2e Trimester: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
(6 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 8: Regel 8:
 
{| class="infobox huisarts1"
 
{| class="infobox huisarts1"
 
! <span class="infobox-titel">[[1e Huisartsstage]]</span>
 
! <span class="infobox-titel">[[1e Huisartsstage]]</span>
|-
 
| style="padding: 5px; background-color:#f5f5f5; font-size: normal" |
 
'''2e Trimester - Introductieprogramma'''<br />
 
Veel voorkomenden aandoeningen
 
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Regel 31: Regel 27:
 
*[[:Categorie:1e_Huisartsstage|Bouwstenen]]
 
*[[:Categorie:1e_Huisartsstage|Bouwstenen]]
 
|}
 
|}
===Acute problematiek en veel voorkomende aandoeningen===
+
===Acute problematiek en veelvoorkomende aandoeningen===
In het 2e trimester van de [[:category:1e Huisartsstage|1e Huisartsstage]] wordt er inhoudelijk verder aandacht besteed aan acute problematiek in de huisartspraktijk en de veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk. Een verschil met het eerste trimester is, dat het nu niet alleen meer gaat om de [[Top 20 veel voorkomende klachten|Top 20]] van veel voorkomende aandoeningen maar om de [[Top 50 incidentie|Top 50]] en tevens over het begeleiden van één ziekte-episode met inbegrip van de vervolgconsulten.
+
Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft als doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaat?
 +
 
 +
In het tweede kwartaal van de Huisartsopleiding blijven de twee belangrijke thema's Acute problematiek en Veelvoorkomende aandoeningen. En ook de competentiegebieden arts-patiëntcommunicatie en medisch-technische vaardigheden blijven centraal staan.
 +
 
 +
De inhoud van deze inhoudelijke thema's en competentiegebieden zijn te vinden op de Wiki onder de leerlijnen:
 +
* [[Leerlijn spoedeisende zorg|Spoedeisende zorg]]
 +
* [[Leerlijn korte episode zorg|Korte episode zorg]]
 +
* [[Leerlijn medisch handelen|Medisch handelen]]
 +
* [[Leerlijn communicatie|Communicatie]]
 +
Deze leerlijnen bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.
 +
 
 +
De presentaties door de aios staan ook in deze periode in het teken van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het ophalen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na 6 maanden afgesloten met de [[Basis consultvoeringstoets|basisconsultvoeringstoets, de BCT]].
 +
 
 +
Er is dus veel hetzelfde in het eerste en het tweede kwartaal. Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft, zoals gezegd, tot doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaan? Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:
 +
* Wat heeft de aios al wel en wat heeft zij nog niet gezien? Hier kan de [[Top 50 incidentie|incidentie-top 50]] behulpzaam zijn (thuis invullen). Dit is geen scorelijst zoals de top 20, maar wel als zodanig te gebruiken.
 +
* Hoe gaat het met de ontwikkeling van de vaardigheden? Hier kan het voor de aios en opleider nuttig zijn de [https://www.huisartsopleiding.nl/images/Vaardigheden/Wegwijzer_Vaardigheden_september_2107.pdf Wegwijzer voor Vaardigheden]nog eens door te nemen met de vraag in hoeverre de verschillende vaardigheden (samen met de opleider) aandacht behoeven.
 +
* Hoe gaat het in de praktijk met het [[om-en-om spreekuur]] en de [[leergesprekken]]?
 +
* Hoe gaat het met de progressie op het competentiegebied communicatie, ook met het oog op de basisconsultvoeringstoets (BCT) (bij 6 maanden)?
 +
Al deze onderwerpen zijn ook van belang met het oog op de naderende voortgangsgesprekken met opleider en docent. Hoe bereidt de aios zich op deze gesprekken voor? Hoe zorgt de aios dat zij daar ook zelf regie op voert, in het kader van het zelfsturend leren?
 +
===Programmaonderdelen 2e trimester===
 +
Tijdens de terugkomdagen van het tweede trimester kan verder van onderstaande programmaonderdelen gebruik gemaakt worden:
 +
 
