Jan van Esprijs 2019

Net als de afgelopen jaren is er bij ons ook dit jaar weer een voorronde voor de Jan van Esprijs, de prijs voor de beste CAT van een aios in Nederland. Vier of vijf aios presenteren hun CAT. Een jury nomineert twee aios die zullen deelnemen aan de landelijke presentaties op de NHG-Wetenschapsdag op 21 juni. Alle aanwezigen op de bijeenkomst samen bepalen welke aios in aanmerking komt voor de Publieksprijs 2019.

Voorronde HOVUmc:
Donderdag 28 februari, van 16.30 uur tot 19.30 uur.
Locatie: OZW gebouw

Uit de vele tientallen CATs die het afgelopen jaar door de eerstejaars aios zijn gemaakt zijn de meest actuele, veelbelovende, en aansprekende geselecteerd. Deze aios worden momenteel benaderd om op 28 februari 2019 hun presentatie te geven. De deskundige jury, met onder andere Nettie Blankenstein, Annemarie Schalkwijk, Hans van der Wouden en (onder voorbehoud) de winnaar van de bijeenkomst van vorig jaar, bepaalt welke twee aios worden voorgedragen voor de landelijke slotronde.

Uiteraard zijn docenten, aios en opleiders van harte welkom. Meld je aan door uiterlijk vrijdag 22 februari een mail te sturen naar Samantha Paijens, s.paijens@vumc.nl.

Tijdens de bijeenkomst zal een eenvoudige maaltijd worden aangeboden en na afloop is er een borrel.