2e Trimester

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Chris Rietmeijer (overleg | bijdragen) op 13 feb 2020 om 16:46 (introductieprogramma verwijderd)
Ga naar: navigatie, zoeken


1e Huisartsstage

2e Trimester - Introductieprogramma
Veel voorkomenden aandoeningen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Acute problematiek en veel voorkomende aandoeningen

In het 2e trimester van de 1e Huisartsstage wordt er inhoudelijk verder aandacht besteed aan acute problematiek in de huisartspraktijk en de veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk. Een verschil met het eerste trimester is, dat het nu niet alleen meer gaat om de Top 20 van veel voorkomende aandoeningen maar om de Top 50 en tevens over het begeleiden van één ziekte-episode met inbegrip van de vervolgconsulten.

In dit introductieprogramma van trimester 2 wordt er eerst weer aandacht besteed aan waar je nu staat en worden er vervolgens afspraken gemaakt over het keuzeonderwijs over deze thema’s in de groep

Keuzeopdrachten

Keuzeopdracht 1: Afwijken van de standaard

Bij elke NHG-Standaard staat vermeld, dat de huisarts goede redenen kan hebben om af te wijken van de standaard. Met deze opdracht vergelijk je jouw redenen om af te wijken van een NHG-Standaard over een veel voorkomende aandoening met de redenen, die je hao en collega-aios hiervoor aangeven.

Doel
 • Het kunnen onderbouwen van het afwijken van een NHG-Standaard.
Activiteit Selecteer een consult over een veel voorkomende aandoening, waar ook een NHG-Standaard over is, waarbij je (duidelijk) afgeweken bent van wat de NHG-Standaard adviseert
 • Noteer de redenen, die je had om in dit geval van de richtlijnen af te wijken.
 • Voer een gesprek met je hao over het niet volgen van richtlijnen uit Standaarden:
  • Bespreek je casus en vraag feedback aan je hao over je redenen van afwijken van de Standaard.
  • Vraag de hao wat voor hem/haar redenen kunnen zijn om van een Standaard af te wijken en bediscussieer waar nodig hoe sterk die redenen zijn.
 • Maak een overzicht van alle redenen, die je nu verzameld hebt en geef per reden aan of jij die in het algemeen sterk, zwak of twijfelachtig vind als onderbouwing van het afwijken van de Standaard.
 • Neem dit overzicht op sheet mee naar het Instituutsonderwijs.
Resultaat
 • Een overzicht van mogelijke redenen om van Standaarden af te wijken met jouw oordeel over het gewicht van deze redenen.
Tijd
 • 2 uur
Nabespreking
 • Bespreek het resultaat in de grote groep of in een subgroep. Inventariseer eerst op een flap alle redenen, die je groepsgenoten aangeven om af te wijken van Standaarden. Presenteer je sheet en kijk naar verschillen en overeenkomsten met de flap. Vraag naar afwijkende meningen over (het gewicht van) redenen en bediscussieer deze in de groep.

 

Keuzeopdracht 2: Voorschrijfbeleid top 20

Ondanks de NHG-Standaarden en andere huisartsgeneeskundige richtlijnen zijn er grote verschillen in voorschrijfbeleid tussen huisartspraktijken. Door middel van deze opdracht toets je je eigen voorschrijfgedrag aan de richtlijnen.

Doel
 • Rationaliseren van je voorschrijfbeleid voor de Top 20 Veel voorkomende aandoeningen.
Activiteit
 • Vul Jaar 1 - Trimester 2 - Keuzeopdracht Voorschrijfbeleid Top 20.docx in. Geef aan welke medicijnen je nu voorschrijft en hoe je tot die keuze bent gekomen (van hao geleerd, uit Repertorium, al in ziekenhuis zo geleerd etc.).
 • Toets vervolgens deze ingevulde lijst aan de richtlijnen uit de NHG-Standaarden en het Farmacotherapeutisch Kompas; kijk in dit laatste ook naar de prijzen van de medicatie!
 • Noteer de verschillen tussen wat je nu doet en ‘hoe het zou moeten’.
 • Neem de ingevulde lijst en de genoteerde verschillen mee naar het instituutsonderwijs, wissel uit in een subgroep van aios die dezelfde opdracht heeft gedaan en kom gezamenlijk tot een consensuslijst voor de top-20.
 • Presenteer deze in de kerngroep en bediscussieer de gemaakte keuzes.
Resultaat
 • Een kostenbewuste lijst met voorkeursmiddelen voor de Top 20 van veel voorkomende aandoeningen.
Tijd
 • Voorbereiding: 1,5-2 uur
 • Instituutsonderwijs: 2 uur
Nabespreking
 • Bespreek de lijst na met je hao en bespreek of jij (jullie?) volgens die lijst zal (zullen) gaan voorschrijven.

 

Keuzeopdracht 3: Vaardighedentoetsing

Vaardigheden worden in de praktijk geleerd. In deze opdracht verbeter je gericht een voor het onderzoek of de behandeling van een veel voorkomende aandoening belangrijke vaardigheid.

Doel
 • Het beheersen van een voor het hanteren van een veel voorkomende aandoening benodigde vaardigheid.
Activiteit
 • Selecteer op grond van je ervaringen tot nu toe een vaardigheid t.a.v. een veel voorkomende aandoening, die je onvoldoende beheerst; gebruik hiervoor eventueel de ‘vaardighedenlijst’ jaar 1.
 • Maak samen met je hao een plan voor het aanleren van de vaardigheid, bijvoorbeeld:
  • bereid een vaardigheidstraining voor collega-aios voor.
  • Vraag de hao om de vaardigheid te demonstreren.
  • Oefen waar nodig/mogelijk de vaardigheid (met de hao, collega-aios, fantoom etc.).
  • Laat je observeren/ toetsen door de hao bij het uitvoeren van de vaardigheid bij een patiënt.
  • Verbeter de vaardigheid op grond van diens feedback en oefen verder op patiënten.
Resultaat
 • De gekozen vaardigheid op expertniveau beheersen
Tijd
 • 2-4 uur
Nabespreking
 • Toets collega-aios wat betreft deze vaardigheid en train ze waar nodig in het toepassen