 +
'''Acute problematiek en diensten doen.''' In de groep wordt plenair geïnventariseerd hoeveel diensten de aios hebben gedaan en met welke acute aandoeningen ze daarmee geconfronteerd zijn. Zijn die ook regelmatig ingebracht in de groep om hier gezamenlijk  van te leren (bijvoorbeeld via de [[Step-by-Step methode]])? Hoe zelfstandig werkt de aios? Hoe beschikbaar is d opleider? Is dit goed op elkaar afgestemd? De hao observeert veelvuldig op de HAP, ook in verband met het afgeven van de verklaring 'zelfstandig diensten doen'. De hulp van de hao bij het leren van spoedeisende zorg verlenen is doorgaans onmisbaar. Met name het samen visitediensten doen is belangrijk.  
  
In dit introductieprogramma van trimester 2 wordt er eerst weer aandacht besteed aan waar je nu staat en worden er vervolgens afspraken gemaakt over het keuzeonderwijs over deze thema’s in de groep.
+
'''Self assessment top 50.''' De aios bespreken, bijvoorbeeld in trio's, het thuis ingevulde self assessment top 50. Bij toerbeurt worden de ingevulde lijsten (3x15 minuten) doorgenomen, waarbij steeds 15 minuten lang een aios centraal staat; deze licht toe wat hij/zij nog wil leren en hoe dat aangepakt zal worden. De twee collega-aios treden hierbij op als consulent: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe de inbrenger zich iets eigen zou kunnen maken.
  
===Keuzeopdrachten===
+
'''Opdracht aiosonderwijs:''' net als in het eerste kwartaal presenteert elke aios een casus of een thema binnen het thema Acuut of het thema Veelvoorkomend. Bij de keuze kan de besproken top 50 als inspiratie dienen, evenals de behoefte aan verdere verdieping in acute casuïstiek.
====Keuzeopdracht 1: Afwijken van de standaard====
 
Bij elke NHG-Standaard staat vermeld, dat de huisarts goede redenen kan hebben om af te wijken van de standaard. Met deze opdracht vergelijk je jouw redenen om af te wijken van een NHG-Standaard over een veel voorkomende aandoening met de redenen, die je hao en collega-aios hiervoor aangeven.
 
  
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
+
Na inventarisatie maakt de groep concrete afspraken over welk onderwijs door wie wanneer wordt voorbereid en uitgevoerd. De docenten zijn bij de voorbereiding betrokken.
!|Doel
+
 
|
+
'''Vaardighedencarousel.''' De groep maakt eventueel afspraken voor het organiseren van een vaardighedencarrousel. Daarbij kan hulp worden gevraagd van de expertisegroep Vaardigheden. Denk daarbij ook aan de basisartsvaardigheden die aios op elkaar kunnen oefenen. Zie alle informatie over vaardigheden op de Wiki onder competentiegebied 1: [[Leerlijn medisch handelen|Medisch handelen]]. Fantomen worden besteld met het [https://www.hovumc.nl/fantomen formulier fantomen aanvragen].
* Het kunnen onderbouwen van het afwijken van een NHG-Standaard.
+
 
|-
+
'''Introductie Individueel Opleidingsplan (IOP).''' De groep besteedt aandacht aan het [[IOP]]. Vanaf het eerste voortgangsgesprek (5e maand) beschrijft de aios de leerdoelen in het IOP dat een plaats krijgt in het ontwikkelingsdossier in het e-portfolio. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent.
!|Activiteit
+
 
|Selecteer een consult over een veel voorkomende aandoening, waar ook een NHG-Standaard over is, waarbij je (duidelijk) afgeweken bent van wat de NHG-Standaard adviseert
+
'''Voorbereidende opdracht voor het 3e trimester.''' In het [[3e Trimester|3e trimester]] wordt gericht gekeken naar wat de aios feitelijk in de opleidingspraktijk gezien heeft aan soorten en aantallen patiëntcontacten. Dit met de bedoeling om te kunnen vaststellen aan welke soorten patiëntproblemen in de praktijk in de rest van de 1e huisartsstage nog gericht aandacht moet worden gegeven om zich de benodigde competenties eigen te maken. De aios maakt hiertoe de [[Opdrachten 1e Huisartsstage#patientcontacten|opdracht patiëntcontacten]].
*Noteer de redenen, die je had om in dit geval van de richtlijnen af te wijken.
+
 
