Stageopleider

In het tweede jaar van de opleiding tot huisarts loopt de aios stage buiten de huisartspraktijk. Onder begeleiding van de stageopleider volgt de aios, afhankelijk van de ervaring (een deel van) de volgende stages:

Overzicht stageplaatsen

Bekijk de stageplaatsen in Google Maps.