Vrijdag 3 februari vond de voorronde VUmc plaats voor de Jan van Esprijs 2017. Er waren bij de preselectie vier kandidaten gekozen om op basis van hun PICO/CAT een CAT-presentatie te geven.

    • Cynthia Huisman – Topicale corticosteroïden bij alopecia areata
    • Jeanneke Arends – Domperidon ter bevordering van borstvoeding
    • Jolien Wegereef & Dorien Damhuis – Het effect van xylometazoline bij OME
    • Jan Davelaar – Intra-articulair hyaluronzuur in de knie bij artrose

De aanwezige aios en docenten kregen vier goede en interessante presentaties voorgeschoteld. De jury bestaande uit Nettie Blankenstein, Erik Fokke, Mariska Vos en Hans van der Wouden had geen eenvoudige taak. Vooral de drie eerste genoemde presentaties ontliepen elkaar niet veel wat betreft de kwaliteit en de selectie van de literatuursearch, de kracht van de presentatie, de interpretatie van de data uit de geselecteerde literatuur en de kwaliteit van de conclusie. Uiteindelijk bleek er bij de vakjury een lichte voorkeur te zijn voor de presentatie van Jeanneke Arends. Een doorslaggevend argument was de relevantie van het onderwerp en de onbekendheid binnen huisartsenland van het vrijwel onbetwiste nut van domperidon bij het niet op gang komen van borstvoeding. Daarnaast waren de presentatie van Jeanneke Arends en Cynthia Huisman bijzonder helder en bleken beiden bij de beantwoording van de vragen opvallend goed geïnformeerd en boven de stof te staan.

De traditionele publieksprijs toegekend door de aanwezige aios ging echter naar een andere presentatie, namelijk die over het effect van xylometazoline bij OME, Jolien Wegereef en Dorien Damhuis. De aios waren vooral ook onder de indruk van het feit dat Jolien en Dorien ook een eigen vooronderzoek hadden gedaan onder een behoorlijke groep patiënten. Dat ook de presentatie van Jan Davelaar er mocht zijn, blijkt uit het feit dat juryvoorzitter Hans van der Wouden aan het eind van de middag alle kandidaten uitnodigde om hun presentatie om te werken voor een stuk in de rubriek ‘Cats’ van Huisarts en wetenschap.

Erik Fokke

De winnaars van de twee nominaties VUmc voor de Jan van Esprijs 2017. Links Jeanneke Arends (1e prijs) en rechts Cynthia Huisman (2e prijs). In het midden Mariska Vos, jurylid en winnaar van de 1e prijs van de CAT-middag 2016 (foto: Hedwich Breuker).