*Voer een gesprek met je hao over het niet volgen van richtlijnen uit Standaarden:
+
In het 3e trimester wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van deze opdracht.
**Bespreek je casus en vraag feedback aan je hao over je redenen van afwijken van de Standaard.
 
**Vraag de hao wat voor hem/haar redenen kunnen zijn om van een Standaard af te wijken en bediscussieer waar nodig hoe sterk die redenen zijn.
 
*Maak een overzicht van alle redenen, die je nu verzameld hebt en geef per reden aan of jij die in het algemeen sterk, zwak of twijfelachtig vind als onderbouwing van het afwijken van de Standaard.
 
*Neem dit overzicht op sheet mee naar het Instituutsonderwijs.
 
|-
 
!|Resultaat
 
|
 
* Een overzicht van mogelijke redenen om van Standaarden af te wijken met jouw oordeel over het gewicht  van deze redenen.
 
|-
 
!|Tijd
 
|
 
*2 uur
 
|-
 
!|Nabespreking
 
|
 
*Bespreek het resultaat in de grote groep of in een subgroep. Inventariseer eerst op een flap alle redenen, die je groepsgenoten aangeven om af te wijken van Standaarden. Presenteer je sheet en kijk naar verschillen en overeenkomsten met de flap. Vraag naar afwijkende meningen over (het gewicht van) redenen en bediscussieer deze in de groep.  
 
|}
 
{{witregel}}<br />
 
====Keuzeopdracht 2: Voorschrijfbeleid top 20====
 
Ondanks de NHG-Standaarden en andere huisartsgeneeskundige richtlijnen zijn er grote verschillen in voorschrijfbeleid tussen huisartspraktijken. Door middel van deze opdracht toets je je eigen voorschrijfgedrag aan de richtlijnen.
 
  
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
+
{| style="text-align:center; color: white; background-color: #ffffff; width: 99%;"
!|Doel
+
| colspan="5" | .
|
+
|- style="vertical-align:middle;"
* Rationaliseren van je voorschrijfbeleid voor de Top 20 Veel voorkomende aandoeningen.
+
|- style="vertical-align:middle;"
|-
+
| style="text-align:center; height:80px; width: 16%; background-color:#64ad64;" |'''[[1e Trimester|<span style="color:white; font-size:large;">1e<br />Trimester</span>]]'''
!|Activiteit
+
| style="text-align:center; height:80px; width: 17%; background-color:#4ea24e;" |'''[[2e Trimester|<span style="color:white; font-size:large;">2e<br />Trimester</span>]]'''
|
+
| style="text-align:center; height:80px; width: 16%; background-color:#389638;" |'''[[3e Trimester|<span style="color:white; font-size:large;">3e<br />Trimester</span>]]'''
*Vul Jaar 1 - Trimester 2 - Keuzeopdracht Voorschrijfbeleid Top 20.docx in. Geef aan welke medicijnen je nu voorschrijft en hoe je tot die keuze bent gekomen (van hao geleerd, uit Repertorium, al in ziekenhuis zo geleerd etc.).
+
| style="text-align:center; height:80px; width: 17%; background-color:#228b22;" |'''[[4e Trimester|<span style="color:white; font-size:large;">4e<br />Trimester</span>]]'''
*Toets vervolgens deze ingevulde lijst aan de richtlijnen uit de NHG-Standaarden en het Farmacotherapeutisch Kompas; kijk in dit laatste ook naar de prijzen van de medicatie!
 
