1e Trimester: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 42: Regel 42:
 
*[[Leidraad diensten]]
 
*[[Leidraad diensten]]
  
=== Programma ===
+
=== Voorbeeld voor programma-onderdeel eerste terugkomdag ===
 
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
 
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
 
!|Tijd
 
!|Tijd
 
!|Omschrijving
 
!|Omschrijving
 
|-
 
|-
|00-05'
+
|
 
|'''Inleiding docent'''. De docent licht toe waarom juist deze 2 thema’s in het begin van de opleiding centraal staan en vertelt hoe dit introductieprogramma eruit ziet.
 
|'''Inleiding docent'''. De docent licht toe waarom juist deze 2 thema’s in het begin van de opleiding centraal staan en vertelt hoe dit introductieprogramma eruit ziet.
 
|-
 
|-
|05-30'
+
|
|'''Self-Assessment Acute Problematiek.pdf''' en S'''elf assessment Jaar 1 - Top 20 Veel voorkomende aandoeningen.docx'''. Je
+
|'''Self-Assessment Acute Problematiek.pdf''' en S'''elf assessment Jaar 1 - Top 20 Veel voorkomende aandoeningen.docx'''. Je bespreekt als aios in duo’s op basis van je ingevulde Self-assessments, waar je sterke en zwakkere punten liggen. De docent inventariseert vervolgens actief welke expertise er in de groep aanwezig is ten aanzien van acute problematiek (ook al met het oog op het keuzeonderwijs hierover). Ook licht de docent toe waarom het diensten doen op de Huisartsenpost cruciaal is om de benodigde ervaring met acute problematiek op te doen.
bespreekt als aios in duo’s op basis van je ingevulde Self-assessments, waar je sterke en zwakkere punten liggen. De docent inventariseert vervolgens actief welke expertise er in de groep aanwezig is ten aanzien van acute problematiek (ook al met het oog op het keuzeonderwijs hierover). Ook licht de docent toe waarom het diensten doen op de Huisartsenpost cruciaal is om de benodigde ervaring met acute problematiek op te doen.
 
 
|-
 
|-
|30-80'
+
|
 
|'''Casusbespreking 'Step-by-Step''''. De docent introduceert de Step-by-Step methode voor het bespreken van een door een aios ingebrachte casus. Vooral acute problemen, die diagnostisch of wat betreft beleid niet eenduidig zijn lenen zich hier goed voor. Vervolgens wordt een relevante acute casus door een aios ingebracht (bij te weinig ervaring in de hele groep en ook geen relevante poortartservaring kan de huisartsbegeleider een eigen casus inbrengen).
 
|'''Casusbespreking 'Step-by-Step''''. De docent introduceert de Step-by-Step methode voor het bespreken van een door een aios ingebrachte casus. Vooral acute problemen, die diagnostisch of wat betreft beleid niet eenduidig zijn lenen zich hier goed voor. Vervolgens wordt een relevante acute casus door een aios ingebracht (bij te weinig ervaring in de hele groep en ook geen relevante poortartservaring kan de huisartsbegeleider een eigen casus inbrengen).
 
|-
 
|-
|80-120'
+
|
 
|'''Opdrachten 'Acuut' en 'Veel voorkomend''''. De opdrachten worden in de groep besproken; de opdrachten zijn voorbeelden; Het heeft de voorkeur zelf een eigen opdracht te ontwerpen, en op die manier kan aan te sluiten bij je eigen leerwensen. Het Self-assessment van eerder deze dag kan je helpen hier gerichte keuzes in te maken. De resultaten van de 2 gekozen opdrachten worden opgenomen in het ontwikkelingsdossier en het resultaat van één van de 2 opdrachten wordt in de groep gepresenteerd.
 
|'''Opdrachten 'Acuut' en 'Veel voorkomend''''. De opdrachten worden in de groep besproken; de opdrachten zijn voorbeelden; Het heeft de voorkeur zelf een eigen opdracht te ontwerpen, en op die manier kan aan te sluiten bij je eigen leerwensen. Het Self-assessment van eerder deze dag kan je helpen hier gerichte keuzes in te maken. De resultaten van de 2 gekozen opdrachten worden opgenomen in het ontwikkelingsdossier en het resultaat van één van de 2 opdrachten wordt in de groep gepresenteerd.
 
