Stageopleider

In het tweede jaar van de opleiding tot huisarts loopt de aios stage buiten de huisartspraktijk. Onder begeleiding van de stageopleider volgt de aios, afhankelijk van de ervaring (een deel van) de volgende stages:

    • Keuze stage

Formulieren

ComBeL

Onderstaande pdf versies van de ComBeL (Competentie Beoordelings Lijst) hieronder zijn slechts ter referentie. Te zijner tijd stuurt de aios de stageopleider een uitnodiging voor het invullen van een digitale versie van het formulier middels het e-portofolio.