*Noteer de verschillen tussen wat je nu doet en ‘hoe het zou moeten’.
 
*Neem de ingevulde lijst en de genoteerde verschillen mee naar het instituutsonderwijs, wissel uit in een subgroep van aios die dezelfde opdracht heeft gedaan en kom gezamenlijk tot een consensuslijst voor de top-20.
 
*Presenteer deze in de kerngroep en bediscussieer de gemaakte keuzes.
 
|-
 
!|Resultaat
 
|
 
* Een kostenbewuste lijst met voorkeursmiddelen voor de Top 20 van veel voorkomende aandoeningen.
 
|-
 
!|Tijd
 
|
 
*Voorbereiding: 1,5-2 uur
 
*Instituutsonderwijs: 2 uur
 
|-
 
!|Nabespreking
 
|
 
* Bespreek de lijst na met je hao en bespreek of jij (jullie?) volgens die lijst zal (zullen) gaan voorschrijven.
 
|}
 
{{witregel}}<br />
 
====Keuzeopdracht 3: Vaardighedentoetsing====
 
Vaardigheden worden in de praktijk geleerd. In deze opdracht verbeter je gericht een voor het onderzoek of de behandeling van een veel voorkomende aandoening belangrijke vaardigheid.
 
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
 
!|Doel
 
|
 
* Het beheersen van een voor het hanteren van een veel voorkomende aandoening benodigde vaardigheid.
 
|-
 
!|Activiteit
 
|
 
*Selecteer op grond van je ervaringen tot nu toe een vaardigheid t.a.v. een veel voorkomende aandoening, die je onvoldoende beheerst; gebruik hiervoor eventueel de ‘vaardighedenlijst’ jaar 1.
 
*Maak samen met je hao een plan voor het aanleren van de vaardigheid, bijvoorbeeld:
 
**bereid een vaardigheidstraining voor collega-aios voor.
 
**Vraag de hao om de vaardigheid te demonstreren.
 
**Oefen waar nodig/mogelijk de vaardigheid (met de hao, collega-aios, fantoom etc.).
 
**Laat je observeren/ toetsen door de hao bij het uitvoeren van de vaardigheid bij een patiënt.
 
**Verbeter de vaardigheid op grond van diens feedback en oefen verder op patiënten.
 
|-
 
!|Resultaat
 
|
 
* De gekozen vaardigheid op expertniveau beheersen
 
|-
 
!|Tijd
 
|
 
* 2-4 uur
 
|-
 
!|Nabespreking
 
|
 
* Toets collega-aios wat betreft deze vaardigheid en train ze waar nodig in het toepassen
 
 
|}
 
|}

Huidige versie van 6 apr 2020 om 10:55


1e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Acute problematiek en veelvoorkomende aandoeningen

Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft als doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaat?

In het tweede kwartaal van de Huisartsopleiding blijven de twee belangrijke thema's Acute problematiek en Veelvoorkomende aandoeningen. En ook de competentiegebieden arts-patiëntcommunicatie en medisch-technische vaardigheden blijven centraal staan.

De inhoud van deze inhoudelijke thema's en competentiegebieden zijn te vinden op de Wiki onder de leerlijnen:

Deze leerlijnen bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.

De presentaties door de aios staan ook in deze periode in het teken van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het ophalen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na 6 maanden afgesloten met de basisconsultvoeringstoets, de BCT.

Er is dus veel hetzelfde in het eerste en het tweede kwartaal. Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft, zoals gezegd, tot doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaan? Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • Wat heeft de aios al wel en wat heeft zij nog niet gezien? Hier kan de incidentie-top 50 behulpzaam zijn (thuis invullen). Dit is geen scorelijst zoals de top 20, maar wel als zodanig te gebruiken.
  • Hoe gaat het met de ontwikkeling van de vaardigheden? Hier kan het voor de aios en opleider nuttig zijn de Wegwijzer voor Vaardighedennog eens door te nemen met de vraag in hoeverre de verschillende vaardigheden (samen met de opleider) aandacht behoeven.
  • Hoe gaat het in de praktijk met het om-en-om spreekuur en de leergesprekken?
  • Hoe gaat het met de progressie op het competentiegebied communicatie, ook met het oog op de basisconsultvoeringstoets (BCT) (bij 6 maanden)?

