Algemene informatie LHK

Woensdag 3 april 2019
9.00 tot 12.00 uur

Toelichting LHK

  • De LHK wordt op alle opleidingsinstituten in het land op hetzelfde tijdstip gemaakt.
  • Er mogen geen hulpmiddelen gebruikt worden; er zijn surveillanten aanwezig die o.a. hierop controleren.
  • Deelname aan is verplicht. Afwezigheid moet per omgaande worden gemeld, op de dag van de toets via secretariaat (020 4448 378) met vermelding van naam en reden afwezigheid.
  • Wanneer je beschikt over een dyslexieverklaring en je denkt extra tijd nodig te hebben voor de toets, meld dit dan uiterlijk 20 maart bij Hedwich Breuker (H.Breuker@vumc.nl)
  • Tijdens de toets wordt je gevraagd je te identificeren. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
  • Meer informatie over de LHK-toets staat op de wiki.

Afname LHK

 • 15 minuten voor aanvang van de toets gaat de zaal open.
 • Zet je telefoon uit en doe hem in je afgesloten tas.
 • Je mag beginnen zodra het startsignaal is gegeven; tot die tijd blijven de boekjes dicht.
 • Ben je te laat? Als er nog niemand de zaal verlaten heeft mag je nog naar binnen. De eindtijd blijft 12.00 uur.
 • Eten en drinken tijdens de toets is toegestaan.

Tijdens de toets

 • Gebruik alléén de potloden die ter plekke worden uitgedeeld.

 • BELANGRIJK: Controleer of je je eigen antwoordformulier voor je hebt liggen aan de hand van het BIG-nummer. Heb je geen antwoordformulier met voorgedrukte naam, gebruik dan een blanco formulier en vul zelf jouw naam, geboortedatum, BIG-nummer en opleiding in.

 • Leg je identiteitsbewijs op de rechterbovenhoek van je tafel. Tijdens de toets komt de surveillant langs om deze te controleren.

 • Lees voordat je aan de toets begint de instructies in het vragenboekje.

 • Schrijf commentaar op vragen in je vragenboekje (je krijgt deze binnen twee weken na de toets retour), ook antwoorden en aantekeningen kunnen in het boekje worden geschreven. Er mag geen papier vanuit de zaal mee naar buiten genomen worden.

 • Probeer toiletbezoek tot een minimum te beperken, om zo min mogelijk onrust in de zaal te veroorzaken.

Na afloop van de toets

 • Lever potlood, vragenboekje, antwoordformulier en evaluatieformulier in bij de surveillant.

 • Wees stil bij het verlaten van de zaal en blijf na niet hangen in de gang. Probeer de aios die nog bezig zijn zo min mogelijk te storen.

Vervolgprocedure

 • Binnen twee weken ontvang je de antwoordsleutel. Je krijgt dan het boekje retour om commentaar te kunnen geven op de vragen van de LHK-toets. Daarna moeten de boekjes weer worden ingeleverd.
 • Ook krijg je per mail van Huisartsopleiding Nederland een tijdelijk werkzame link en inlogcode om commentaar over de vragen door te geven.
 • Na circa 5, 6 weken wordt de uitslag via een mail vanuit Huisartsopleiding Nederland bekend gemaakt in ProF.

LHK locatie Amsterdam

World Fashion Centre, BeursPlaza

Koningin Wilhelminaplein 13, Amsterdam

De LHK start om 9.00; inloop vanaf 8.45 uur. Haal jouw persoonlijke vragenboekje en antwoordformulier op bij de surveillantentafels vooraan in de zaal. 

Vanaf 10.00 uur staat er koffie en thee in de Middenzaal voor de aios die klaar zijn met de toets.

Na de lunch is er van 12.45 tot 15.15 uur Politiek Café in de Middenzaal, met aansluitend een borrel in Stadscafé Van Mechelen.

Het thema van het Politiek Café is:

Gezonde leefstijl/gezonde voeding

Twee sprekers, Jaap Seidell (Professor Voeding en Gezondheid VU) en Karel Bos (huisarts), wisselen met jullie van gedachten over de vraag ‘hoe geeft de huisarts invulling aan diens rol en welke relevante anderen zijn daarbij in beeld (Kerntaak preventie en samen)?’. Daaraan voorafgaand geeft Henriëtte van der Horst (huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde) de resultaten van de enquête over de Kernwaarden Huisartsenzorg. Velen van jullie hebben hieraan meegewerkt tijdens het Politiek Café van oktober 2018. Na afloop, vanaf 15.30 uur biedt de Lovah een borrel aan in Stadscafé Van Mechelen.

Bereikbaarheid

   • BeursPlaza is op de tweede verdieping van het WFC. Vanaf de de Main Entrance, volg je de bewegwijzering.
   • Parkeren: ingang parkeergarage naast toren 3.
   • Fietsenstalling: tussen toren 1 en toren 4.
   • Bereikbaarheid: tramhaltes, metro- en treinstations zijn op loopafstand.

LHK locatie Hengelo

Eigen opleidingslocatie (pand van Ambiq)

Sabina Klinkhamerweg 21-2, Hengelo

De LHK start om 9.00 uur, inloop vanaf 8.45 uur.

Na de LHK wordt een lunch geserveerd en aansluitend vindt het Politiek Café plaats.

Het thema van het Politiek Café is:

Burn-out

Er wordt gestart met een video die wordt ingeleid door Anneloes Richters, huisarts en opleider.
Daarna komt psycholoog May van Rongen spreken.