1e Trimester: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 13: Regel 13:
 
Acute problematiek
 
Acute problematiek
 
|-
 
|-
|- 
 
 
|  
 
|  
 
'''Onderwijscoordinator'''<br />
 
'''Onderwijscoordinator'''<br />

Versie van 3 sep 2018 om 15:13


1e Huisartsstage

1e Trimester - Introductieprogramma
Acute problematiek

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Rinel van Beest

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Introductieprogramma 1e Trimester - Acute problematiek

In het begin van de Huisartsopleiding zijn er inhoudelijk twee belangrijke thema’s: het leren omgaan met acute problematiek in de huisartspraktijk en het zelfstandig leren afhandelen van veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk.

In dit introductieprogramma wordt aandacht besteed aan het onderwijs, dat je moet helpen hiertoe bekwaam te worden. In de groep kijk je naar je huidige competentieniveau, er worden enkele werkvormen gedemonstreerd en er worden afspraken gemaakt voor het werken in de praktijk en het ondersteunend onderwijs op het instituut.

Na het volgen van dit programma kan je als aios:

  1. Opschrijven welke leerwensen je hebt ten aanzien van acute problematiek.
  2. Je opdrachten over acute en over veel voorkomende aandoeningen uitvoeren en uitleggen welke resultaten hiervan je in de groep gaat presenteren.
  3. Toelichten hoe het diensten doen op de HAP geleerd gaat worden.
  4. De Step-by-Step methode voor het bespreken van acute casuistiek toepassen.

Voorbereiding aios

Vul thuis in:

Lees ter orientatie:

Programma

Tijd Omschrijving
00-05' Inleiding docent. De docent licht toe waarom juist deze 2 thema’s in het begin van de opleiding centraal staan en vertelt hoe dit introductieprogramma eruit ziet.
05-30' Self-Assessment Acute Problematiek.pdf en Self assessment Jaar 1 - Top 20 Veel voorkomende aandoeningen.docx. Je

bespreekt als aios in duo’s op basis van je ingevulde Self-assessments, waar je sterke en zwakkere punten liggen. De docent inventariseert vervolgens actief welke expertise er in de groep aanwezig is ten aanzien van acute problematiek (ook al met het oog op het keuzeonderwijs hierover). Ook licht de docent toe waarom het diensten doen op de Huisartsenpost cruciaal is om de benodigde ervaring met acute problematiek op te doen.

30-80' Casusbespreking 'Step-by-Step'. De docent introduceert de Step-by-Step methode voor het bespreken van een door een aios ingebrachte casus. Vooral acute problemen, die diagnostisch of wat betreft beleid niet eenduidig zijn lenen zich hier goed voor. Vervolgens wordt een relevante acute casus door een aios ingebracht (bij te weinig ervaring in de hele groep en ook geen relevante poortartservaring kan de huisartsbegeleider een eigen casus inbrengen).
80-120' Opdrachten 'Acuut' en 'Veel voorkomend'. De opdrachten worden in de groep besproken; de opdrachten zijn voorbeelden; Het heeft de voorkeur zelf een eigen opdracht te ontwerpen, en op die manier kan aan te sluiten bij je eigen leerwensen. Het Self-assessment van eerder deze dag kan je helpen hier gerichte keuzes in te maken. De resultaten van de 2 gekozen opdrachten worden opgenomen in het ontwikkelingsdossier en het resultaat van één van de 2 opdrachten wordt in de groep gepresenteerd.

Afspraken ondersteunend onderwijs

De docenten inventariseren de wensen, die er zijn ten aanzien van ondersteunend onderwijs in Trimester 1 (keuzeonderwijs) en maken concrete afspraken over:

  • Welk onderwijs door wie wanneer voorbereid en uitgevoerd wordt.
  • Wie wanneer de resultaten van zijn/haar praktijkopdracht presenteert in de groep.

Verder licht de docent toe welke eisen er gesteld worden aan het Diensten in de HAP (verplicht aantal diensten, inwerkprogramma, cursus AED/reanimatie); verdere info hierover is te vinden op de website.

Werkdocument

Het Werkdocument Spoedeisende zorg zorg, opgesteld door docenten van jaar 1 kan dit onderwijs ondersteunen.