1e Trimester: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 44: Regel 44:
  
 
=== Programmaonderdelen 1e trimester ===
 
=== Programmaonderdelen 1e trimester ===
Om een start te maken met het inhoudelijke leren kan tijdens de terugkomdagen gebruik gemaakt worden van de volgende programmaonderdelen:   
+
Tijdens de terugkomdagen kan gebruik gemaakt worden van de volgende programmaonderdelen:   
  
 
'''Inleiding docent'''. De docent licht aan het begin van het kwartaal toe waarom juist de thema’s Spoedeisende zorg en Korte episode zorg  in het begin van de opleiding centraal staan.  
 
'''Inleiding docent'''. De docent licht aan het begin van het kwartaal toe waarom juist de thema’s Spoedeisende zorg en Korte episode zorg  in het begin van de opleiding centraal staan.  

Versie van 19 mrt 2020 om 11:23


1e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Acute problematiek en veelvoorkomende aandoeningen

In het eerste én het tweede kwartaal van de Huisartsopleiding zijn er inhoudelijk twee belangrijke thema's: acute problematiek en veelvoorkomende aandoeningen. Qua competentiegebieden staan arts-patiëntcommunicatie en medisch-technische vaardigheden centraal.

De inhoud van deze inhoudelijke thema's en competentiegebieden zijn te vinden op de Wiki onder de leerlijnen:

Korte episode zorg is de naam voor het thema dat gaat over de veel voorkomende aandoeningen die in een of enkele consulten worden behandeld. De inhoudelijke thema's zijn opgedeeld in zogenaamde KBA's: kenmerkende beroepsactiviteiten. Dit zijn uiterst beknopte beschrijvingen van stukjes van het betreffende thema. Door de KBA's te bestuderen en met de opleider te bespreken krijgt de aios een idee van de stand van de eigen competentieontwikkeling in de breedte en diepte. De thema's en KBA's worden aan het begin van de opleiding ook in een handig boekje aangeboden.

De leerlijnen op de Wiki bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.

De presentaties door de aios staan in deze periode in het teken van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het opfrissen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na zes maanden afgesloten met de basisconsultvoeringstoets, de BCT.

De aios is de hele eerste week van de opleiding in de praktijk. Het terugkomdagonderwijs start meestal in de tweede week met een tweedaagse. Deze staat in het teken van kennismaking met elkaar en met de opleiding.

Programmaonderdelen 1e trimester

Tijdens de terugkomdagen kan gebruik gemaakt worden van de volgende programmaonderdelen:

Inleiding docent. De docent licht aan het begin van het kwartaal toe waarom juist de thema’s Spoedeisende zorg en Korte episode zorg in het begin van de opleiding centraal staan.

Self-assessment acute en veel voorkomende klachten. Zie Self-Assessment Acute Problematiek en Top 20 veel voorkomende klachten, self-assessment*. De aios bespreken in duo’s, op basis van de ingevulde self assessments, waar hun sterke en zwakkere punten liggen. De docent inventariseert vervolgens actief welke expertise er in de groep aanwezig is ten aanzien van acute problematiek. Ook licht de docent toe waarom het diensten doen op de Huisartsenpost cruciaal is om de benodigde ervaring met acute problematiek op te doen.

*in 2020 publiceert het NIVEL geen top 20, maar wel top 10 lijsten. Deze lijsten zijn vrijwel onveranderd t.o.v. de hier getoonde top 20.


Self-assessment vaardigheden; zie Niveau bespreken technische vaardigheden De docent stimuleert de aios om vooral ook met de opleider te bespreken hoe vaardig de aios zich voelt, zowel op het gebied van basisartsvaardigheden als op het gebied van huisartsspecifieke vaardigheden. De docent benadrukt dat ook de basisartsvaardigheden (zoals lichamelijk onderzoek) vaak nog veel oefening behoeft en stimuleert dat samen met de opleider te doen. De docent wijst op de verplichtingen van een dagelijks leergesprek, naast een, liefst wekelijks, om-en-om spreekuur. De docent laat op de Wiki de leerlijn Medisch handelen zien met de betreffende documenten over technische vaardigheden.

Vaardighedencarrousel. De groep maakt eventueel afspraken voor het organiseren van een vaardighedencarrousel. Daarbij kan hulp worden gevraagd van de expertisegroep Vaardigheden. Denk daarbij ook aan de basisartsvaardigheden die aios op elkaar kunnen oefenen. Zie alle informatie over vaardigheden op de Wiki onder competentiegebied 1: Medisch handelen. Fantomen worden besteld met het formulier fantomen aanvragen.

Opdracht aiosonderwijs. Elke aios presenteert eens per kwartaal een casus of een thema. In het eerste kwartaal gaat deze presentatie over het thema Spoedeisende zorg of het thema Veelvoorkomende aandoeningen (= Korte episode zorg). De self-assessmentformulieren Acute problematiek, top 20 of Vaardigheden kunnen de aios helpen gericht keuze voor een onderwerp te maken.

Casusbespreking 'Step-by-Step'. De docent introduceert de Step-by-Step methode voor het bespreken van een door een aios ingebrachte casus. Vooral acute problemen, die diagnostisch of wat betreft beleid niet eenduidig zijn lenen zich hier goed voor.

Afspraken onderwijs

De docenten inventariseren de wensen die er zijn ten aanzien het onderwijs in Trimester 1 en maken concrete afspraken:

  • Welk onderwijs wordt door wie voorbereid en uitgevoerd?
  • Wie presenteert wanneer de resultaten van zijn/haar praktijkopdracht in de groep.

Verder licht de docent toe welke eisen er gesteld worden aan het Diensten in de HAP (verplicht aantal diensten, inwerkprogramma, cursus AED/reanimatie); verdere info hierover is te vinden in de Leidraad diensten.

Werkdocument

Het Werkdocument Spoedeisende zorg, opgesteld door het docentenoverleg, kan dit onderwijs ondersteunen.