COVID-19 meldknop nu beschikbaar in ZorgDomein

Overzicht van COVID-zorg van huisartsen ontbreekt

In deze coronaepidemie is veel aandacht voor COVID-19 patiënten in ziekenhuizen en op de IC’s. Een landelijk overzicht van de intensieve en palliatieve COVID-zorg die huisartsen buiten het ziekenhuis leveren ontbreekt echter. Dat geldt ook voor het aantal overlijdens door COVID-19 waarbij geen PCR-diagnostiek is gedaan. Het Consortium Huisartsgeneeskunde (de 8 universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde) wil dit met hulp van huisartsen in heel Nederland in kaart brengen.

COVID-19 meldknop nu beschikbaar in ZorgDomein

Voor het opzetten van een registratiesysteem heeft het Consortium Huisartsgeneeskunde ZorgDomein benaderd. Zorgdomein wordt immers door >90% van de huisartsen gebruikt. Een eenvoudig systeem en minimale registratielast, dat was niet alleen het uitgangspunt maar dat is nu ook het resultaat: vanaf deze week is een COVID-19 meldknop beschikbaar in ZorgDomein. Deze meldknop kan niet alleen gebruikt worden voor huidige ziektegevallen, maar juist ook met terugwerkende kracht.

Welke patiënten meld ik?

  • COVID-19 patiënten die vanwege hun kwetsbare status en/of eigen wens niet meer naar het ziekenhuis worden ingestuurd. U levert dan intensieve/palliatieve zorg buiten het ziekenhuis. U kunt patiënten melden die positief getest zijn, maar ook patiënten die niet getest zijn, maar waarbij u een sterke klinische verdenking heeft.
  • Alle patiënten in uw praktijk die aan COVID-19 overlijden (of overleden zijn). U kunt patiënten melden die positief getest zijn, maar juist ook patiënten die niet getest zijn, maar waarbij u een sterke klinische verdenking had. Als u dezelfde patiënt eerst intensief/palliatief heeft gemeld, dan worden deze meldingen gekoppeld

Hoe werkt het?

  • Stap 1: Vanuit het HIS selecteert u de patiënt die u wilt melden.
  • Stap 2: Ga vervolgens vanuit het dossier van deze patiënt naar ZorgDomein (op dezelfde manier als u de patiënt verwijst).
  • Stap 3: Klik onderin het startscherm op de button ‘Huisarts COVID-19 melding intensieve/palliatieve zorg thuis of overleden’.
  • Stap 4: Selecteer als ontvanger: Consortium van de 8 vakgroepen huisartsgeneeskunde in Nederland en klik op ‘Doorgaan’.
  • Stap 5: Vul de gevraagde gegevens in.
  • Stap 6: Verzend het formulier. 

Zie ook de instructievideo op YouTube, tevens onderaan de pagina: https://youtu.be/uOAW_RVOvvU

Volgens AVG-richtlijnen en goedkeuring METC

In de eerste twee dagen zijn er al honderden meldingen gedaan. De data gaan AVG-proof en anoniem naar MUMC+ en worden namens het Consortium door de vakgroep huisartsgeneeskunde geanalyseerd. Dit betreft de eerste 2 cijfers postcode, geslacht en leeftijd en de vragen van het meldformulier. Met ZorgDomein is contractueel vastgelegd dat zij de data verwijderen. U krijgt wel een edifact bericht in het dossier van de patiënt teruggekoppeld. Het project is goedgekeurd door de METC MUMC+. De namens het Consortium geanalyseerde gegevens worden met het RIVM gedeeld.

Codering terugkoppeling

Zoals vermeld in de andere bijlage – COVID-19 registratie HIS- dient de retourinformatie die u van het systeem krijgt gekoppeld te worden aan ICPC code R74 (bij verdenking COVID) of R83 (bij aangetoonde COVID).

Meer weten?

Het consortium hoopt volgende week de eerste resultaten te kunnen delen, en zal dit vervolgens regelmatig doen. We houden u op de hoogte. Heeft u vragen? Meer informatie en contactgegevens van elke vakgroep zijn te vinden op https://www.consortiumhuisartsgeneeskunde.nl/covid-19