SBOH – aanpassing taken aios

Vrijdag 13 maart 2020 van KEES ESSER (SBOH) over AANPASSING TAKEN AIOS n.a.v. corona

Naar aanleiding van onze vele contacten met hoofden, bedrijfsartsen, aios en opleiders lijkt het ons goed de volgende lijn af te spreken.

De aard van de werkzaamheden in praktijken en ziekenhuizen zijn de verantwoordelijkheid van de hoofden. Zij weten welke werkzaamheden wel en niet aan de aios kunnen worden opgedragen en wat de afspraken hierover zijn met de opleiders.

    • De zorg voor een veilige werkomgeving ligt in eerste instantie bij de organisatie waar de aios werkt. Daar waar de arbeidsomstandigheden in het gedrang komen is het de verantwoordelijkheid van de SBOH als werkgever om te bepalen wat nog verantwoord is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen ontstaat.
    • Indien een individuele aios meent dat hij/zij door zijn/haar medische gesteldheid niet in staat is bepaalde werkzaamheden te verrichten is het advies van de bedrijfsarts leidend. Emotionele motieven mogen hierbij geen rol spelen.
    • De SBOH ondersteunt van harte de verzoeken van praktijken en ziekenhuizen om de aios extra te laten werken. De aios kunnen zelf afwegen of ze gehoor geven aan zo’n verzoek, maar we merken dat ze daartoe bereid zijn. Wellicht wordt het in een later stadium noodzakelijk de aios te verplichten extra te werken.