|}
 
|}
  
=== Afspraken ondersteunend onderwijs ===
+
=== Afspraken onderwijs ===
De docenten inventariseren de wensen, die er zijn ten aanzien van ondersteunend onderwijs in Trimester 1 (keuzeonderwijs) en maken concrete afspraken over:
+
De docenten inventariseren de wensen, die er zijn ten aanzien onderwijs in Trimester 1 en maken concrete afspraken:
*Welk onderwijs door wie wanneer voorbereid en uitgevoerd wordt.
+
*Welk onderwijs wordt door wie voorbereid en uitgevoerd?
*Wie wanneer de resultaten van zijn/haar praktijkopdracht presenteert in de groep.
+
*Wie presenteert wanneer de resultaten van zijn/haar praktijkopdracht in de groep.
  
 
Verder licht de docent toe welke eisen er gesteld worden aan het Diensten in de HAP (verplicht aantal diensten, inwerkprogramma, cursus AED/reanimatie); verdere info hierover is te vinden op de website.
 
Verder licht de docent toe welke eisen er gesteld worden aan het Diensten in de HAP (verplicht aantal diensten, inwerkprogramma, cursus AED/reanimatie); verdere info hierover is te vinden op de website.

Versie van 17 feb 2020 om 14:05


1e Huisartsstage

1e Trimester - Introductieprogramma
Acute problematiek

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Acute problematiek en veel voorkomende aandoeningen

In het eerste half jaar van de Huisartsopleiding zijn er inhoudelijk twee belangrijke thema’s: acute problematiek en veel voorkomende aandoeningen. Daarbij wordt er een start gemaakt met het samen leren in de terugkomdag-groep. Hieronder staat een aantal hulpmiddelen voor het leren beschreven.

In de groep worden afspraken gemaakt over welke medisch inhoudelijke onderwerpen er besproken zullen worden en wie wat doet. Onderwijs, cq een casus-presentatie, door een van de aios is een vast onderdeel van de terugkomdag.

Voorbeeld voor programma-onderdeel eerste terugkomdag

Tijd Omschrijving
Inleiding docent. De docent licht toe waarom juist deze 2 thema’s in het begin van de opleiding centraal staan en vertelt hoe dit introductieprogramma eruit ziet.
Self-Assessment Acute Problematiek.pdf en Self assessment Jaar 1 - Top 20 Veel voorkomende aandoeningen.docx. Je bespreekt als aios in duo’s op basis van je ingevulde Self-assessments, waar je sterke en zwakkere punten liggen. De docent inventariseert vervolgens actief welke expertise er in de groep aanwezig is ten aanzien van acute problematiek (ook al met het oog op het keuzeonderwijs hierover). Ook licht de docent toe waarom het diensten doen op de Huisartsenpost cruciaal is om de benodigde ervaring met acute problematiek op te doen.
Casusbespreking 'Step-by-Step'. De docent introduceert de Step-by-Step methode voor het bespreken van een door een aios ingebrachte casus. Vooral acute problemen, die diagnostisch of wat betreft beleid niet eenduidig zijn lenen zich hier goed voor. Vervolgens wordt een relevante acute casus door een aios ingebracht (bij te weinig ervaring in de hele groep en ook geen relevante poortartservaring kan de huisartsbegeleider een eigen casus inbrengen).
Opdrachten 'Acuut' en 'Veel voorkomend'. De opdrachten worden in de groep besproken; de opdrachten zijn voorbeelden; Het heeft de voorkeur zelf een eigen opdracht te ontwerpen, en op die manier kan aan te sluiten bij je eigen leerwensen. Het Self-assessment van eerder deze dag kan je helpen hier gerichte keuzes in te maken. De resultaten van de 2 gekozen opdrachten worden opgenomen in het ontwikkelingsdossier en het resultaat van één van de 2 opdrachten wordt in de groep gepresenteerd.

Afspraken onderwijs

De docenten inventariseren de wensen, die er zijn ten aanzien onderwijs in Trimester 1 en maken concrete afspraken:

  • Welk onderwijs wordt door wie voorbereid en uitgevoerd?
  • Wie presenteert wanneer de resultaten van zijn/haar praktijkopdracht in de groep.

Verder licht de docent toe welke eisen er gesteld worden aan het Diensten in de HAP (verplicht aantal diensten, inwerkprogramma, cursus AED/reanimatie); verdere info hierover is te vinden op de website.

Werkdocument

Het Werkdocument Spoedeisende zorg zorg, opgesteld door docenten van jaar 1 kan dit onderwijs ondersteunen.