Al deze onderwerpen zijn ook van belang met het oog op de naderende voortgangsgesprekken met opleider en docent. Hoe bereidt de aios zich op deze gesprekken voor? Hoe zorgt de aios dat zij daar ook zelf regie op voert, in het kader van het zelfsturend leren?

Programmaonderdelen 2e trimester

Tijdens de terugkomdagen van het tweede trimester kan verder van onderstaande programmaonderdelen gebruik gemaakt worden:

Acute problematiek en diensten doen. In de groep wordt plenair geïnventariseerd hoeveel diensten de aios hebben gedaan en met welke acute aandoeningen ze daarmee geconfronteerd zijn. Zijn die ook regelmatig ingebracht in de groep om hier gezamenlijk van te leren (bijvoorbeeld via de Step-by-Step methode)? Hoe zelfstandig werkt de aios? Hoe beschikbaar is d opleider? Is dit goed op elkaar afgestemd? De hao observeert veelvuldig op de HAP, ook in verband met het afgeven van de verklaring 'zelfstandig diensten doen'. De hulp van de hao bij het leren van spoedeisende zorg verlenen is doorgaans onmisbaar. Met name het samen visitediensten doen is belangrijk.

Self assessment top 50. De aios bespreken, bijvoorbeeld in trio's, het thuis ingevulde self assessment top 50. Bij toerbeurt worden de ingevulde lijsten (3x15 minuten) doorgenomen, waarbij steeds 15 minuten lang een aios centraal staat; deze licht toe wat hij/zij nog wil leren en hoe dat aangepakt zal worden. De twee collega-aios treden hierbij op als consulent: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe de inbrenger zich iets eigen zou kunnen maken.

Opdracht aiosonderwijs: net als in het eerste kwartaal presenteert elke aios een casus of een thema binnen het thema Acuut of het thema Veelvoorkomend. Bij de keuze kan de besproken top 50 als inspiratie dienen, evenals de behoefte aan verdere verdieping in acute casuïstiek.

Na inventarisatie maakt de groep concrete afspraken over welk onderwijs door wie wanneer wordt voorbereid en uitgevoerd. De docenten zijn bij de voorbereiding betrokken.

Vaardighedencarousel. De groep maakt eventueel afspraken voor het organiseren van een vaardighedencarrousel. Daarbij kan hulp worden gevraagd van de expertisegroep Vaardigheden. Denk daarbij ook aan de basisartsvaardigheden die aios op elkaar kunnen oefenen. Zie alle informatie over vaardigheden op de Wiki onder competentiegebied 1: Medisch handelen. Fantomen worden besteld met het formulier fantomen aanvragen.

Introductie Individueel Opleidingsplan (IOP). De groep besteedt aandacht aan het IOP. Vanaf het eerste voortgangsgesprek (5e maand) beschrijft de aios de leerdoelen in het IOP dat een plaats krijgt in het ontwikkelingsdossier in het e-portfolio. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent.

Voorbereidende opdracht voor het 3e trimester. In het 3e trimester wordt gericht gekeken naar wat de aios feitelijk in de opleidingspraktijk gezien heeft aan soorten en aantallen patiëntcontacten. Dit met de bedoeling om te kunnen vaststellen aan welke soorten patiëntproblemen in de praktijk in de rest van de 1e huisartsstage nog gericht aandacht moet worden gegeven om zich de benodigde competenties eigen te maken. De aios maakt hiertoe de opdracht patiëntcontacten.

In het 3e trimester wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van deze opdracht.

.
1e
Trimester
2e
Trimester
3e
Trimester
4e
Trimester