‘Noodpijl’ huisartsen: Kwetsbare patiënt dupe van falende regie

Het actiecomité Het Roer Moet Om kondigt voor dit najaar een publiek debat aan over structurele problemen in de zorg: Na de aanvankelijke brede maatschappelijke steun voor ‘Het Roer Moet Om’ blijkt anno 2019 de noodzaak voor deregulering en capaciteitsuitbreiding is onverminderd groot. Het Roer Moet Om roept daarom op steun te betuigen aan het onderstaande pamflet.
De huisartsopleiding VUmc steunt deze oproep van harte!

Met vriendelijke groet,

Nettie Blankenstein & Harry Schleypen

PERSBERICHT

‘Noodpijl’ huisartsen: Kwetsbare patiënt dupe van falende regie

Haarlem, 12 juni 2019 – Doorverwijzing van kwetsbare patiënten door de huisarts naar andere zorgverleners raakt steeds verder verstopt door falende samenhang in de zorg. Vooral met kwetsbare ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen kan de huisarts vaak geen kant op. Hun complexe problemen vereisen een samenhangende aanpak van diverse zorgverleners. Die samenhang verdwijnt steeds verder, waardoor wachttijden en kosten onaanvaardbaar oplopen. Huisartsen schieten vandaag een ‘noodpijl’ af naar politiek-Den Haag, zorgverzekeraars en de zorgsector: genoeg analyses, er moeten onder strikte regie en op korte termijn concrete en samenhangende oplossingen komen.

Met het pamflet ‘Zorg voor Samenhang’ vraagt huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om steun voor een oproep aan politiek en zorgsector om zo snel mogelijk over oplossingen te gaan praten. Het pamflet wijst personeelsschaarste, concurrentie-en productiedenken, bureaucratie en capaciteitsgebrek aan als de belangrijkste oorzaken van stagnerende samenwerking tussen met name ziekenhuizen, spoedposten, verpleeghuizen, GGZ en thuiszorg. Dat vraagt om een landelijke, samenhangend plan, met ruimte voor regionale oplossingen. ‘Alles zou er in ons zorgsysteem op gericht moeten zijn om samenwerking te versterken. In plaats daarvan staan we los van elkaar op smeltende ijsschotsen’, zo constateert het pamflet. ‘Tijd, geld en kwaliteit lekken in rap tempo weg. Niet de opdracht tot concurrentie, maar de wil tot samenwerking moet leidend zijn.’

Regie
Het pamflet spreekt politiek-Den Haag aan op haar verantwoordelijkheid om regie te nemen in het herstel van de samenhang in de zorg. Decennia van concurrentie- en productiegericht denken hebben de noodzaak van samenwerking weggedrukt. ‘Je hoort in de Tweede Kamer en in het kabinet wel stemmen dat het anders moet, maar het blijft nog hangen in retoriek en ideologische stokpaardjes’, zo constateert huisarts Bart Meijman van Het Roer Moet Om. ‘De Kamer moet echt met het veld in gesprek over wat er concreet mis gaat en hoe het beter kan, bijvoorbeeld via een hoorzitting. En de minister van VWS moet scherp kijken naar al die belemmeringen die samenwerking nu frustreren en zich daarbij niet langer te verschuilen achter de marktpartijen in de zorg. De tijd dringt echt. Die falende samenhang  is eigenlijk al jaren voelbaar, het wordt alleen maar erger. Er mòet nu wat gebeuren.’

Optimaal netwerk
Ook de zorgverzekeraars moeten aan de slag, om blokkades en financiële schotten die samenwerking frustreren en bureaucratiseren aan te pakken. Daarnaast hebben ze een rol in het stimuleren en financieren van innovatieve ideeën, met luisterend oor voor de sector maar ook in samenhang met elkaar. Het pamflet richt zich tot slot ook op de zorgverleners zelf: ‘Denk en beslis mee, over samenhangende oplossingen die in de eigen regio gaan werken. Laten we niet afwachten maar elkaar aanspreken en de ongemakkelijkheid niet schuwen.’ Het Roer Moet Om zoekt het publieke debat met alle partijen in en om de zorg die nodig zijn om de samenhang te herstellen.

www.hetroermoetom.nu