LHV-advies voor huisartsen

Woensdag 11 maart

De LHV raadt huisartsen en hun ondersteunend personeel af om in deze drukke tijd externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Op deze manier wordt de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk gemaakt en wordt de transmissie naar patiënten zo veel mogelijk voorkomen. 

In de regio kan de directeur publieke geneeskunde (GGD/GHOR) per veiligheidsregio tot aangescherpte maatregelen komen. 

 De LHV-huisartsendag is verplaatst van zaterdag 18 april naar zaterdag 19 september 2020.