleiders zich in de nabije toekomst in hun zelfsturend leren werkelijk gestimuleerd zullen voelen door leerdoelen en IOP.